Անցնիլ բովանդակութեան

Յիսուսի մահուան Յիշատակատօնը

Աշխարհի տարածքին, տարին անգամ մը մենք Յիսուսի մահը կը յիշատակենք։ Մենք այսպէս կ’ընենք, քանի որ ան իր հետեւորդներուն պատուիրեց.«Ասիկա ըրէք զիս յիշելու համար» (Ղուկաս 22։19)։ Յաջորդ Յիշատակատօնին թուականն է՝

Երեքշաբթի, 11 ապրիլ 2017։

Քեզ կը հրաւիրենք որ մեզի հետ ներկայ գտնուիս այս յատուկ առիթին։ Այս ժողովը միւս ժողովներուն նման հանրութեան առջեւ բաց է։ Մուտքը ձրի է եւ հանգանակութիւն չի կատարուիր։

 

Քեզի ամէնէն մօտ վայրը գտիր