Անցնիլ բովանդակութեան

‘Գացէ՛ք, աշակերտեցէք, մկրտեցէ՛ք զանոնք’

ԲԵՌՆԵԼՈՒ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ