Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ երկրորդական ընտրացանկին

Անցնիլ բովանդակութեան ցանկին

Եհովայի վկաներ

Արեւմտահայերէն

Սորվելու ճկուն մեթոտներ

Սորվելու ճկուն մեթոտներ
  • Կարդալ։ Գիտցած լեզուիդ արտայայտութիւնները համեմատէ սորվելիք լեզուիդ հետ

  • Լսել։ Իւրաքանչիւր բառ, արտայայտութիւն եւ հրատարակութիւն լսէ այդ լեզուն խօսող անհատին ձայնով

  • Դիտել։ Ինչո՞ւ Աստուածաշունչը ուսումնասիրել եւ Աստուածաշունչի ուսումնասիրութիւնը ինչպէ՞ս կ’ըլլայ տեսաերիզները գիտցած լեզուովդ եւ սորվելիք լեզուովդ դիտէ

  • Ստուգել։ Flash-card