Ka tsuʼuw jawaʼ a tákuy

Kit kʼalej ti índice

Ólchixchik kʼal a Jehová

Ka tákuy an kawintaláb tének

 PEJACH 9

Ka kʼakʼnaʼ a Jehová kʼal a yanel

Ka kʼakʼnaʼ a Jehová kʼal a yanel

«Ka kʼakʼnaʼ kom jaʼits in tsʼejkámal an éb ani an tsabál.» (Apocalipsis [Revelación] 14:7)

Jantʼiniʼ a exobnámal al axéʼ xi folleto, an Biblia in ólnál yán i exobchixtaláb axi neʼets ti tólmiy tatáʼ ani a yanel. A Jehová in léʼ abal kit kʼwajiychik kulbél. Max ka punuw okʼox in kʼakʼnaxtal «neʼets ti pidhaʼchik patal jawaʼ ka yejenchij tejéʼ tsabál» (Mateo 6:33). A Dios in léʼ ti jaʼúbnaʼ. Jaxtám, ka eyendhaʼ alwaʼ patal an tolmixtaláb axi ti pidhál a Jehová abal antsanáʼ ka koʼoy jún i junkudhtaláb kʼal jajáʼ, kom pél jún i púlik lablixtaláb axi in ejtowal kin koʼoy jún i atikláb (Mateo 22:37, 38).

 1 KA TSAPIKMÉDHAʼ A BÉLOMTAL KʼAL A JEHOVÁ

AXI AN BIBLIA IN ÓLNÁL: «Tamnaʼits nan neʼets tu tsakamnaʼ ani tatáʼchik neʼets tikin tatanaʼ, in ulal a Dios» (2 Corintios 6:18). A Dios in léʼ ti jaʼubnaʼ ani an oláb neʼets ti tólmiy abal kit útey kʼal jajáʼ. Jaxtám a Jehová tu kaniyal: «Ni jaykʼiʼ yab ka palkʼanchi tit ól» (1 Tesalonicenses 5:17). A Jehová in léʼ abal tatáʼ ka ólchij jawaʼ a tsalpayal ani jawaʼ ti tʼeʼpindhál (Filipenses 4:6). Max kit ólon kʼal a yanel, jajáʼchik neʼets kin tsuʼuw abal tatáʼ a lej belal kʼal a Dios.

Yab expidh ka ólonchij a Dios, jayej kwaʼal ka otsʼówiy. Axéʼ, a ejtowal ka tʼajaʼ tam ka exóbnaʼ an Biblia ani an publicaciones axi kaldhach tanáʼ (Salmo 1:1, 2). Ka lupudh tsalpay jawaʼ a exobnál (Salmo 77:11, 12). Jayej an tamkuntaláb lej exbadh abal ka otsʼówiy a Dios (Salmo 122:1-4).

Pil jantʼoj axi a ejtowal ka tʼajaʼ abal ka tsapikmédhaʼ a junkudhtal kʼal a Jehová pél ka ólchij kʼeʼat i atikláb tin kwéntaj jajáʼ. Ka aynanchij ka tʼajaʼ ani neʼets ka atsʼaʼ abal it kʼwajat más utat kʼal a Jehová (Mateo 28:19, 20).

AXI A EJTOWAL KA TʼAJAʼ:

  • Ka jilaʼ i kʼij abal tit ól ani ka ajiy an Biblia chudhél chudhél

  • Ka tólmiy a yanel abal ka punuwchik okʼox an exobintaláb axi ti Biblia ani yab kʼeʼat jantʼoj

2 KIT KULBÉJCHIK TAM KIT ÚTEY KʼAL A DIOS JANTʼINIʼ I YANÉLÁB

AXI AN BIBLIA IN ÓLNÁL: «Kit utat kʼwajiy kʼal a Dios ani jajáʼ neʼets ka utat kʼwajiy kʼal tatáʼchik» (Santiago 4:8). Ka tákuy an kʼícháj ani an hora abal kit exobláts tin kwéntaj an Biblia kʼal a yanel (Génesis 18:19). Pero yab expidh nixéʼ: ka ólonchij a Dios chudhél chudhél ani ka tsapikmédhaʼ an junkudhtaláb axi a yanel in kwaʼal kʼal a Jehová. An Biblia in ólnál: «Kwaʼal ka [...] ólchij [tin kwéntaj a Jehová] tam kit koyóts ta kʼimáʼ tam kit xeʼtsin ti bél ani tam kit kwatsiy ani tam kit tsʼakiy» (Deuteronomio 6:6, 7). Ka uluw jantʼiniʼ a Josué: «Nanáʼ ani u yanel neʼets ki tʼojonchij a Jehová» (Josué 24:15).

AXI A EJTOWAL KA TʼAJAʼ:

  • Ka dhuchaʼ al jún i úw an yejenchixtaláb axi in kwaʼal kʼalejkʼij a yanel