Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ երկրորդական ընտրացանկին

Եհովայի վկաներ

Արեւմտահայերէն

Ի՞նչ է Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւնը

Ի՞նչ է Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւնը

Եհովայի վկաները մարդոց կ’առաջարկեն Աստուածաշունչի ուսումնասիրութեան յայտագիր մը, որ կը պատասխանէ շատ մը հարցումներու, ինչպէս՝

  • Ո՞վ է Աստուած։

  • Աստուած իրապէս ինձմով հետաքրքրուա՞ծ է։

  • Ամուսնական կեանքս ինչպէ՞ս կրնամ բարելաւել։

  • Ինչպէ՞ս կրնամ ուրախ կեանք մը ապրիլ։

Ահաւասիկ Աստուածաշունչի ուսումնասիրութեան մեր յայտագրին մասին յաճախ ուղղուած կարգ մը հարցումներուն պատասխանները։

Ուսումնասիրութիւնը ինչպէ՞ս կ’ընթանայ։ Մենք կ’ընտրենք նիւթ մը, ինչպէս՝ «Աստուած» կամ «ամուսնութիւն», եւ կը քննենք Աստուածաշունչի տարբեր համարներ, որոնք նիւթին հետ կապ ունին։ Համարները իրարու հետ համեմատելով, կը նայինք թէ Աստուածաշունչը ընդհանուր առմամբ ի՛նչ կ’ըսէ այդ նիւթին մասին։ Այսպիսով, թոյլ կու տանք որ Աստուածաշունչը ինքզինք բացատրէ։

Աստուածաշունչը ուսումնասիրելու համար կը գործածենք Աստուածաշունչը իրապէս ի՞նչ կը սորվեցնէ գիրքը, որ յստակ կերպով կը ներկայացնէ տարբեր նիւթեր, ինչպէս՝ Աստուածաշունչը ի՛նչ կ’ըսէ Աստուծոյ, Յիսուսի եւ մեր ապագային մասին։

Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւնը որքա՞ն կ’արժէ։ Ուսումնասիրութիւնը ե՛ւ ուսումնասիրուելիք հրատարակութիւնները ձրի են։

Ուսումնասիրութեան նիստը որքա՞ն կը տեւէ։ Շատեր ամէն շաբաթ շուրջ մէկ ժամ կը տրամադրեն՝ մեզի հետ Աստուածաշունչը սերտելու։ Բայց պարագան անձէ անձ կրնայ տարբերիլ։ Մենք քո՛ւ յայտագրիդ կը յարմարինք։

Երբ Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւն մը խնդրեմ, ի՞նչ կը պատահի։ Երբ Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւն մը խնդրես, Եհովայի վկայ մը քեզի կ’այցելէ, քեզի յարմար եղող ժամուն եւ վայրին մէջ։ Ան քանի մը վայրկեանուան մէջ քեզի ցոյց կու տայ թէ ինչպէ՛ս մարդոց հետ Աստուածաշունչը կ’ուսումնասիրենք։ Եթէ փափաքիս, ուսումնասիրութիւնը կրնաս շարունակել։

Եթէ Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւն մը ընդունիմ, պէ՞տք է որ Եհովայի վկայ մը դառնամ։ Ո՛չ։ Մենք սիրով Աստուածաշունչը մարդոց հետ կ’ուսումնասիրենք, բայց ոեւէ մէկը չենք ստիպեր որ մեր կրօնքին մէկ անդամը դառնայ։ Մենք յարգալից կերպով կը ներկայացնենք ինչ որ Աստուածաշունչը կ’ըսէ, գիտակցելով որ իւրաքանչիւր անհատ ի՛նք կ’որոշէ թէ ինչ բանի պիտի հաւատայ (Ա. Պետրոս 3։15