Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Előszó

Előszó

„Legyetek utánzói azoknak, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket” (HÉBEREK 6:12)

1–2. a) Hogyan gondol egy utazófelvigyázó a Biblia szereplőire? b) Miért lenne jó, ha mi is úgy gondolnánk a Biblia szereplőire, mint a barátainkra?

EGY TESTVÉRNŐ a következőt mondta egy idős utazófelvigyázóról, miután meghallgatta az előadását: „Úgy beszélt a bibliai személyekről, mintha régi, jó barátai lennének.” Nagyon jól látta. A testvér már évtizedek óta tanulmányozza és tanítja Isten Szavát, így olyannyira ismeri a bibliai időkben élt, istenfélő férfiakat és nőket, hogy úgy beszél róluk, mintha régi barátai lennének.

2 Ugye, milyen jó lenne, ha mi is úgy tudnánk gondolni a Biblia szereplőire, mint a barátainkra? Ilyen valóságosak a számodra? Gondolj csak bele, milyen hasznos lenne, ha időt tölthetnél és beszélgethetnél például Noéval, Ábrahámmal, Ruthtal, Illéssel és Eszterrel! Értékes tanácsuk, buzdító szavaik biztosan nagyon jó hatással lennének rád. (Olvassátok fel: Példabeszédek 13:20.)

3. a) Hogyan tanulhatunk Isten régen élt, hűséges szolgáitól? b) Milyen kérdésekre fogunk választ keresni?

3 Természetesen erre majd akkor lesz ténylegesen lehetőségünk, amikor az igazságosak feltámadnak (Csel 24:15). De már most is hasznot meríthetünk a példájukból. Hogyan? Pál apostol megadja a választ: „legyetek utánzói azoknak, akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket” (Héb 6:12). De mielőtt részletesen megvizsgálnánk Isten régen élt, hűséges szolgáinak a példáit, keressünk választ néhány kérdésre, melyeket Pál szavai vetnek fel. Mi valójában a hit? Miért van szükségünk rá? Hogyan követhetjük a példáját azoknak az istenfélő személyeknek, akikről a Bibliában olvashatunk?

Mi a hit, és miért van rá szükségünk?

4. Mit gondolnak az emberek a hitről, és miért tévednek?

4 Akinek van hite, nagyszerű kincsnek van a birtokában. Így gondolták ezt azok a férfiak és nők, akikről ebben a könyvben fogunk tanulmányozni. Ám a legtöbb embernek ma más a véleménye. Azt feltételezik, hogy a hitnek nincs valódi alapja. De tévednek, mert a hit nem hiszékenység, nem pusztán érzés, és nem csak annyit jelent, hogy valaki hisz Isten létezésében. A hiszékenység veszélyes, az érzések változhatnak, a valódi hit pedig nem merül ki annyiban, hogy elfogadjuk  Isten létezését, mert a démonok is hisznek benne, és rettegnek tőle (Jak 2:19).

5–6. a) Miben vagyunk biztosak, ha van hitünk? b) Szemléltesd, milyen legyen a hitünk alapja!

5 A valódi hit sokkal több ennél. Figyeld meg, hogyan határozza meg a Biblia, hogy mi a hit. (Olvassátok fel: Héberek 11:1.) Pál szerint, ha van hitünk, biztosak vagyunk a „nem látható” valóságok létezésében és a remélt dolgok, vagyis a még meg nem történt események megvalósulásában. Az égben lévő valóságokat, mint Jehova Istent, Jézust és a királyságot nem láthatjuk. A remélt dolgokat sem látjuk, például az új világot, melyet Isten királysága hamarosan elhoz. De vajon alaptalanul hiszünk abban, hogy a „valóságok” léteznek, és hogy „a remélt dolgok” valóra fognak válni?

6 Nem. Pál kifejtette, hogy a valódi hit szilárd alapokon nyugszik. A biztosítékon alapuló várásnak fordított kifejezést úgy is vissza lehet adni, hogy „tulajdonjogot igazoló okirat”. Képzeld el, hogy valakitől kapsz egy házat. Amikor odaadja neked a tulajdonjogot igazoló okiratot, ezt mondja: „Tessék, az új otthonod.” Persze nem arra gondol, hogy a kezedbe adott papírdarabon fogsz élni, hanem hogy ez a dokumentum cáfolhatatlanul igazolja, hogy a ház a tiéd, vagyis olyan, mintha a házat adta volna a kezedbe. Ehhez hasonlóan a hitünk alapját képező bizonyítékok olyan meggyőzőek és biztosak, hogy gyakorlatilag egyenértékűek azzal, amiben hiszünk.

7. Mi mindent foglal magában a valódi hit?

7 A valódi hit tehát a Jehova Istenbe vetett, szilárdan megalapozott bizalmat, és az ígéretei megvalósulásában való, megingathatatlan meggyőződést foglalja magában. Mivel hiszünk Jehovában, olyan számunkra, mint egy szerető apa, és teljesen biztosak vagyunk abban, hogy valóra váltja az ígéreteit. Ám az igazi hit ennél többet is jelent. A hit olyan, mint egy növény, melyet táplálni kell, hogy életben maradjon. A hitet a tettek tartják életben (Jak 2:26).

8. Miért olyan fontos a hit?

8 Miért olyan fontos a hit? Pál válasza magáért beszél. (Olvassátok fel: Héberek 11:6.) Hit nélkül nem közeledhetünk Jehovához, és nem szerezhetünk neki örömet. A hit tehát létfontosságú ahhoz, hogy jó kapcsolatban legyünk égi Atyánkkal, Jehovával, és dicsőítsük őt. Ez a legfontosabb, legnemesebb cél, melyet intelligens teremtményekként elérhetünk.

9. Mi mutatja, hogy Jehova nagyon jól tudja, milyen nagy szükségünk van a hitre?

9 Jehova nagyon jól tudja, milyen nagy szükségünk van a hitre, ezért kiváló példákat  állít elénk, hogy lássuk, hogyan tudjuk megerősíteni és kifejezni a hitünket. A gyülekezetek vezetését istenfélő, példamutató férfiakra bízza. Isten Szava ezt írja róluk: „utánozzátok hitüket” (Héb 13:7). Emellett más példákról is gondoskodott a számunkra. Pál a tanúknak nagy fellegéről írt, olyan ókori férfiakról és nőkről, akiknek a hite ragyogó példa (Héb 12:1). Ám Pál felsorolása a hébereknek írt levél 11. fejezetében korántsem teljes. A Bibliában számtalan férfi és nő történetével ismerkedhetünk meg, fiatalokkal és idősekkel egyaránt, akik a legkülönbözőbb körülmények között is hűségesek maradtak Istenhez. Sokat tanulhatunk tőlük ebben az Istentől elidegenedett világban.

Hogyan vehetünk példát a bibliai személyekről?

10. Hogyan tanulmányozzunk, hogy követni tudjuk a bibliai időkben élt, istenfélő férfiak és nők példáját?

10 Úgy vehetünk példát másokról, ha megfigyeljük őket. Miközben olvasod ezt a kiadványt, látni fogod, milyen sok kutatást végeztünk, hogy segítsünk neked jobban megismerni a régen élt, hűséges férfiakat és nőket. Arra buzdítunk, hogy te is végezz további kutatást, használd fel a rendelkezésedre álló eszközöket, hogy még jobban megismerd a Bibliát. Tanulmányozás közben gondolkodj el azon, mikor és hol játszódik a bibliai történet. Képzeld oda magad, halld a hangokat, érezd az illatokat. De ami még fontosabb, éld át a szereplők érzéseit. Ha így teszel, ezek az istenfélő férfiak és nők valóságosak lesznek a számodra, közelebb kerülnek hozzád, sőt, úgy fogod érezni, mintha már régóta jó barátságban lennél velük.

11–12. a) Hogyan kerülhetsz közel Ábrahámhoz és Sárához? b) Hogyan válhat a javadra, ha megvizsgálod Anna, Illés és Sámuel példáját?

11 Ha jól megismered Isten hűséges szolgáit, vágyni fogsz rá, hogy a nyomdokukban járj. Tegyük fel, hogy azon gondolkodsz, belevágj-e egy új feladatba. Jehova szervezete arra buzdít, hogy tegyél többet a szolgálatban, például költözz olyan területre, ahol több hírnökre van szükség, vagy szerezz gyakorlatot a prédikálás egy számodra ismeretlen vagy nehéz formájában. Miközben átgondolod a döntésedet, és imában Isten vezetését kéred, biztosan sokat segít, ha elmélkedsz Ábrahám példáján. Ábrahám és Sára készek voltak otthagyni kényelmes otthonukat Ur városában, és Isten ezért gazdagon megáldotta őket. Ha követed a példájukat, kétségkívül még közelebb fogod érezni magad hozzájuk, mint korábban.

12 Nézzünk egy másik helyzetet. Nagyon elkeseredsz, mert valaki rosszindulatú veled,  és még az is megfordul a fejedben, hogy többé nem mész az összejövetelekre. Ha elmélkedsz Anna példáján, és azon, hogyan tudott felülemelkedni Peninna sértésein, az segíthet helyesen döntened, és minden bizonnyal úgy fogod érezni, mintha Anna jó barátod lenne. Hasonlóképpen, ha értéktelennek érzed magad, gondolkodj el Illés példáján. Ha megismered, mi mindenen ment keresztül, és hogyan öntött erőt belé Jehova, biztosan közelebb fogod érezni magad hozzá. Vagy ha az iskolatársaid erkölcstelen viselkedése miatt szüntelenül nyomás nehezedik rád, vizsgáld meg Sámuel példáját. Ha elgondolkodsz azon, hogyan állt ellen Éli fiai rossz befolyásának, alighanem a szívedbe fogod őt zárni.

13. Vajon kevésbé értékes Jehova szemében a hited, ha bibliai időkben élt, hűséges személyeket igyekszel követni? Magyarázd meg!

13 Vajon kevésbé értékes Jehova szemében a hited, ha bibliai időkben élt, hűséges személyeket igyekszel követni? Semmiképpen sem! Jehova Szava arra ösztönöz, hogy vegyünk példát az istenfélő emberekről (1Kor 4:16; 11:1; 2Tessz 3:7, 9). Sőt, néhányan, akikről később tanulmányozni fogunk, maguk is követték az előttük élt istenfélő emberek példáját. A 17. fejezetben látni fogjuk, hogy Mária nyilvánvalóan Annától idézett, a példaképének tartotta. Vajon ez azt mutatja, hogy Mária hite nem volt elég szilárd? Egyáltalán nem. Anna példája segített neki megerősíteni a hitét, és Jehova Isten a saját hite miatt tartotta őt értékesnek.

14–15. Milyen jellegzetességei vannak a könyvnek, és hogyan válhat a javunkra?

14 Ennek a könyvnek az a célja, hogy megerősítse a hited. A fejezeteket Az Őrtorony 2008 és 2013 között megjelent „Utánozzuk a hitüket!” rovat cikkeiből válogattuk össze, átdolgoztuk, és néhány új részlettel is kibővítettük őket. Az anyag megbeszélését és alkalmazását kérdések segítik. Új, aprólékosan kidolgozott, színes képeket készítettünk, a régieket pedig felnagyítottuk és minőségileg javítottuk. További hasznos segítség például az időegyenes és a térképek. A hit példaképei című könyvből hasznot meríthetünk a személyes és gyülekezeti tanulmányozáson, és a családi imádaton egyaránt. Sok családnak kétségkívül az is élményt fog nyújtani, ha egyszerűen csak felolvassák a történeteket.

15 Reméljük, hogy a könyv segíteni fog abban, hogy követni tudd Jehova múltban élt, hűséges szolgáinak a példáját, és hozzájárul ahhoz, hogy erősebb legyen a hited, és közelebb kerülj égi Atyádhoz, Jehovához.