Անցնիլ բովանդակութեան

Առցանց Աստուածաշունչ

Կրնաս առցանց Աստուածաշունչը կարդալ կամ ունկնդրել, կամ ձրիաբար բեռնել Աստուածաշունչի ձայնագրութիւններ եւ նշանային լեզուով տեսաերիզներ։ Սուրբ Գրութիւններու նոր աշխարհի թարգմանութիւն–ը Աստուածաշունչի ճշգրիտ ու դիւրընթեռնլի թարգմանութիւն մըն է։ Ատիկա ամբողջութեամբ կամ մասնակի հրատարակուած է աւելի քան 160 լեզուներով։ Աւելի քան 220 միլիոն օրինակ բաշխուած է։

Այժմ Նոր աշխարհի թարգմանութիւն‎–‎ը սոյն լեզուով մատչելի չէ։ Հաճիս ընտրէ այլ լեզու մը։

Սոյն լեզուով նիւթեր մատչելի են հետեւեալ էջերուն մէջ՝