Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 TIZEDIK FEJEZET

Kiállt a tiszta imádat mellett

Kiállt a tiszta imádat mellett

1–2. a) Miért olyan elgyötörtek az izraeliták? b) Mivel néz szembe Illés a Kármel-hegyen?

AZ EMBEREK erőtlenül vánszorognak felfelé a Kármel-hegyre. Illés a hajnali szürkületben is jól látja, milyen elgyötörtek. A három és fél éve tartó aszály miatt elszegényedtek és nélkülöznek.

2 Baál 450 prófétája viszont büszkén lépdel közöttük. Szívből gyűlölik Illést, Jehova prófétáját. Noha Jezabel királyné már Jehova sok prófétáját kivégeztette, Illés még mindig kitartóan harcol a Baál-imádat ellen. „De már nem sokáig” – gondolhatják magukban Baál prófétái, hiszen mit is tehetne ellenük Illés egymaga (1Kir 18:4, 19, 20). Aháb is megérkezett királyi szekerén. Ő is gyűlöli Illést.

3–4. a) Vajon Illés félelemmel várja ezt a napot? b) Milyen kérdéseket fogunk megvizsgálni?

3 A prófétára élete legnehezebb és legizgalmasabb napja vár. Hamarosan sor kerül a jó és rossz közötti egyik legdrámaibb összecsapásra. Milyen érzések kavarognak benne? Illés számára valószínűleg nem ismeretlen a félelem. Ahogy a Biblia írja róla, „a mieinkhez hasonló érzései voltak”. (Olvassátok fel: Jakab 5:17.) Ám abban biztosak lehetünk, hogy az Istenhez hűtlen nép, a hitehagyott király és a gyilkos papok közt nagyon egyedül érzi magát (1Kir 18:22).

4 De miért kerültek az izraeliták ilyen nyomorúságos helyzetbe? Mi a jelentősége ennek a történetnek számunkra? Vegyük most szemügyre, milyen hite volt Illésnek, és látni fogjuk, mennyire ösztönző a példája.

Kiéleződik a régóta tartó küzdelem

5–6. a) Milyen küzdelem folyt Izraelben? b) Mivel bosszantotta fel Aháb Jehovát?

5 Illésnek az élete nagy részében azt kellett látnia, hogy Izrael legdrágább kincsét, az igaz imádatot háttérbe szorítják, sőt  semmibe veszik. Bármennyire szeretett volna is, nem tudott változtatni a helyzeten. Az igaz és hamis vallás közti, régóta tartó küzdelemben sok izraelita rossz oldalra állt, a környező népek bálványait kezdte imádni Jehova Isten helyett. Illés napjaiban ez a küzdelem nagyon kiéleződött.

6 Aháb király feleségül vette Jezabelt, Szidón királyának a lányát. Jezabel eltökélte, hogy elterjeszti a Baál-imádatot Izraelben, Jehova imádatának pedig véget vet. Aháb engedett a felesége befolyásának. Templomot és oltárt épített Baálnak, és élen járt a pogány isten imádatában. Tetteivel nagyon felbosszantotta Jehovát (1Kir 16:30–33).

7. a) Miért volt olyan megvetendő a Baál-imádat? b) Miért lehetünk biztosak abban, hogy a Biblia megbízhatóan közli, mennyi ideig tartott a szárazság Illés napjaiban? (Lásd a  kiemelt részt.)

7 Miért volt olyan megvetendő a Baál-imádat? Mert sok izraelita engedett a vonzerejének, és elhagyta az igaz Istent. Ráadásul a Baál-imádók visszataszító, kegyetlen szokásokat gyakoroltak: szexorgiákon vettek részt, gyermekeket áldoztak fel, és voltak köztük férfi és női templomi prostituáltak. Jehova ezért Ahábhoz küldte Illést, hogy tudassa vele, mindaddig szárazság lesz, míg a próféta be nem jelenti annak végét (1Kir 17:1). Néhány év múlva Illés megjelent Aháb előtt, és azt mondta neki, hogy hívja össze a népet és a Baál-prófétákat a Kármel-hegyre. *

Bizonyos értelemben a Baál-imádat ma is tért hódít

8. Miért tanulságos a Baál-imádatról szóló beszámoló?

8 De mi a jelentősége számunkra ennek a történetnek? Néhányan úgy gondolják, hogy semmi, mert ma már nem látunk magunk körül Baálnak szentelt templomokat és oltárokat. Ám ez a beszámoló nem pusztán egy darabka a múltból (Róma 15:4). A „Baál” szó azt jelenti, hogy ’tulajdonos’ vagy ’úr’. Jehova azt mondta a népének, hogy őt válasszák baáljuknak, vagyis férjuruknak (Ézs 54:5). Te is úgy látod, hogy az emberek még ma is sokféle urat szolgálnak a Mindenható Isten helyett? Igen, bizony ez így van. Sokan a pénznek, karriernek, szórakozásnak, szexuális élvezeteknek élnek, vagy hamis istent imádnak (Máté 6:24; olvassátok fel: Róma 6:16). Bizonyos értelemben tehát a Baál-imádat ma is tért hódít.  Ha elgondolkodunk azon az ókori küzdelmen, mely Jehova és Baál közt dúlt, bölcsen tudunk dönteni abban, hogy kit szolgáljunk.

„Meddig sántikáltok még kétfelé?”

9. a) Miért jó választás a Kármel-hegy a Baál-imádat leleplezésére? (Lásd a lábjegyzetet is.) b) Mit mond Illés a népnek?

9 A Kármel-hegyről nagyszerű a kilátás: a közeli Nagy-tengerig (Földközi-tenger) húzódó Kison völgyétől ellátni egészen a messzi északon fekvő Libanoni-hegységig. * Ám ahogy pirkadni kezd ezen a jelentőségteljes napon, elszomorító látvány tárul a szemlélő elé. A halál árnyéka vetődik a vidékre. Isten népének ostobasága miatt az egykor termékeny földet, melyet Jehova  Ábrahám gyermekeinek adott, kiszikkasztotta a perzselő nap. Illés most odalép a gyülekező tömeg elé, és így szól hozzájuk: „Meddig sántikáltok még kétfelé? Ha Jehova az igaz Isten, kövessétek őt, de ha Baál, akkor őt kövessétek!” (1Kir 18:21).

10. Milyen értelemben sántikáltak kétfelé az izraeliták, és miről feledkeztek meg?

10 Miért mondta Illés az izraelitáknak, hogy „meddig sántikáltok még kétfelé”? Mert nem ismerték fel, hogy választaniuk kell, hogy Jehovát vagy Baált imádják. Azt gondolták, hogy felháborító rítusaikkal kedvében járhatnak Baálnak, ugyanakkor Jehova Istentől is kérhetnek segítséget. Talán úgy érveltek, hogy Baál megáldja a termésüket és nyájaikat, a seregek Jehovája pedig megvédi őket a csatákban (1Sám 17:45). Ám megfeledkeztek egy alapvető igazságról, melyet sokan még ma sem látnak tisztán: Jehova egyetlen istennel sem osztozik az imádaton. Kizárólagos odaadást követel, és méltó is rá, hogy egyedül őt imádjuk. Elfogadhatatlannak, sőt sértőnek tartja, ha valaki mást is imád rajta kívül. (Olvassátok fel: 2Mózes 20:5.)

11. Minek az átgondolásában segítenek Illés szavai?

11 Az izraeliták tehát olyanok voltak, mint az az ember, aki egyszerre két irányba akar menni. Sokan ma is elkövetik ezt a hibát, engedik, hogy különféle baálok lopóddzanak be a szívükbe, és kiszorítsák Isten imádatát. Illés felhívása nekünk is segíthet átgondolni, hogy első helyen van-e az életünkben Isten imádata.

Perdöntő próbatétel

12–13. a) Milyen próbatételt javasol Illés? b) Hogyan mutathatjuk ki, hogy ugyanúgy bízunk Istenben, mint Illés?

12 Illés most azt javasolja, hogy tegyék próbára a két istent. A próbatétel igazán egyszerű. Azt mondja a Baál-papoknak, hogy készítsék elő az oltárt, helyezzék rá az áldozatot, és imádkozzanak az istenükhöz, hogy gyújtson tüzet alatta. Ő is ugyanezt fogja tenni. „Amelyik Isten tűzzel válaszol, az az igaz Isten” – mondja nekik. Illés jól tudja, ki az igaz Isten. Olyan erős az Istenébe vetett hite, hogy nem fél mindenben előnyt adni Baál prófétáinak. Hagyja, hogy elsőként ők válasszák ki az áldozatra szánt bikát, és könyörögjenek segítségért az istenükhöz (1Kir 18:24, 25). *

 13 Napjainkban nincsenek csodák. De Jehova nem változott meg. Ugyanúgy bízhatunk benne, mint Illés. Ha például valaki nem ért egyet azzal, amit a Biblia tanít, nyugodtan engedjük, hogy először ő mondja el a véleményét. Illéshez hasonlóan bízzuk a helyzetet Istenre. Ne a magunk értelmére támaszkodjunk, hanem Isten ihletett Szavára, amely „hasznos . . . a kiigazításra” (2Tim 3:16).

Illés tudta, hogy a Baál-imádat szánalmas hazugság, és azt szerette volna, ha ezt Isten népe is felismeri

14. Miért és hogyan gúnyolja Illés a Baál-prófétákat?

14 Miután Baál prófétái előkészítik az áldozatot, újra és újra így kiáltanak az istenükhöz: „Ó, Baál, felelj nekünk!” Telnek-múlnak a percek, az órák, de hiába könyörögnek. Ezt olvassuk: „nem jött hang, és senki sem felelt.” Délben Illés gúnyolni kezdi őket, azt mondja, hogy Baál biztosan túl elfoglalt ahhoz, hogy válaszoljon nekik, talán könnyít magán az árnyékszéken, vagy épp szunyókál, és fel kell ébreszteni. „Teli torokból kiáltsatok” – biztatja ezeket a sarlatánokat. Illés tudja, hogy a Baál-imádat szánalmas hazugság, és azt szeretné, ha ezt Isten népe is felismerné (1Kir 18:26, 27).

15. Hogyan mutatja a Baál-papok példája, hogy ostobaság más urat választani Jehova helyett?

15 Baál papjai erre még jobban őrjöngenek. A beszámoló így folytatódik: „teli torokból kezdtek kiáltozni, és tőrökkel meg lándzsákkal vagdosták magukat szokásuk szerint, míg vér nem folyt rajtuk.” De hiába, mert „nem jött hang, senki sem felelt, és senki sem figyelt” (1Kir 18:28, 29). Baál nem létezett. Sátán találta ki, hogy eltérítse az embereket Jehova imádatától. Az igazság az, hogy ha valaki más urat választ Jehova helyett, annak csalódás, sőt szégyen a vége. (Olvassátok fel: Zsoltárok 25:3; 115:4–8.)

Az igaz Isten válaszol

16. a) Mire emlékezteti az izraelitákat Jehova helyreállított oltára? b) Hogyan mutatkozik meg, hogy Illés bízik Istenben?

16 Illésre késő délután kerül sor. Fog 12 követ, és helyreállítja Jehova oltárát, melyet nyilván a tiszta imádat ellenségei romboltak le. A 12 kő minden bizonnyal arra emlékezteti Izrael tíz törzsét, hogy még mindig kötelesek betartani a Törvényt,  melyet Isten mind a 12 törzsnek adott. Ezután árkot ásat az oltár köré, és előkészíti az áldozatot, majd azt mondja az embereknek, hogy öntsenek le mindent vízzel. A víz, melyet valószínűleg a közeli Földközi-tengerből hoznak, végül az árkokat is ellepi. Míg Illés Baál prófétáinak minden előnyt megadott, addig Jehovát minden szempontból hátrányos helyzetbe hozza. Ennyire bízik Istenében (1Kir 18:30–35).

Illés a történtek ellenére törődött a néppel, azért imádkozott Jehovához, hogy fordítsa vissza a szívüket

17. Hogyan derül ki Illés imájából, hogy mi az, ami fontos neki, és hogyan követhetjük a példáját?

17 Miután Illés mindennel kész, Jehovához imádkozik. Szavainak az egyszerűség ad erőt. Imájából világosan látszik, hogy mi az, ami fontos neki. Legelőször is azt szeretné, ha az emberek megtudnák, hogy Jehova, nem pedig Baál „Izrael Istene”. Azért is imádkozik, hogy a nép lássa tisztán, hogy ő pusztán Jehova szolgája, és ami majd történik, azért Istennek jár a dicsőség. Amit az imája végén mond, abból kitűnik, hogy még mindig törődik a néppel, mert arra kéri Jehovát, hogy térítse vissza őket a jó útra (1Kir 18:36, 37). Annak ellenére, hogy mennyi nyomorúságot okoztak a hűtlenségükkel, Illés még mindig szereti őket. Milyenek a mi imáink? Érződik belőlük, hogy alázatosak vagyunk, hogy fontos nekünk Jehova nevének a megszentelése, és hogy könyörületesek vagyunk másokkal?

18–19. a) Hogyan válaszol Jehova Illés imájára? b) Milyen utasítást ad Illés, és miért nem érdemelnek irgalmat a Baál-papok?

18 Illés imája előtt az emberek talán azon tűnődtek, mi fog kiderülni Jehováról. Vajon Baálhoz hasonlóan ő is csak egy kitalált isten? Ám ahogy Illés befejezi az imáját, nincs min tűnődniük. A beszámoló ezt mondja: „Jehova tüze lecsapott, és megemésztette az égő felajánlást és a fát, a köveket meg a port, és az árokban levő vizet is felnyalta” (1Kir 18:38). Micsoda látványos válasz! Vajon mit tesz most a nép?

„Jehova tüze lecsapott”

19 „Jehova az igaz Isten! Jehova az igaz Isten!” – kiáltanak mindnyájan (1Kir 18:39). Végre látják, mi az igazság. Ám ezzel még nem bizonyítják a hitüket. Azok után, hogy tűz szállt alá az égből válaszként Illés imájára, nem nehéz elismerniük, hogy Jehova az igaz Isten. Ezért Illés többet kér tőlük, olyasmit, amit  már évekkel korábban meg kellett volna tenniük, vagyis hogy engedelmeskedjenek Jehova Törvényének. Isten Törvénye szerint a hamis prófétákat és bálványimádókat meg kellett ölni (5Móz 13:5–9). A Baál-papok esküdt ellenségei Jehova Istennek, és szándékosan szembeszegülnek az akaratával. Vajon megérdemlik, hogy irgalmazzanak nekik? Ők vajon irgalmaztak azoknak az ártatlan gyermekeknek, akiket elevenen égettek meg, hogy feláldozzák Baálnak? (olvassátok fel: Példabeszédek 21:13; Jer 19:5). Nem, számukra nincs kegyelem. Illés utasítására kivégzik őket (1Kir 18:40).

20. Miért nem lehet alap Illés eljárása a vallási türelmetlenségre?

20 Néhányan elítélik, ahogyan ez a próbatétel a Kármel-hegyen véget ért. Attól félnek, hogy a vallásos fanatikusok erre a történetre hivatkozva, feljogosítva érzik magukat, hogy erőszakos tetteket kövessenek el más valláshoz tartozó emberekkel szemben. És sajnos ma sok az erőszakos, vallásos fanatikus. De Illés nem volt az. Jehova képviselőjeként jogos ítéletet hajtott végre. Az igaz keresztények pedig tudják, hogy ebben nem követhetik Illést, nem emelhetnek fegyvert a gonoszokra. Ahhoz az alapelvhez tartják magukat, melyet Jézus Péternek mondott, és amely minden tanítványára vonatkozik: „Tedd vissza kardodat a helyére, mert mindazok, akik kardot fognak, kard által vesznek el” (Máté 26:52). Jehova fog igazságot szolgáltatni a Fia által.

21. Miért követésre méltó Illés példája az igaz keresztényeknek?

21 Az igaz keresztényeket minden tettükben a hitük vezérli (Ján 3:16). Ezért követik az olyan istenfélő férfiak példáját, mint Illés. Ő kizárólag Jehovát imádta, és másokat is erre ösztönzött. Bátran leleplezte a Baál-imádatot, melyet Sátán arra használt fel, hogy az embereket eltérítse Jehova imádatától. Nem a saját képességeiben és bölcsességében bízott, hanem Jehovára támaszkodott. Illés kiállt a tiszta imádat mellett. Bárcsak olyan hitünk lenne, mint amilyen neki volt!

^ 9. bek. A Kármelt általában üde, dús növényzet borítja, mivel a tenger felől bőséges párát hoz a szél, és így gyakran hullik eső és harmat. Az emberek azt gondolták, hogy Baál hozza az esőt, ezért a Kármel-hegy minden bizonnyal a Baál-imádat központi helye volt. A kopár, kiszáradt Kármel jó választás volt a Baál-imádat leleplezésére.

^ 12. bek. Érdekes, hogy Illés azt mondta nekik, ne gyújtsanak tüzet az áldozat alatt. Néhány tudós szerint a Baál-imádóknak voltak olyan oltáraik, melyek titkos üreget rejtettek, hogy úgy tűnjön, mintha a tüzet természetfölötti erő gyújtotta volna meg.