Ka tsuʼuw jawaʼ a tákuy

Kit kʼalej ti índice

Olchixtaláb abal axi tamkudh

Olchixtaláb abal axi tamkudh

EXBADH TAMKUNTALÁBCHIK

ABAL TI TʼOJNAL TI BETEL. Axi pujadh ma ti 35 i tamúb ani in kwaʼal in kulbétal ka tʼójon ti Betel kwaʼal kin jolkʼaʼ i kʼij abal ka kʼalej ban tamkuntaláb axi neʼets ka tʼajan ti sábado wákal. Ti plataforma neʼets ka olnáj an hora ani juʼtáj neʼets ka tʼajan.

ESCUELA ABAL AN ÓLCHIXCHIK. U kaniyáb an precursores axi in kwaʼal 23 ma ti 65 i tamúb ani in kwaʼal in kulbétal kin tʼojonchij más a Dios, abal ka kʼalej ti domingo wákal al an tamkuntaláb abal jitaʼchik in léʼ ka kʼalej al axéʼ xi escuela. Ti plataforma neʼets ka olnáj an hora ani juʼtáj neʼets ka tʼajan.

 OLCHIXTALÁB ABAL AXI TAMKUDH

JITAʼ IN LÉʼ TI TOLMIX. Max a léʼ ti tolmix kʼal an tʼojláb axi ti púlik tamkuntaláb, kit kʼalej al an Departamento Olchixtaláb ani Jitaʼ in léʼ ti tolmix.

KʼAʼAL TOLMIX. Ka tʼilaʼ abal axéʼ xi departamento EXPIDH pél abal jitaʼ in lej yéjenchal i TOLMIXTALÁB.

KOYDHOM. An koydhom neʼets ti tolmiychik. Ka lej otsʼówiy jawaʼ ti uchaʼ tin kwéntaj an laktem axi a ejtowal ka eyendhaʼ, tam ki ­beláts altáj ban local ani tam kit ulits kʼal an carro.

LAKTEM. Yab ka jilaʼ jantʼoj, ban laktem axi yab neʼets ka eyendhaʼ. Ka ­tʼilaʼ abal expidh a ejtowal ka tákuy i laktem abal axi neʼets kʼal tatáʼ al an carro o axi a exóbchal kʼal an Biblia. Abal axi kʼeʼat jayej kin bajuw i laktem.

MAX A KʼIBAʼ JANTʼOJ. Max ka elaʼ jantʼoj axi yab a kʼál ka neʼdháj juʼtáj tu dhayab axi kʼibenek. Max a kʼibámal jantʼoj, kit kʼalej al axéʼ xi departamento. Jayej kwaʼal ka neʼdháj an tsakamchik axi kʼwajat kʼibenek al axéʼ xi departamento. Yab játs in tʼojlábil axéʼ xi departamento kin beletnaʼ an tsakamchik. Jaxtám, ka lej beletnaʼ a tsakámil ani ka kʼwajiy etsʼey kʼal tatáʼ.

PUJNEL. Max yab ka uluwat kʼeʼat jantʼoj, neʼets ka jilan takudh an laktemchik abal axi neʼets ka pujan. Axi neʼets ka pujan kwaʼal ka kétléʼ Sábado dhajuw okʼxidh ka bináj an tʼilomtaláb, ti an laktem axi in tomnál. Axi neʼets ka pujan kwaʼal kin chiʼdháj in tóltomil axi in ­tomnál.

TUMÍN AXI A BÍNÁL KʼAL A KULBÉTAL. Pakwamej lej yán abal tatáʼ ka koʼ­oy juʼtáj kit kétléʼ, an sonido ani an videos, ani kʼeʼat más jantʼoj abal ki ejtow ku kʼwajiy ki otsʼówiy an púlik tamkuntaláb ani antsanáʼ ku utey más kʼal a Jehová. An tumín axi a bínál, játs axi i eyendhál abal ki jálbiy jawaʼ u pakwnal ani jayej abal ki tólmiy tin puwel an tsabál. Tin tonidh an local waʼats i cajas juʼtáj a ejtowal ka jolow an tumín axi a léʼ ka bínaʼ. I lej kʼakʼnál jawaʼ a bínámalchik . An Kwenél i ókʼnom in léʼ ti kʼakʼnanchij kom a binálchik kʼal a kulbétal.

Tʼojojodh kʼal an Kwenél i Ókʼnom in kʼál an Ólchixchik kʼal a Jehová