Անցնիլ բովանդակութեան

«Անձերնիդ Աստուծոյ սիրոյն մէջ պահեցէք»

ԲԵՌՆԵԼՈՒ ԸՆՏՐՈՒԹԻՒՆ