Անցնիլ բովանդակութեան

Աստուածաշունչի թատերական ընթերցանութիւններ

Կրնաս մտապատկերել աստուածաշնչական դէպքեր, գործածելով այս բեռնելի ձայնագրութիւնները, որոնք ձայնային ազդեցութիւններով, երաժշտութեամբ եւ մեկնաբանութիւններով օժտուած են։ Նաեւ մատչելի են նշանային լեզուներով տեսաերիզներ։

Լեզուներու ցանկէն ընտրէ լեզու մը եւ Որոնել կոճակը կտտացուր, որպէսզի տեսնես այդ լեզուով մատչելի եղող Աստուածաշունչի թատերական ընթերցանութիւնները։ Կրնաս խորագրին միայն մէկ մասը կամ Աստուածաշունչի գիրքին անունը մուտքագրել։

 

Այսպիսի առցանց նիւթ ներկայիս սոյն լեզուով մատչելի չէ։

Սոյն լեզուով նիւթեր մատչելի են հետեւեալ էջերուն մէջ՝