Ka tsuʼuw jawaʼ a tákuy

Kit kʼalej ti índice

Ólchixchik kʼal a Jehová

Ka tákuy an kawintaláb tének

 AJUMTALÁB 7

¿Jantʼiniʼ tu tʼajnal an tamkuntaláb?

¿Jantʼiniʼ tu tʼajnal an tamkuntaláb?

Nueva Zelanda

Japón

Uganda

Lituania

¿Jantʼiniʼ tu tʼajnalak an tamkuntaláb ti kʼaʼál siglo? Jajáʼchik u ajatak, u ól ani in exobnálakchik an Biblia (1 Corintios 14:26). Tam tatáʼ kit kʼalej al an tamkuntaláb axi wawáʼ i tʼajál, neʼets ka tsuʼuw abal u tʼajnal jayetsekʼij.

U exobchinal jantʼiniʼ ti ki punuw ti tʼajbiláb jawaʼ tal ti Biblia. Tin taltal an semana, an ólchixchik kʼal a Jehová u támkunal abal kin atsʼaʼ jún i tʼilomtaláb axi kaldhach ti Biblia, axéʼ in tʼójonchal 30 i minutos. Tanáʼ u ólchinal jantʼiniʼ tu tólmiyal an Biblia ti ejatal. Jaxtám tu kaniyab ki aliy an textos al an Biblia. Talbél in tujchal an Exobintaláb de La Atalaya. Axéʼ in tʼójonchal jún i hora. Wawáʼ i ejtowal ki tókʼtsiy an konówixtaláb axi u tʼajnal. Axéʼ xi revista tu tólmiyal ki punuw ti tʼajbiláb ti ejatal jawaʼ tu exóbchal in Káwintal a Dios. Waʼats watʼadh ciento diez mil i tamkuntaláb tin puwél an Tsabál ani al kʼalejkʼij u exobnáb axéʼ xi revista.

Tu tólminchal ku bajudhméj jantʼiniʼ i exóbchix. Jayej u támkunal jún i kʼicháj ti semana. Axéʼ xi programa u watʼbab ti óx i péjach. An kʼaʼál, pél an Exobintaláb kʼal an Biblia ti Tamkuntaláb, in tʼójonchal 30 i minutos. Axéʼ tu tólminchal ki exbay más alwaʼ an abatnaxtaláb axi a Dios tu pidhál ani an kʼejkáw axi tal ti Biblia. U tʼajnal tin ebál i konówixtaláb ani i tokʼtsixtaláb. An tsábchil, pél an Escuela abal ku Bajudhméj tin Tʼojlábil a Dios, in tʼójonchal 30 i minutos. Tejéʼ u wilkʼáb tálchik i capítulos axi okʼxidh i ajiy ti kʼimáʼ. Jayej i ejtowal ki dhayaʼ i kʼubak abal ki olnaʼ jantʼiniʼ tu tólmiyal axi ajiy. Talbél, axi kʼwajatchik dhuchadh al nixéʼ xi escuela in watʼbálchik jún i tejwamedhomtaláb. Ani axi in ókʼnál an escuela tu uchál juʼtáj kwaʼalej ku tʼójon abal ki ejtow tu ajum ani tu káw más alwaʼ (1 Timoteo 4:13). An oxchíl pél, an Tamkuntaláb abal ku Bajudhméj tu Ólchix, in tʼójonchal treinta i minutos. Tanáʼ u olchab tin ebal i tʼilomtaláb ani kʼal jawaʼ u watʼbab jantʼiniʼ ti ejtowal ki eyendhaʼ an Biblia abal ki tólmiy an atiklábchik.

Jawaʼ u exóbchinal ti Biblia ti tamkuntaláb lej alwaʼ. Tatáʼ neʼets ka tsuʼuw nixéʼ tam kit kʼalej (Isaías 54:13).

  • ¿Jantʼoj neʼets ka exobnaʼ al an tamkuntaláb axi in tʼajál an ólchixchik kʼal a Jehová?

  • ¿Kʼal jawaʼ tam tamkuntaláb axi tsuʼuw ebal a léʼ tu ku júnaʼ?