Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ երկրորդական ընտրացանկին

Անցնիլ բովանդակութեան ցանկին

Եհովայի վկաներ

Արեւմտահայերէն

JW LANGUAGE

JW Language Features

JW Language Features

Շատ լեզուներ կը բովանդակէ

22 մատչելի լեզուներէն ընտրէ գիտցած լեզուդ եւ այն լեզուն որ կ’ուզես սորվիլ։ Գործիքին բովանդակած լեզուներն են. անգլերէն, արաբերէն, գերմաներէն, թակալերէն, թայ, թրքերէն, ինտոնեզերէն, իտալերէն, հինտի, ճափոներէն, մալայերէն, միանմար, պենկալերէն, չինարէն–քանթոներէն (աւանդական), չինարէն (պարզացուած), ռուսերէն, սուահիլի, սպաներէն, փորթուգալերէն, վիեթնամերէն, քորէերէն, ֆրանսերէն։

 

Ծառայութեան վերաբերեալ բովանդակութիւն

JW Language–ին բառերը եւ արտայայտութիւնները կը կեդրոնանան՝ քարոզելու, սորվեցնելու եւ աստուածաշնչական բառապաշարի վրայ։ Գործիքը նաեւ կը պարփակէ շատ մը թերթիկներ, որպէսզի կարենաս գիտցած լեզուդ սորվելիք լեզուիդ հետ համեմատել։

 

Սորվելու ճկուն մեթոտներ

  • Կարդալ։ Գիտցած լեզուիդ արտայայտութիւնները համեմատէ սորվելիք լեզուիդ հետ

  • Լսել։ Իւրաքանչիւր բառ, արտայայտութիւն եւ հրատարակութիւն լսէ այդ լեզուն խօսող անհատին ձայնով

  • Դիտել։ Ինչո՞ւ Աստուածաշունչը ուսումնասիրել եւ Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւնը ինչպէ՞ս կ’ըլլայ տեսաերիզները գիտցած լեզուովդ եւ սորվելիք լեզուովդ դիտէ

  • Ստուգել։ Flash-card

 

Արտայայտութիւնները խումբերու մէջ պահել

Կրնաս խումբեր ստեղծել եւ արտայայտութիւնները պահել խումբի մը մէջ, որպէսզի շատ գործածած բառերդ կամ դժուար գտած արտայայտութիւններդ շուտով կարենաս գտնել։ Կրնաս ստեղծած խումբերդ նաեւ տեսնել Flash-Card–ին մէջ։

 

Լատին տառերով արտայայտութիւններ

Այն լեզուներուն պարագային, որոնց գրութիւնը լատինական այբուբենին վրայ չէ հիմնուած, բառերը եւ արտայայտութիւնները կը տեսնուին լատին տառերով։

 

Օգնութիւն

Եթէ JW Language–ը գործածելու ատեն խնդիրներ կ’ունենաս, հաճիս մեր առցանց օգնութեան պատճէնը լեցուր եւ ղրկէ։