Ka tsuʼuw jawaʼ a tákuy

Kit kʼalej ti índice

Ólchixchik kʼal a Jehová

Ka tákuy an kawintaláb tének

 I EJATAL TU AYKOL KʼAL A CRISTO

Ki tabatnaʼ an exobchixtaláb axi a Jehová tu pidhál

Ki tabatnaʼ an exobchixtaláb axi a Jehová tu pidhál

JALEʼ TI EXBADH. An Púlik Exóbchix Jehová, tu pidhál an más alwaʼ exobchixtaláb axi waʼats. Tu exóbchal jantʼiniʼ ki boliy i ejatal ani tu tʼojojóyal abal ku kʼwajiy alwaʼ al an kʼicháj axi taʼtal ani yab tu konchal i tumín (Isa 11:6-9; 30:20, 21; Rev 22:17). Kʼal axéʼ xi exobchixtaláb, a Jehová tu tʼojojóyal abal ki ólchij an atiklábchik an alwaʼ káw abal kin kʼániy in ejatal (2Co 3:5).

JANTʼINIʼ KI TʼAJAʼ

  • Ki tsápnanchij ki tejwamédhaʼ i tsaʼataláb ani ki jilaʼ ku exóbchat (Sl 25:8, 9).

  • Ki batsʼuw patal an exobchixtaláb axi ku pidhan, ejtíl, tam ku konchat ki bínaʼ an ajumtaláb kʼal an Biblia o jún i tejwamedhomtaláb ti tamkuntaláb.

  • Ki tsalpay kʼal i ayláb axi tu ku tólmiy ku utey más kʼal a Jehová (Flp 3:13).

  • Ki tsápnanchij ki tʼajaʼ patal jawa ki ejtow abal ki batsʼuw más i exobchixtaláb axi a Jehová in binál (Flp 3:8).

TALBÉL TA TSUʼÚMAL AN VIDEO AN EXOBCHIXTALÁB AXI A JEHOVÁ TU PIDHÁL TU TÓLMIYAL KI TSAPIKMÉDHAʼ I JUNKUDHTAL KʼAL JAJÁʼ, KA TÓKʼTSIY AXÉʼ XI KONOWIXTALÁBCHIK:

  • ¿Jantʼoj tam kʼibataláb in tamétnaʼ talchik i epchal abal kin ejtow ka kʼalej ban Escuela abal an Ólchixchik?

  • ¿Jantʼoj u exobcháb an epchalchik axi u kʼalel ban Escuela abal an Ólchixchik?

  • ¿Jantʼoj tʼajnének abal ka tolmiyat an epchalchik juʼtáj u ulel ti tólmix talbél ka kalej al an Escuela abal an Ólchixchik?

  • ¿Jantʼoj in yéjenchal kin tʼajaʼ jitaʼchik in léʼ ka kʼalej ban Escuela abal an Ólchixchik? (kr-S 189).

  • ¿Al jawaʼ tam kʼeʼat i escuelas axi waʼats tin bichówil a Jehová a ejtowal kit kʼalej?

¿Jantʼoj tam lablixtaláb neʼets ka batsʼuw max ka tabatnaʼ an exobintaláb axi a Jehová in binál tin bichówil?