Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 HUSZONKETTEDIK FEJEZET

Hűségesen kitartott a próbák idején

Hűségesen kitartott a próbák idején

1–2. Miben reménykedik Péter, mégis mi történik?

A KAPERNAUMI zsinagógában Péter aggodalommal figyeli Jézus hallgatóinak arckifejezését. Péternek Kapernaumban van az otthona, itt, a Galileai-tenger északi partján szokott halászni a társaival, és sok barátja, rokona és vásárlója is itt él. Nagyon szeretné, ha a kapernaumiak is felismernék, hogy Jézus a Messiás, és ők is örömmel tanulnának Isten királyságáról minden idők legnagyobb tanítójától. De sajnos csalódnia kell.

2 Sokan nem hajlandók tovább hallgatni Jézust. Egyesek zúgolódni kezdenek, mert nem értenek egyet azzal, amit mond. Ám Pétert leginkább az aggasztja, amit Jézus néhány tanítványán lát. Nem fogadják örömmel és lelkesedéssel azokat az igazságokat, melyeket Jézus tanít, hanem feldúlja őket, amit hallanak. Néhányan egyenesen botrányosnak nevezik Jézus beszédét. Nem hallgatják őt tovább, elmennek a zsinagógából, sőt elhagyják Jézust. (Olvassátok fel: János 6:60, 66.)

3. Min segítette át Pétert a hite?

3 Most nem könnyű Péternek és a többi apostolnak. Péter nem érti teljesen, amit Jézus aznap mondott, ám azt kétségkívül elismeri, hogy ha valaki szó szerint veszi Jézus szavait, megbotránkozhat rajtuk. Vajon mit fog tenni Péter? Nem először, és nem is utoljára kerül próba alá az Ura iránti hűsége. Nézzük meg, hogyan segítette át a hite ezeken a próbákon.

Nem hagyta el Jézust

4–5. Mi mindent tett Jézus, ami meglepte az embereket?

4 Jézus gyakran okozott meglepetést Péternek, hiszen nemegyszer teljesen mást tett vagy mondott, mint amit vártak tőle az emberek. Például egy nappal a zsinagógában történtek előtt csodát tett, hogy élelmet adjon több ezer embernek. Ennek hatására a tömeg királlyá akarta tenni. Jézus azonban sokak meglepetésére otthagyta őket, és sürgette a tanítványait, hogy szálljanak  csónakba, és evezzenek át Kapernaumba. Miközben az éjszaka folyamán a tanítványok megpróbáltak átevezni a viharos Galileai-tengeren, Jézus újabb meglepetést okozott nekik: odagyalogolt hozzájuk a vízen, és egy fontos igazságot tanított meg Péternek a hitről.

5 Reggel észrevették, hogy az emberek csónakokkal utánuk jöttek, de nyilván nem azért akarták látni Jézust, hogy Istenről tanuljanak, hanem hogy ismét csodát tegyen, és enni adjon nekik. Emiatt Jézus megfeddte őket (Ján 6:25–27). A kapernaumi zsinagógában folytatta a beszélgetést. Fontos és mély igazságot szeretett volna megtanítani az embereknek, de azzal, amit mondott, ismét megdöbbentette őket.

6. Milyen szemléltetést mond Jézus, és milyen fogadtatásra találnak a szavai?

6 Jézus szeretné, ha az emberek felismernék, hogy őt Isten küldte a földre, és hogy nemcsak fizikailag képes fenntartani őket, hanem ha hisznek benne, és követik a példáját, örök életet kaphatnak. Ezért egy szemléltetésben a mannához, ahhoz a kenyérhez hasonlítja magát, mely az égből szállt alá Mózes idejében. Néhányan nem értenek vele egyet, ezért erőteljes szavakkal mutat rá, mit kell tenniük azoknak, akik szeretnének örökké élni: azt mondja, fogyasztaniuk kell a testéből és a véréből. Erre sokan felháborodnak, és ezt mondják: „Botrányos beszéd ez; kicsoda hallgathatja?” A tanítványok közül sokan úgy döntenek, hogy elhagyják Jézust (Ján 6:48–60, 66). *

7–8. a) Mit nem lát még tisztán Péter? b) Mit válaszol Péter Jézus kérdésére?

7 Mit fog tenni Péter? Feltehetően ő sem tudja hová tenni Jézus szavait. Még nincs tisztában azzal, hogy Jézusnak meg kell halnia ahhoz, hogy teljesüljön Isten akarata. De vajon megfordul a fejében, hogy azokkal tartson, akik elhagyták Jézust? Nem, mert egy fontos dologban különbözik tőlük. Miben?

8 Jézus az apostolaihoz fordul, és ezt kérdezi tőlük: „Talán ti is el akartok menni?” (Ján 6:67). Noha mind a tizenkettőjüktől kérdezi, ahogy az gyakran lenni szokott, Péter válaszol, talán mert ő a legidősebb. Bárhogy van is, az biztos, hogy Péter nyílt, egyenes ember, nem rejti véka alá, amit gondol. Jézus kérdésére ezekkel a gyönyörű, felejthetetlen szavakkal válaszol: „Uram, kihez mennénk? Örök élet beszédei vannak nálad” (Ján 6:68).

9. Mi mutatja, hogy Péter hűséges Jézushoz?

 9 Milyen megindítóak Péter szavai! Csodálatos tulajdonság jellemzi őt, a hűség, amely abból fakad, hogy szilárdan hisz Jézusban. Meg van győződve arról, hogy Jehova Jézust küldte el, hogy az emberiség megmentője legyen, és hogy a megmentés kulcsa az, amit Jézus Isten királyságáról tanít. Péter tudja, hogy még ha nem ért is mindent, amit Jézus mond, akkor is tőle kell tanulnia, nem mehet máshová, ha szeretné elnyerni Isten tetszését és az örök életet.

Mindig azt tegyük, amit Jézus kér, még ha más is, mint amit elképzeltünk, vagy amire vágyunk

10. Hogyan követhetjük Péter példáját?

10 Te is így gondolod? Sajnos a mai világban sokan csak mondják, hogy szeretik Jézust, de nem hűségesek hozzá. Ha őszintén ragaszkodunk Jézushoz, akkor úgy gondolkodunk a tanításairól, ahogy Péter. Időt szánunk rá, hogy megismerjük és megértsük a tanításait, valamint igyekszünk alkalmazni őket még akkor is, ha nem egyeznek az elképzeléseinkkel, vagy ha az érzéseink mást diktálnak. Csak akkor kaphatunk Jézustól örök életet, ha hűségesek, lojálisak vagyunk. (Olvassátok fel: Zsoltárok 97:10.)

Elfogadta a helyreigazítást

11. Hová tart Jézus a követőivel? (Lásd a lábjegyzetet is.)

11 Nem sokkal ez után a néhány eseménydús nap után Jézus az apostolaival és néhány tanítványával hosszú útra indul. Északnak tartanak, a Cezárea Filippi közelében lévő falvakba. * A kék vizű Galileai-tenger partjáról tiszta időben jól látni az Ígéret földjének északi határán fekvő Hermon-hegy hófödte csúcsát. Ahogy Jézus és a társai közelednek úti céljukhoz, a hegy egyre magasabbnak tűnik. Ha visszapillantanak dél felé, belátják az Ígéret földjének nagy részét. Útközben Jézus fontos kérdést tesz fel a követőinek.

12–13. a) Miért kérdezi meg Jézus, hogy mit gondolnak róla az emberek? b) Mit mutat Péter hitéről az, amit Jézusnak mond?

12 Jézus kérdése így szól: „Kinek mond engem a sokaság?” Átható tekintetéből kedvesség és mérhetetlen bölcsesség sugárzik. Szeretné tudni, mit gondolnak róla az emberek. A tanítványok elmesélik Jézusnak, ki mindenkinek gondolják az emberek, milyen téves elképzeléseik vannak róla. De Jézus azt is tudni szeretné, hogy a hozzá legközelebb álló követői is azt gondolják-e  róla, amit általában az emberek. Ezt kérdezi tőlük: „Hát ti kinek mondotok engem?” (Luk 9:18–20).

13 Most is Péter az, aki válaszol, bátor, egyszerű szavaival a jelenlévők közül sokan egyetértenek. Ezt mondja: „Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia.” Jézus, alighanem elismerő mosollyal az arcán, őszintén megdicséri Pétert. Elmondja neki, hogy maga Jehova Isten segít ilyen világosan megérteni ezt az igazságot azoknak, akiknek valódi hitük van. Igen, Péter az egyik legjelentősebb igazságot értette meg, melyet Jehova feltárt, azt, hogy ki a régen megígért Messiás, vagyis Krisztus. (Olvassátok fel: Máté 16:16, 17.)

14. Mit bíz Jézus Péterre?

14 A próféciák Krisztust egy olyan kőhöz hasonlítják, melyet az építők elvetettek (Zsolt 118:22; Luk 20:17). Jézus ezekre a próféciákra utal, amikor azt mondja Péternek, hogy Jehova gyülekezetet fog építeni a kőre vagy sziklára, arra, akit Péter az imént Krisztusnak nevezett. Ezután fontos feladatot bíz Péterre, melyet ebben a gyülekezetben kell majd ellátnia, neki adja „az egek királyságának kulcsait” (Máté 16:18, 19). Ezzel nem emeli a többi apostol fölé, ahogy azt egyesek gondolják, hanem azt a megtisztelő feladatot bízza rá, hogy nyissa meg az utat Isten királyságába három csoport előtt: először a zsidók és a prozeliták, majd a szamáriaiak, végül pedig a nem zsidók előtt.

15. Mit mond Péter Jézusnak, és miért?

15 Péter fontos feladatot kap, így rá is vonatkozik, amit Jézus később kijelentett: „mindenkitől, akinek sokat adtak, sokat fognak követelni” (Luk 12:48). Jézus további fontos igazságokat tár fel a Messiásról a tanítványainak. Elmondja nekik, hogy nemsokára Jeruzsálembe kell mennie, ott sok szenvedés éri, és meg fogják ölni. Pétert felzaklatják a szavai, ezért félrevonja Jézust, és a következőképp kezdi győzködni: „Kedvezz magadnak, Uram; semmiképpen sem lesz ez a sorsod” (Máté 16:21, 22).

16. Hogyan igazítja helyre Jézus Pétert, és mit tanulhatunk a szavaiból?

16 Péter nyilvánvalóan jót akar, ezért Jézus válasza valószínűleg nagyon meglepi. Jézus a többi tanítványa felé fordul, akik kétségtelenül hasonló véleményen vannak, mint Péter, és ezt  mondja: „Távozz tőlem, Sátán! Botláskő vagy nekem, mert nem az Isten gondolatai szerint gondolkozol, hanem az emberekéi szerint” (Máté 16:23; Márk 8:32, 33). Jézus szavaiból fontos tanulságot vonhatunk le. Könnyen előfordulhat, hogy Jehova gondolkodása helyett emberi elképzelések vannak ránk hatással. Ha pedig emberi elképzelések befolyásolnak minket, akaratlanul is olyasmire ösztönözhetünk valakit, ami Sátán céljait mozdítja elő, nem pedig Istenét. Vajon hogyan fogadja Péter Jézustól a helyreigazítást?

17. Mit jelent az, amit Jézus Péternek mond?

17 Péter biztosan nem gondolja azt, hogy Jézus olyan gonosznak tartja őt, mint Sátánt, az Ördögöt, mert Sátánnak mást mondott, mint neki. Sátánnak azt mondta, hogy „eredj el”, Péter esetében viszont az eredeti nyelven más szavakat használt, melyeket úgy is lehetne fordítani, hogy ’menj a hátam mögé’ (Máté 4:10). Jézus tehát nem veti el Pétert, sok jót lát benne, egyszerűen csak helyreigazítja a gondolkodásmódját. Péternek fel kell ismernie, hogy nem akadályoznia, hanem támogatnia kell az Urát.

Ha alázatosan megfogadjuk a tanácsot, egyre közelebb fogunk kerülni Jézus Krisztushoz és Atyjához, Jehova Istenhez, és egyre erősebb lesz a hitünk

18. Miben mutatkozik meg Péter ragaszkodása, és hogyan követhetjük a példáját?

18 Vajon Péter vitatkozni kezd, mérges lesz vagy megsértődik? Nem, alázatosan elfogadja a helyreigazítást. Ezzel ismét azt bizonyítja, mennyire ragaszkodik Urához. Időnként mindannyiunknak szüksége van helyreigazításra. Ha alázatosan megfogadjuk a tanácsot, egyre közelebb fogunk kerülni Jézus Krisztushoz és Atyjához, Jehova Istenhez, és egyre erősebb lesz a hitünk. (Olvassátok fel: Példabeszédek 4:13.)

Péter hűséges maradt annak ellenére, hogy Jézus helyreigazította

Ragaszkodásáért jutalomban részesült

19. Milyen meglepő kijelentést tesz Jézus, és mire gondolhat Péter?

19 Jézus nem sokkal ezután újabb megdöbbentő kijelentést tesz: „Bizony mondom nektek, hogy vannak az itt állók között némelyek, akik semmiképpen sem ízlelik meg a halált, míg meg nem látják előbb az Emberfiát eljönni a királyságában” (Máté 16:28). Szavai biztosan kíváncsivá teszik Pétert. Vajon mit akar  mondani Jézus? Péterben alighanem felmerül a gondolat, hogy mivel Jézus nemrég határozottan helyreigazította, ő nem részesülhet ilyen megtiszteltetésben.

20–21. a) Mondd el, mit lát Péter! b) Miről beszélget a látomásban megjelenő két férfi Jézussal, és mit ért meg Péter?

20 Jézus körülbelül egy héttel később Jakabbal, Jánossal és Péterrel felmegy „egy magas hegyre”, talán a Hermon-hegyre, amely úgy 25 kilométerre van tőlük. Minden bizonnyal éjszaka van, hiszen a három apostolt elnyomja az álom. Ám miközben Jézus imádkozik, történik valami, ami kiveri az álmot a szemükből (Máté 17:1; Luk 9:28, 29, 32).

21 Jézus arca megváltozik, fényleni kezd, s rövidesen olyan fényesen ragyog, mint a nap. Ruhája is szikrázóan fehérré válik. Ezután két férfi jelenik meg mellette, az egyik úgy néz ki, mint Mózes, a másik pedig mint Illés. Jézus „eltávozásáról [vagyis a  haláláról és a feltámadásáról kezdenek] beszélni, amelyet Jeruzsálemben kell beteljesítenie”. Péter most felismeri, hogy tévedett, amikor azt gondolta, hogy Jézusnak nem kell majd szenvednie és meghalnia (Luk 9:30, 31).

22–23. a) Mi mutatja, hogy Péter lelkes és kedves ember? b) Milyen további jutalomban részesül Péter, Jakab és János?

22 Péter szeretne részese lenni ennek a rendkívüli látomásnak, és szeretné, ha minél tovább tartana. Amikor azt látja, hogy Mózes és Illés távozni készül, így szól Jézushoz: „Tanító, kellemes nekünk itt lennünk; verjünk fel hát három sátrat: egyet neked, egyet Mózesnek és egyet Illésnek”. Mivel ez csak látomás, a férfiaknak, akik Jehova egy-egy régen élt szolgáját ábrázolják, nincs szükségük sátorra. Péter nem gondolta át, mit beszél. Ennek ellenére a lelkesedését és kedvességét biztosan rokonszenvesnek találod (Luk 9:33).

Péter, Jakab és János izgalmas látomásnak lehettek tanúi

23 Péter, Jakab és János további jutalomban részesül ezen az éjszakán. Felhő képződik, és beborítja a helyet, ahol vannak. Majd a felhőből hang hallatszik, Jehova Isten hangja. Ezt mondja nekik: „Ez az én Fiam, a választott. Figyeljetek rá!” A látomás ezután véget ér, az apostolok pedig egyedül maradnak a hegyen Jézussal (Luk 9:34–36).

24. a) Miben segített Péternek a látomás? b) Hogyan válhat nekünk a javunkra ez a látomás?

24 Milyen nagyszerű áldásban részesült Péter, hogy szemtanúja lehetett ennek a látomásnak, és milyen nagy áldás nekünk, hogy érthetjük a jelentőségét! Péter évtizedekkel később azt írta, hogy azon az éjszakán „szemtanúi lettünk [Krisztus] nagyszerűségének”, vagyis abban a megtiszteltetésben részesült, hogy láthatta őt dicsőséges királyként. Ez a látomás megerősítette Isten Szavának sok próféciáját, és Péter hitét is, hogy szembe tudjon nézni az előtte álló próbákkal. (Olvassátok fel: 2Péter 1:16–19.) A mi hitünket is megszilárdíthatja, ha Péterhez hasonlóan hűségesek maradunk Urunkhoz, akit Jehova nevezett ki fölénk, és ha tanulunk tőle, elfogadjuk a helyreigazítását, és nap mint nap alázatosan követjük a nyomdokait.

^ 6. bek. Az eseményekből jól látható, milyen ingatag volt a sokaság. A zsinagógában felháborodtak Jézus beszédén, ám mindössze egy nappal korábban lelkesen Isten prófétájának nevezték Jézust (Ján 6:14).

^ 11. bek. Jézus és a vele levők a Galileai-tenger partjától indultak. Ez a körülbelül 50 kilométeres út tengerszint alatti 210 méterről tengerszint feletti 350 méteres magasságig visz fel, és természeti szépségekben gazdag vidékeken vezet át.