Videos k’al an olchixtaláb tin kwéntaj an libros axi ti Biblia

Abal ka exlaʼ más tin kwéntaj an libros in kʼál an Biblia.

Ólchixtaláb tin kwéntaj a Génesis

Ti Génesis i elal i olchixtaláb lej exbadh abal jant’ini’ tin tujchij an xetsintaláb jayej abal jant’ini’ tin tujchij an yajchiktaláb ani an tsemlaj.

Ólchixtaláb tin kwéntaj a Éxodo

A Jehová in k’aniy an israelitas ani in kaldha’chik ti Egipto ani wenk’on tin bichowil.

Olchixtaláb tin kwéntaj a Levítico

Ka exóbnaʼ ti Levítico jantʼiniʼ i éjtowal ku kʼwajiy tʼokat tin wal a Dios ani jaleʼ ti lej exbadh.

Ólchixtaláb tin kwéntaj a Marcos

An evangelio axi más jamat, in olnál jant’ini’ ne’ets ti eyal a Jeús ti éb, tin Eyaltal a Dios.

Olchixtaláb tin kwéntaj a Lucas

¿Jant’oj tam olchixtaláb expidh i elál ban evangelio in k’al a Lucas?

Olchixtaláb tin kwéntaj a Juan

An evangelio axi in dhucha’ a Juan in tejwamedhál an k’anidhomtaláb axi tu ko’onchal a Jesús, an tsa’ataláb axi in kwa’al ani tu tejwamédhanchal abal játs jajá’ axi tákuyat k’al a Jehová abal ti eyal.

Olchixtaláb tin kwéntaj an libro a Hechos de Apóstoles

An epchalchik axi ti kʼaʼál siglo tʼojonchik tsapik abal kin tʼajaʼ i aykol axi u kʼwajíl al pílchik i bichow. An libro in kʼál a Hechos neʼets ti tólmiy abal ka leʼnaʼ ka áynanchij ka tʼajaʼ i aykol kʼal i kanataláb.

Olchixtaláb tin kwéntaj a Carta a los Romanos

In tejwamedhál abal a Jehová yab in pók’odh tsu’tal an atiklábchik ani abal i yéjenchal ki bela’ k’al a Jesucristo.

Olchixtaláb tin kwéntaj a 1 Corintios

An carta axi in dhuchaʼ a Pablo in chiʼdhál i exobchixtaláb abal jantʼiniʼ ku kʼwajiy júnkudh, ku kʼwajiy tʼokat ti ejatal, ki koʼoy i kʼanidhomtaláb ani ki lej belaʼ abal neʼets ka wichbanchat in ejatal an atiklábchik.

Olchixtaláb tin kwéntaj a 2 Corintios

A Jehová játs an Dios axi ets’ey ne’ets tu ku kóydhanchij i ichích ani ne’ets tu ku pidha’ i kanataláb.

Olchixtaláb tin kwéntaj a Gálatas

Jawaʼ tu exóbchal an carta in kʼal a Gálatas jayetsekʼij u eynal xowéʼ antsanáʼ jantʼiniʼ ti eyan ti biyál. In tólmiyal patal jitaʼ in kʼakʼnál a Jehová abal ka kʼwajiy putudh.

Olchixtaláb tin kwéntaj a Efesios

Axé’ an carta in tejwamedhál abal a Jehová ne’ets kin eyendha’ a Jesucristo abal kin putuw in tsalapil, kin t’aja’ abal patal an atikláb ka k’wajiy júnkudh ani ka k’anidháxin.

Olchixtaláb tin kwéntaj a Filipenses

Tam u kʼwajíl putudh bélits abal i tametnál i kʼibataláb, i bajuwal jantʼiniʼ u tʼiplab, ani antsanáʼ i tólmiyal axi kʼeʼat abal kin aynanchij putudhchik.

Olchixtaláb tin kwéntaj a Colosenses

Max ki t’aja’ ti ejatal jawa’ ne’ets i exobnál, max ku pakwlanchíxin ani max ki belka’ a Jesús, ne’ets ki kulbedha’ a Jehová.

Olchixtaláb tin kwéntaj a 1 Tesalonicenses

Kwa’al ki lej t’aja’ ti kwéntaj jawa’ i t’ajál, kwa’al ki t’aja’ jawa’ más exbadh ti ejatal, ku oláts ets’ey ani ki kanatbédha’ axi más an epchal.

Olchixtaláb tin kwéntaj 2 Tesalonicenses

A Pablo in aba’ i cartas abal an tamkuntalábchik axi ti Tesalónica abal kin exbaychik alwa’ jayk’ij ne’etsak ka ulits in k’ichájil a Jehová ani in uchálchik abal yab kin tsa’ka’ in belomtal

Olchixtaláb tin kwéntaj 1 Timoteo

An abatwále Pablo in dhucha’ 1 Timoteo abal kin tejwamédha’ jant’ini’ ti kwa’al ka t’ojojoyat an tamkuntaláb, in uluw abal kwa’al ka pojkáj an exobchixtaláb axi yab chubax ani yab ka k’a’inchat an tumín

Olchixtaláb tin kwéntaj 2 Timoteo

A Pablo in lej konchij a Timoteo abal kin tsápnanchij kin t’aja’ alwa’ in t’ojlabil

Olchixtaláb tin kwéntaj a Tito

Ban carta axi a Pablo in dhúchunchij a Tito, in olnál talchik i k’ibataláb axi wa’atsak ban tamkuntaláb axi ti Creta, jayej in olnál jant’oj u yejencháb abal ka bíjiyat i inikchik axi putudh jant’ini’ i ók’nom ban tamkuntaláb

Olchixtaláb tin kwéntaj a Filemón

Axé’ xi carta yab púlik, pero in kwa’al i alwachik exobchixtaláb abal patal an epchal, ejtíl tin kwéntaj an tsa’ataláb, ku pakwlanchíxin ani ku k’anidhaxin

Olchixtaláb tin kwéntaj a Hebreos

An k’ak’naxtaláb axi i pidhál a Dios in kwa’al más in exbadh, yab ejtíl an k’ak’naxtaláb axi u t’ajnalak ban templo ani an ts’akchixtaláb axi k’al an ko’nelchik

Olchixtaláb tin kwéntaj a Santiago

A Santiago in eyendha’ yan i t’iplab axi an atikláb in exlalak. Axé’chik xi t’iplab tu lej tólmiyal ani tu exóbchal yan jant’oj abal i ejatal

Olchixtaláb tin kwéntaj 1 Pedro

An k’a’ál carta k’al a Pedro tu ólchal abal kwa’al ki t’aja’ in kulbétal a Dios k’al patal i kanát ani abal kwa’al ki ólchij patal i t’e’pintalabil a Jehová

Olchixtaláb tin kwéntaj 2 Pedro

An tsabchíl carta a Pedro tu kanatbedhál abal ki aychij k’al i k’aya’taláb «an ít éb ani an ít tsabál»

Olchixtaláb tin kwéntaj a 1 Juan

Axé’ xi carta in k’al a Juan tu ólchal abal kwa’al ki t’aja’ ti kwéntaj abal yab tu k’ambiy an anticristos, ani tu tólminchal ki exla’ jant’oj játs axi in tomnál ki k’anidha’

Olchixtaláb tin kwéntaj a 2 Juan

An Tsabchíl carta a Juan tu t’ilchal abal kwa’al ki áynanchij tin belil a Jehová ani abal kwa’al ki pojka’ in exóbchixtal an k’ambix

Olchixtaláb tin kwéntaj a 3 Juan

An oxchíl carta in kʼal a Juan in tejwamedhál abal lej exbadh abal ku alwa’ batsk’uxin k’al an epchalábchik

Olchixtaláb tin kwéntaj k’al an Carta a Judas

A Judas in eyendhaʼ talchik i tʼiplab abal kin olnaʼ abal waʼatsak talchik i inik axi in kwa’alak i t’ajbiláb yab alwa’ ani in lé’ak kin odhna’ an tamkuntaláb

Olchixtaláb tin kwéntaj a Apocalipsis

An tsuʼbixtaláb axi in olnál ban libro in kʼal a Apocalipsis in tejwamedhál jantʼiniʼ neʼets kin eyendhaʼ a Dios in Eyaltal abal kin labliy an atiklábchik ani jantʼiniʼ neʼets ka tʼajan in kulbétal ban Tsabál.