Աշխարհի տարածքին, տարին անգամ մը մենք Յիսուսի մահը կը յիշատակենք։ Մենք այսպէս կ’ընենք, քանի որ ան իր հետեւորդներուն պատուիրեց. «Ասիկա ըրէք զիս յիշելու համար» (Ղուկաս 22։19)։ Յաջորդ Յիշատակատօնին թուականն է՝

Ուրբաթ, 19 ապրիլ 2019։

Քեզ կը հրաւիրենք որ մեզի հետ ներկայ գտնուիս այս յատուկ առիթին։ Այս ժողովը միւս ժողովներուն նման հանրութեան առջեւ բաց է։ Մուտքը ձրի է եւ հանգանակութիւն չի կատարուիր։