Ka tsuʼuw jawaʼ a tákuy

Kit kʼalej ti índice

Ólchixchik kʼal a Jehová

Ka tákuy an kawintaláb tének

 PEJACH 5

Kit neʼdhaxin alwaʼ kʼal in yanél a tomkíl

Kit neʼdhaxin alwaʼ kʼal in yanél a tomkíl

«Ka yajnanchi jayej a at inikchik ani ka tʼajchi i alwaʼtaláb. Ka koʼoy tsaʼat a ichích. Ka walbaʼ ta baʼ ani ka kúxuy jawákits ka tamuw.» (Colosenses 3:12)

Tam jún i atikláb u tomkinal u tujél jún i ít yanéláb. Xowéʼ jitaʼ más kwaʼal ka tʼajaʼ ti kwéntaj pél a tomkíl, axéʼ yab in léʼ kin uluw abal yabáts neʼets ka kʼanidhaʼ ani ka kʼakʼnaʼ a tátajchik. Walám junchik a yanel yab kin kulbetnaʼ. Axi neʼets ti tólmiy abal ka tsapikmédhaʼ a tomkintal ani ka koʼoy i koyattaláb pél ka punuw ti tʼajbiláb jawaʼ a exobnál ti Biblia.

 1 KA KʼANIDHAʼ JUNAT A YANEL

AXI AN BIBLIA IN ÓLNÁL: «Ka kʼakʼnaʼ a tátaj ani a mím» (Efesios 6:2). Jáyits i tamub ka koʼoy etsʼey kwaʼal ka kʼakʼnaʼ a tátajchik. Pero ka tʼilaʼ abal a tomkíl jayej in yéjenchal kin tsuʼuw in tátaj ani in nánaj. «Jitats u kʼanidhom [...] yab paʼixnom», yab ka tsalpay abal a tomkíl in kʼanidhál más in yanel ani abal tatáʼ yab ti tʼajál ti kwéntaj (1 Corintios 13:4; Gálatas 5:26).

AXI A EJTOWAL KA TʼAJAʼ:

  • Yab ka uluw i káw ejtíl axéʼ: «A yanel etsʼey tin kawilial» o «A nánaj yab jaykʼiʼ kʼwajat kulbél kʼal jawaʼ u tʼajál»

  • Ka tsalpay jawaʼ in atsʼál a tomkíl

 2 KIT TEKEDH KÁWIN

AXI AN BIBLIA IN ÓLNÁL: «An inik neʼets kin jilaʼ in tátaj ani in mím ani kwaʼal ka junkun kʼal in kʼimádhil. Ani tam junkunénekits ejtíl max júnkatsits tin éb» (Génesis 2:24). Tam it tomkinénekits, walám a tátajchik kin léʼnayej ti tólmiy ani ti uchaʼ jantʼoj in tomnál ka tʼajaʼ ti al a tomkintal.

Okʼxidh kit tʼilmáts kʼal a tomkíl, abal ka tsuʼuw ma juʼtáj wichat neʼets ka jilaʼ abal a tátaj ani nánaj ka otsits ti al a tomkintal, tálbél ka uchaʼchik kʼal i kʼanidhomtaláb. Ani a ejtowal ka uchaʼchik, pero kʼal i kʼakʼnaxtaláb (Proverbios 15:1). An tsaʼataláb, an maxutaláb ani an kʼayaʼtaláb neʼets ti tólmiy abal «kit juniniʼ kʼanidháxin» (Efesios 4:2).

AXI A EJTOWAL KA TʼAJAʼ:

  • Max ti tʼeʼpindhál abal a yanélchik u otsel ta ejatal, tam kit tʼilmáts kʼal a tomkíl tam it kʼwajatchik tit koyol

  • Kit tʼilmátschik abal jantʼiniʼ neʼets ka tsʼejkaʼ axéʼ xi kʼibataláb