Ka tsuʼuw jawaʼ a tákuy

Kit kʼalej ti índice

Ólchixchik kʼal a Jehová

Ka tákuy an kawintaláb tének

 PEJACH 3

Jantʼiniʼ ki tsʼejkaʼ an kʼibataláb

Jantʼiniʼ ki tsʼejkaʼ an kʼibataláb

«Kit lej kʼanidhaxín jún kʼal xi jún, kom ax u kʼanidhom jayej u lej pakwlanchix kʼal jitaʼ ka walbin.» (1 Pedro 4:8)

Tam jún i inik ani jún i uxum u tomkinal, in kóʼoyal i kʼibataláb kom yab junat jawaʼ in tsalpayal o pil jantʼiniʼ ti yedhamej. An kʼibataláb yab etsʼey neʼets ka chích tin tomkintal, walám ka chích pil juʼtáj.

Walám ki tsalpay abal más alwaʼ yab ki tajaʼ ti kwéntaj, pero an Biblia in ulal abal kwaʼal ki tamétnaʼ (Mateo 5:23, 24). Max ka aynanchij an exobchixtaláb axi in bínál an Biblia, neʼets ka ejtow ka tsʼejkaʼ an kʼibataláb.

 1 KIT KÁWIN TIN KWÉNTAJ AN KʼIBATALÁB

AXI AN BIBLIA IN ÓLNÁL: «Waʼats jún [...] i kʼij abal ku káwin» (Eclesiastés 3:1, 7). Ka jilaʼ i kʼij abal kit tʼilmáts tin kwéntaj an kʼibataláb, ka ólchij a tomkíl axi chubax a atsʼál ani jantʼoj a tsalpayal tin kwéntaj an kʼibataláb (Efesios 4:25). Bélits max a atsʼál abal it tsakúl yab kit pejéxin, ka kúxuy. Jún i alwaʼ tokʼtsixtaláb neʼets kin tʼajaʼ abal jún i alkʼidh káw yab ka wenkʼon ti pextaláb (Proverbios 15:4; 26:20).

Ka tejwamédhanchij i kʼanidhomtaláb ani ka kʼakʼnaʼ a tomkíl, bélits max yab a kulbétnál jawaʼ in tsalpayal (Colosenses 4:6). Yab ka jilaʼ kit tʼilmátschik ka dhubat tsʼejkaʼ an kʼibataláb (Efesios 4:26).

AXI A EJTOWAL KA TʼAJAʼ:

  • Ka tákuy jún i kʼij abal kit tʼilmáts tin kwéntaj an kʼibataláb axi a kwaʼal

  • Ka otsʼówiy tam a tomkíl kʼwajat ti káw. Tálbél, tatáʼ jayej neʼets ka ejtow kit káwin

 2 KA OTSʼÓWIY ANI KA EJTIY

AXI AN BIBLIA IN ÓLNÁL: «Kit kʼanidháxin jún kʼal xi jún. Jawaʼ kwaʼal kin tsuʼuw abal kit kʼakʼnaxinchik, ka ókʼnaʼ» (Romanos 12:10, TNM). Lej exbadh abal tatáʼ ka exóbnaʼ tit otsʼox ani ka tsápnanchij ka ejtiy jawaʼ in ulal a tomkíl, «kit yajnanchixin ani kit kʼanidhaxin», kʼal «a tsalápil tsaʼat» (1 Pedro 3:8; Santiago 1:19, TNM). Yab ka tʼajaʼ ejtíl max it kʼwajat a otsʼówiyal. Ka jilaʼ jawaʼ kʼwajat a tʼajál ani ka alwaʼ otsʼówiy a tomkíl o ka konówiy max a ejtowalchik kit tʼilmáts tálbél. Max a tsuʼtal a tomkíl jantʼiniʼ a jaʼúb ani yab jantʼiniʼ jún i tomolnáx yab neʼets kit tsákuy dhubatkʼij (Eclesiastés 7:9).

AXI A EJTOWAL KA TʼAJAʼ:

  • Bélits max yab a kulbétnál jawaʼ ti uchál a tomkíl ka otsʼówiy

  • Ka tsápnanchij ka ejtiy jawaʼ in léʼ ti uchaʼ. Ka tʼajaʼ ti kwéntaj in káwintal ani in wal

3 KA TSÁPNANCHIJ

AXI AN BIBLIA IN ÓLNÁL: «Patal an tʼojláb in kwaʼal in láblixtal, pero max yab ka tsápnanchij neʼets kit jilkʼon tsʼejwantál» (Proverbios 14:23). Abal ka kanchij in alwaʼ yab expidh ka tsʼejkaʼ an kʼibataláb kwaʼal ka tsápnanchij ka tʼajaʼ (Proverbios 10:4). Max kit tʼójon júnkudh, neʼetschik ka batsʼuw i «lablixtaláb» (Eclesiastés 4:9).

AXI A EJTOWAL KA TʼAJAʼ:

  • Ka tsalpay jantʼoj a ejtowalchik ka tʼajaʼ abal ka tsʼejkaʼ an kʼibataláb

  • Tam junchikíl kwaʼalchik ka tsuʼuw ma juʼtáj in bajúmal ka alwamédhaʼ a tʼajbilábil