Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ երկրորդական ընտրացանկին

Եհովայի վկաներ

Արեւմտահայերէն

Եհովայի վկաներուն ժողովները

Մեր ժողովներուն մասին գիտցիր։ Քեզի ամէնէն մօտ ժողովի վայրը գտիր։

Քեզի ամէնէն մօտ վայրը գտիր

Մեր ժողովներուն մէջ ի՞նչ կը պատահի

Մենք՝ Եհովայի վկաներս, շաբաթը երկու անգամ ժողովքային հանդիպումներ կ’ունենանք (Եբրայեցիս 10։24, 25)։ Ժողովներուն ընթացքին Աստուածաշունչի խօսքերը կ’ուսումնասիրենք եւ կը սորվինք, թէ ինչպէ՛ս կրնանք զանոնք մեր կեանքին մէջ կիրարկել։ Այս ժողովները հանրութեան առջեւ բաց են։

Մեր ժողովներուն մեծ մասը կը պարփակէ քննարկութիւններ, որոնց ներկաները կը մասնակցին. ասիկա ճիշդ կը նմանի դասարանի մը մէջ կատարուած քննարկութիւններուն։ Ժողովները կը սկսին ու կ’աւարտին երգով եւ աղօթքով։

Մեր ժողովներուն ներկայ գտնուելու համար պայման չէ որ Եհովայի վկայ մը ըլլաս։ Մենք բոլոր մարդոց կը հրաւիրենք։ Մուտքը ձրի է եւ հանգանակութիւն չի կատարուիր։