Ku bajudhméj tu ajum ani tu exóbchix

Axéʼ xi publicación neʼets ti tólmiy abal kit ajumáts tekedh tin tamét an atiklábchik, ka ejtow tit káw ani jayej tit alwaʼ exóbchix.

Carta in kʼál an Kwenél i Ókʼnom

I olnál jún i exbadh olchixtaláb axi kʼwajat ti olnáb tin puwel an Tsabál.

AJUMTALÁB 1

Ka exlaʼ jantʼiniʼ kit tujey ti tʼilom

Tam ki tujey ta káw kwaʼal ka tajaxmédhaʼ óx jantʼoj.

AJUMTALÁB 2

Kit káwin jantʼiniʼ tam it tʼilom

Max kit káwin jantʼiniʼ tam it tʼilom, neʼets ki kulbetnáj ki atsʼanchat jawaʼ ka olnaʼ.

AJUMTALÁB 3

Ka tʼajaʼ i konowixtalábchik

Ka tʼajaʼ i konowixtalábchik abal jitaʼ ti otsʼówiyal kin kulbétnaʼ jawaʼ a olnál ani ka tejwamédhaʼ an tsalapchik axi más exbadh.

AJUMTALÁB 4

Ka olnaʼ jaleʼ ti neʼets ka ajiy jún i texto axi ti Biblia

Ka tsalpay jantʼoj neʼets ka uluw okʼxidh ka ajiy jún i texto, abal kin léʼnaʼchik ti otsʼówiy.

AJUMTALÁB 5

Ku ajumáts tekedh

Abal ki olnaʼ in káwintal a Jehová, in lej tomnál ku ajumáts tekedh.

AJUMTALÁB 6

Ka wilkʼaʼ alwaʼ an textos axi ti Biblia

Ka tólmiy jitaʼ ti otsʼówiyal kin exbay jantʼiniʼ u júmbinal an texto ani jawa kʼwajat a exóbchal.

AJUMTALÁB 7

Ka bínaʼ i olchixtaláb axi chubax watʼenek abal kit bélchin

Abal ka tólminchij an atikláb kin exbay an exobchixtaláb, ka eyendhaʼ i olchixtaláb axi chubax watʼenek abal kit bélchin.

AJUMTALÁB 8

Ka eyendhaʼ i tʼiplab abal ka bínaʼ i exobintaláb

Ka eyendhaʼ i tʼiplab axi yab kʼibat, antsanáʼ jitaʼ ti atsʼál neʼets kin kulbétnaʼ an exobchixtaláb ani neʼets kin exbay an exobchixtaláb axi más exbadh.

AJUMTALÁB 9

Ka eyendhaʼ alwaʼ an tʼiplab axi tejwaʼ

Abal jitaʼ kʼwajat ti atsʼál kin exbay alwaʼ ani yab kin ukʼchiy an exobchixtaláb axi más exbadh, ka eyendhaʼ i tʼiplab axi tejwaʼ.

AJUMTALÁB 10

Ka exóbnaʼ ka jalkʼuy in kawídh a káwintal

Abal jitaʼchik ti atsʼál kin exbay jawaʼ a léʼ ka uluw ani kin kulbétnaʼ, ka tʼajaʼ ti kwéntaj in kawídh a káwintal, in adhík ani jantʼiniʼ ta ulal an káw.

AJUMTALÁB 11

Ka tejwamédhaʼ i kulbetaláb tam it káw

Tam i káw kʼal i kulbetaláb a tejwamedhál abal a kulbetnál jawaʼ kʼwajat a olnál ani in tʼajál abal kin léʼnaʼchik ti otsʼówiy.

AJUMTALÁB 12

Ka tejwamédhaʼ abal it tʼeʼpinal kʼal jitaʼ ti otsʼówiyal

Max kit káwin kʼal an chubaxtaláb ani ka tejwamédhaʼ abal i tʼeʼpinal kʼal jitaʼ ti otsʼówiyal.

AJUMTALÁB 13

Ka tejwamédhaʼ jantʼiniʼ tu tólminchal an exobchixtaláb

Ka tólmiy jitaʼchik ti atsʼál kin exbay jantʼiniʼ neʼets ka tolmiyat kʼal jawaʼ kʼwajat a exóbchal ani ka tejwamédhaʼ jantʼiniʼ kin punuw ti tʼajbiláb tin ejatal.

AJUMTALÁB 14

Ka olnaʼ an tsalapchik axi más exbadh

Ka tólmiy kin exbay an tʼilomtaláb jitaʼchik ti atsʼál. Ka tejwamédhaʼ jantʼiniʼ tu júmbinal an tsalapchik axi más exbadh, in bij an tʼilomtaláb ani an exobintaláb axi a léʼ abal kin exbaychik.

AJUMTALÁB 15

Ka tejwamédhaʼ kʼal a káwintal abal a lej belál jawaʼ kʼwajat a ulal

Ka tejwamédhaʼ kʼal a káwintal abal a lej belál jawaʼ kʼwajat a ulal. Ka tejwamédhaʼ abal lej exbadh jawaʼ neʼets ka uluw.

AJUMTALÁB 16

Ka eyendhaʼ i káw axi kʼijidh ani u kanatbédhax

Kit káwin más tin kwéntaj jantʼiniʼ ka tsʼejkáj an kʼibataláb. Ka eyendhaʼ an Biblia abal ka olnaʼ jawaʼ a Jehová in tsalpayal kin tʼajaʼ.

AJUMTALÁB 17

Ka eyendhaʼ i káw axi patal in exbayal

Ka tsápnanchij abal jitaʼchik ti atsʼál kin exbay jawaʼ kʼwajat a exóbchal. Ka tajaxmédhaʼ kʼal wéʼ i káw an tsalapchik axi más exbadh.

AJUMTALÁB 18

Ka olnaʼ i olchixtaláb axi chubax u tolmix

Ka tʼajaʼ ka tsalpaxin axi tamkudh. Jitaʼchik ti otsʼówiyal kwaʼal kin atsʼaʼ abal in exobnámal jantʼoj alwaʼ ani kʼal axi chubax neʼets ka tolmiyat.

AJUMTALÁB 19

Ka tsápnanchij abal an exobintaláb ka ulits tin ichích

Ka uchaʼchik abal jawaʼ in tʼajál lej alwaʼ kom in tʼajál kʼal patal in ichích: kom in kʼanidhál a Jehová ani an exobchixtaláb axi ti Biblia.

AJUMTALÁB 20

Ka takuy alwaʼ an káw abal ka talabedhaʼ ta tʼilom

Tam jún in takuyal an káw abal kin talabedhaʼ ti tʼilom jitaʼ ti atsʼál in batsʼuwal alwaʼ an exobchixtaláb ani in punuwal ti tʼajbiláb.

Jawaʼ u tʼajámal

Ka dhuchaʼ jawaʼ a bajuwamal ka tʼajaʼ jantʼiniʼ i ajum ani exóbchix.

TIN KIN ÓLCHIYEJ

SERIE DE VIDEOS

Ku bajudhméj tu ajum ani tu exóbchix (videos)

Ka exóbna’ jant’oj ne’ets ti tólmiy abal kit bajudhméj ti ajum ani ti exóbchix.