Ka tsuʼuw jawaʼ a tákuy

Kit kʼalej ti índice

Ólchixchik kʼal a Jehová

Ka tákuy an kawintaláb tének

 Ajumtaláb 13

¿Jantʼoj tu ólchal a Dios abal neʼets kin watʼaʼ an kʼakʼnaxtaláb?

¿Jantʼoj tu ólchal a Dios abal neʼets kin watʼaʼ an kʼakʼnaxtaláb?

1. ¿Alwaʼ patal an kʼakʼnaxtaláb axi waʼats?

Al patal an kʼakʼnaxtaláb waʼats i atiklábchik axi chubax in léʼ kin kʼakʼnaʼ a Dios ani jajáʼ in léʼ kin tólmiy. Yán i kʼakʼnaxtaláb in tʼajámal yán jantʼoj kidháb tin bij a Dios (2 Corintios 4:3, 4; 11:13-15). Ti noticias i atsʼál abal yán i kʼakʼnaxtaláb kʼalnek kʼal an pextaláb, in tolmiyámal an terroristas ani in tʼajámal abal yán i atiklábchik ka tsemdháxin kom pil in wal, in káwintal o bélomtal. Jayej in odhnámal i tsakamchik. Patal axéʼ in tʼajámal abal yán i atiklábchik yabáts kin léʼnaʼ kin exlaʼ más tin kwéntaj a Dios. Ka ajiy Mateo 24:3-5, 11, 12NM.

An kʼakʼnaxtaláb axi tekedh in puwénchal a Dios, pero axi yab tekedh in atʼaxbédhanchal in bij. An kʼakʼnaxtaláb axi yab tekedh in ólnál in tsalápil i inik, ani yab in ólnál an chubaxtaláb tin kwéntaj a Dios ani an tsemélomchik. Jaxtám a Jehová in léʼ abal an atiklábchik kin exlaʼ an chubaxtaláb tin kwéntaj jajáʼ. Ka ajiy Ezequiel 18:4 ani 1 Timoteo 2:3-5.

2. ¿Jantʼoj in ólnál an Biblia abal neʼets kin watʼaʼ an kʼakʼnaxtaláb?

A Jehová yab u kʼambiyáb kʼal an atiklábchik axi in ulalkʼij abal u kʼanidháb, pero in tʼajchal in kulbétal a Satanás (Santiago 4:4). An Biblia in bijiyál ti «Babilonia axi Púlik» tin jún yanél an kʼakʼnaxtaláb axi yab tekedh. Antsanáʼ tu bijiyáb kom an kʼakʼnaxtaláb axi yab tekedh, kalej al an bichow Babilonia talbél ti watʼey an Púlik ukʼeltaláb. A Dios weʼits neʼets kin talabedhaʼ patal an kʼakʼnaxtaláb axi u kʼambix ani in odhnál an kʼwajílomchik. Ka ajiy Revelación (Apocalipsis) 17:1, 2, 5, 16, 17 ani 18:8.

A Jehová in tʼajtʼóm ti kwéntaj an atiklábchik kʼal axi chubax u leʼnáb ka kʼakʼnáj, pero kʼwajat bukʼukúl al an kʼakʼnaxtaláb  axi yab tekedh. Jaxtám, abal kin tamkuy axéʼ xi atiklábchik, kʼwajat in exóbchal an chubaxtaláb. Ka ajiy Miqueas 4:2, 5.

An kʼakʼnaxtaláb axi tekedh kʼwajat in tʼajál abal an atiklábchik ka kʼwajiy júnkudh

3. ¿Jantʼoj kwaʼal kin tʼajaʼ an atiklábchik axi chubax in léʼ kin kʼakʼnaʼ a Dios?

A Jehová in tʼajál ti kwéntaj an atiklábchik axi in léʼ kin exlaʼ an chubaxtaláb ani in léʼ kin tʼajaʼ jawaʼ alwaʼ. Jaxtám tin uchál kin jilaʼ an kʼakʼnaxtaláb axi yab tekedh. Max chubax in kʼanidhál a Dios, neʼets kin tsápnanchij ka jalkʼun abal kin kulbédhanchij in ichích a Dios. Ka ajiy Revelación 18:4.

Ti kʼaʼál siglo, yán i atiklábchik axi chubax in léʼak ki kʼakʼnaʼ a Dios in belaʼ jawaʼ ólchin kʼal an abatwálejchik. A Jehová in exóbchij jantʼiniʼ ti ka kʼwajiy más alwaʼ, más kulbél ani kʼal jún i aychixtaláb. Jantʼiniʼ jajáʼchik, wawáʼ aniyej i ejtowal ki tejwamedhaʼ abal i belál jawaʼ tu exóbchal an Biblia tam okʼox ki tʼajaʼ jawaʼ a Jehová tu konchal. Ka ajiy 1 Tesalonicenses 1:8, 9 ani 2:13.

A Jehová u kulbél kin batsʼuw jitaʼ kin jilaʼ an kʼakʼnaxtaláb axi yab bolidh ani kin aynaʼ axi tekedh. Jitaʼ kin tʼajaʼ axéʼ, in tʼajál tin jaʼúb a Dios, neʼets ka kʼanidháj kʼal an atiklábchik axi jayej in kʼanidhál a Jehová ani neʼets kin ejtow ka kʼwajiy abal etsʼey. ¡Tatáʼ jayej a ejtowal ka batsʼuw axéʼ xi lablixtaláb! Ka ajiy Marcos 10:29, 30 ani 2 Corintios 6:17, 18.

4. ¿Jantʼoj neʼets kin tʼajaʼ a Dios abal patal ku kʼwajiy kulbél?

Abal patal ku kʼwajiy kulbél, a Jehová neʼets kin talabedhaʼ patal an kʼakʼnaxtaláb axi yab tekedh. Tam ka watʼey axéʼ, ni jitaʼ yabáts neʼets kin kʼambiy an atiklábchik ani yabáts neʼets ki koʼoy pilchik i belomtaláb. Patal an atiklábchik neʼets kin kʼakʼnaʼ expidh a Jehová. Lej alwaʼ ki exlaʼ axéʼ ¿yab aníts? Ka ajiy Revelación 18:20, 21 ani 21:3, 4.