Անցնիլ բովանդակութեան

Աստուածաշունչի անվճար ուսումնասիրութիւն խնդրել

Կը փափաքի՞ս Աստուածաշունչին մասին աւելին սորվիլ։ Եթէ այո՛, մեր ծրագրած Աստուածաշունչի անվճար տնային ուսումնասիրութեան դասընթացքէն օգտուէ։ Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւն մը խնդրէ, վարի պատճէնը լեցնելով։