Անցնիլ բովանդակութեան

Հեռաւոր շրջանի մէջ քարոզել. Իրլանտա

Հեռաւոր շրջանի մէջ քարոզել. Իրլանտա

Ընտանիքի մը անդամները իրարու աւելի կը մօտենան, մինչ միասնաբար կը քարոզեն հեռաւոր շրջանի մէջ։