Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

App–ը պիտի աշխատի՞ իմ սարքիս վրայ

App–ը պիտի աշխատի՞ իմ սարքիս վրայ

JW Language–ը համատեղելի է հետեւեալ սարքերուն հետ.

  • Android թապլեթներ եւ հեռաձայններ (4.1 տարբերակը կամ աւելի նորը)

  • Kindle Fire

Հետեւեալ սարքերուն համար օգնութիւն ծրագրուած չէ.

  • Android թապլեթներ եւ հեռաձայններ որոնք կը գործածեն 4.0 տարբերակը եւ նախորդ տարբերակները