Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

Այս հարցումներուն պատասխանները գտէք

Այս հարցումներուն պատասխանները գտէք
  1. Ինչո՞ւ դժուար է բարիք գործել (Ա. Պետ. 5։8. Հռով. 12։2. 7։21-25

  2. Ի՞նչ ըսել է մարմնին սերմանել եւ ինչպէ՞ս կրնանք անկէ խուսափիլ (Գաղ. 6։8

  3. Որո՞ւն պէտք է «բարիք ընենք» (Գաղ. 6։10

  4. Ինչպէ՞ս կրնանք հոգիին սերմանել (Գաղ. 6։8

  5. Ի՞նչ պիտի հնձենք, եթէ բարիք գործելէն չձանձրանանք (Գաղ. 6։9