Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 TIZENEGYEDIK FEJEZET

Figyelt és várt

Figyelt és várt

1–2. Milyen feladat vár Illésre, és miben különbözik egymástól Illés és Aháb?

ILLÉS már nagyon szeretne egyedül lenni, hogy imádkozhasson égi Atyjához. Ám sokan tolonganak körülötte, és alighanem szeretnének a kegyeibe férkőzni, mert az imént voltak szemtanúi annak, hogy Isten tüzet küldött az égből, válaszként az imájára. De mielőtt felmegy a Kármel-hegy ormára, vár még rá egy kellemetlen feladat, beszélnie kell Aháb királlyal.

2 Aháb és Illés merőben különböznek egymástól. A díszes királyi ruhába öltözött Aháb egy kapzsi, gyenge jellemű hitehagyott. Míg Illés, aki egyszerű prófétai köntöst visel, melyet valószínűleg állatbőrből készítettek, vagy kecske-, esetleg teveszőrből szőttek, rendkívül bátor, becsületes és istenfélő férfi. Ezen az eseménydús napon, mely lassan a végéhez ér, sok minden feltárult a két férfi jelleméről.

3–4. a) Milyen szégyen éri Ahábot és a többi Baál-imádót? b) Milyen kérdésekre kapunk választ?

3 Aháb és a többi Baál-imádó megszégyenült. Szörnyű csapás érte a pogány vallást, melyet Aháb és a felesége, Jezabel királyné terjesztett el Izraelben, a tíz törzs királyságában. Baál lelepleződött, bebizonyosodott, hogy hamis isten. Baál 450 prófétája őrjöngve könyörgött, táncolt és rituálisan vagdosta magát, de hiába, ez az élettelen isten még arra is képtelen volt, hogy lángra lobbantsa a tüzet az áldozat alatt. A próbatétel után a prófétáit kivégezték, Baál nem tudta megakadályozni, hogy végrehajtsák rajtuk a jogos ítéletet. Ám Baál hamarosan teljes vereséget fog szenvedni: a prófétái több mint három évig hiába esedeztek, hogy hozzon esőt, de Jehova hamarosan megmutatja, hogy ő az igaz Isten, és véget vet a szárazságnak (1Kir 16:30–17:1; 18:1–40).

 4 De mikor fog cselekedni Jehova? Mit tesz addig Illés? És mit tanulhatunk ettől az istenfélő férfitól? Vizsgáljuk meg, hogyan folytatódik a története, és választ kapunk ezekre a kérdésekre. (Olvassátok fel: 1Királyok 18:41–46.)

Buzgón imádkozott

5. Mit mond Illés Ahábnak, és vajon Aháb tanult a történtekből?

5 Illés így szól Ahábhoz: „Menj fel, egyél és igyál, mert zápor zúgása hallatszik.” Tanult valamit ez a gonosz király abból, ami a nap folyamán történt? Úgy tűnik, hogy nem, mert a beszámolóban nincs utalás arra, hogy megbánta volna, amit tett, vagy megkérte volna Illést, hogy könyörögjön Jehovához bocsánatért. Aháb egyszerűen „felment enni és inni” (1Kir 18:41, 42). És mit tesz Illés?

6–7. Mit kér Illés imában Istentől, és miért?

6 „Illés pedig felment a Kármel tetejére, lekuporodott a földre, és arcát a térdei között tartotta.” Míg Aháb elmegy, hogy megtöltse a hasát, Illés égi Atyjához imádkozik. És milyen alázatosan fordul hozzá! A földre borul, és olyan mélyen meghajol, hogy az arca szinte a térdéhez ér. Vajon miért  fohászkodik? A Biblia a Jakab 5:18-ban azt írja Illésről, hogy imádkozott azért, hogy véget érjen a szárazság, és ezt minden valószínűség szerint a Kármel-hegy tetején tette.

Illés imájából jól látszik, mennyire fontos volt neki, hogy megvalósuljon Isten akarata

7 Jehova korábban kijelentette: „elhatároztam, hogy esőt bocsátok a föld színére” (1Kir 18:1). Illés tehát azt kéri, hogy valósuljon meg Jehova akarata. Erről eszünkbe juthat, hogy mintegy ezer évvel később Jézus arra tanította a követőit, hogy imádkozzanak azért, hogy valóra váljon az Atyja akarata (Máté 6:9, 10).

8. Hogyan követhetjük Illés példáját, amikor imádkozunk?

8 Sokat tanulhatunk Illéstől az imáról. Neki az volt a legfontosabb, hogy megvalósuljon az Atyja akarata. Amikor imádkozunk Istenhez, tartsuk észben, hogy „bármit kérünk is az akarata szerint, ő meghallgat minket” (1Ján 5:14). Tehát, ha szeretnénk, hogy az imáink válaszra találjanak, tudnunk kell, mi Jehova akarata. Az akaratát pedig úgy ismerhetjük meg, ha mindennap tanulmányozzuk a Bibliát. Illés kétségkívül arra is őszintén vágyott, hogy véget érjen az izraeliták szenvedése. És abban is biztosak lehetünk, hogy nagyon hálás volt, hogy láthatta, milyen csodát tett aznap Jehova. Mi is imádkozzunk másokért, és szívből adjunk hálát Jehovának. (Olvassátok fel: 2Korintusz 1:11; Filippi 4:6.)

Éberen és bizalommal várt

9. Mire kéri Illés a szolgáját, és miben mutat szép példát?

9 Illés biztos benne, hogy Jehova véget vet a szárazságnak, ám azt nem tudja, hogy mikor. Addig is, mit tesz a próféta? A beszámoló ezt írja: „így szólt a szolgájához: »Menj fel, kérlek, és nézz a tenger felé!« Az tehát felment, és arra nézett, majd így szólt: »Nincsen semmi.« Ezután ezt mondta: »Menj vissza!«, éspedig hétszer” (1Kir 18:43). Illés két dologban is szép példát mutat: bízik Istenben, és éberen vár.

Illés kitartóan figyelte, van-e valami jele annak, hogy hamarosan esni fog

10–11. a) Hogyan mutatja ki Illés, hogy bízik Jehova ígéretében? b) Miért tudunk mi is úgy bízni Jehovában, mint Illés?

10 Mivel Illés bízik abban, hogy Jehova teljesíti az ígéretét, kitartóan figyeli, van-e valami jele annak, hogy hamarosan  esni fog. Ezért felküldi a szolgáját egy magas helyre, ahonnan messzire ellátni, hogy nézze meg, van-e valami jele a közelgő esőnek. A szolga azonban lehangoló hírrel tér vissza: „Nincsen semmi.” Ameddig a szem ellát, nyoma sincs felhőnek az égen. De hogy lehet ez? Illés röviddel ezelőtt azt mondta Aháb királynak, hogy „zápor zúgása hallatszik”. Hogy mondhatott ilyet, ha egyetlen felhő sincs az égen?

11 Azért, mert Illés, Jehova prófétája és képviselője, biztos benne, hogy Istene állja a szavát, teljesíti, amit megígért. Illés olyannyira bízik Jehovában, mintha már hallaná is a zápor zúgását. Erről eszünkbe juthat, amit a Biblia Mózesről ír: „rendíthetetlen maradt, mintha látná a Láthatatlant.” Nekünk is ilyen valóságos Isten? Számtalan okunk van rá, hogy mi is ilyen szilárdan bízzunk Jehovában és az ígéreteiben (Héb 11:1, 27).

12. Mi mutatja, hogy Illés éberen figyel, és hogyan fogadja a hírt a felhőcskéről?

12 Amellett, hogy Illés bízik Jehova ígéretében, éberen figyel. Nem csupán egyszer-kétszer küldi fel a szolgáját, hanem hétszer! A szolgának biztosan fárasztó ennyiszer visszamennie, de Illés lankadatlanul várja a jelet, nem adja fel. Végül, a hetedik alkalommal a szolga ezt mondja: „Íme, egy felhőcske, mint egy ember tenyere, száll fel a tengerből.” Magad elé tudod képzelni, ahogy a tenyerét Illés felé nyújtja, hogy érzékeltesse, milyen parányi felhőcskét látni a Nagy-tenger felett? Ő talán nincs elragadtatva, de Illés tudja, hogy ennek a kis felhőnek milyen nagy jelentősége van. Így sürgeti a szolgát: „Menj fel, szólj Ahábnak: »Fogass be, és menj le, nehogy feltartóztasson a záporeső!«” (1Kir 18:44).

13–14. a) Hogyan lehetünk Illéshez hasonlóan éberek? b) Milyen okunk van arra, hogy buzgón szolgáljunk?

13 Illés ébersége szintén ragyogó példa számunkra. Isten hamarosan ismét cselekedni fog, hogy megvalósítsa a szándékát. Míg Illés a szárazság végét várta, mi ennek a gonosz világnak a végét várjuk (1Ján 2:17). Amíg Jehova nem teljesíti be az ígéretét, Illéshez hasonlóan ébernek kell lennünk. Isten fia, Jézus erre ösztönözte a követőit: „Kitartóan virrasszatok hát, mert nem tudjátok, melyik nap jön el az Uratok” (Máté 24:42). Vajon Jézus arra utalt, hogy a követőinek fogalmuk sem lesz, mikor jön el a vég? Nem, hiszen részletesen  elmondta, milyen lesz a világ a vég közeledtével, és ha figyelünk, a saját szemünkkel láthatjuk, hogyan teljesedik „a világrendszer befejezésének” jele. (Olvassátok fel: Máté 24:3–7.)

Illést egyetlen felhőcske is meggyőzte arról, hogy Jehova cselekedni fog. Az utolsó napok jelének teljesedése még erőteljesebb ok arra, hogy buzgók legyünk

14 Jézus próféciájának minden egyes részlete már önmagában is meggyőzően bizonyítja, hogy közel a vég. Elegendőek számunkra ezek a bizonyítékok ahhoz, hogy buzgón szolgáljuk Istenünket? Illésnek egyetlen felhőcske is elegendő volt, tudta, hogy Jehova hamarosan cselekedni fog. Vajon csalódnia kellett?

Enyhülés és áldás Jehovától

15–16. Hogyan gyorsulnak fel az események, és miben reménykedik Illés?

15 A beszámoló így folytatódik: „Időközben elsötétültek az egek a felhőktől meg a széltől, és heves zápor lett. Aháb pedig hajtott, és Jezréelbe ment” (1Kir 18:45). Az események felgyorsulnak. Míg Illés üzenetét a szolgája elviszi Ahábnak, a parányi felhőből olyan sok lesz, hogy teljesen elsötétül az ég. Szélvihar kerekedik. Három és fél év után végre elered az eső Izraelben. Az aszott föld csak úgy issza az esőcseppeket. Egyre hevesebben esik, a Kison kiárad, és minden bizonnyal elmossa a kivégzett Baál-próféták vérét. A makacs izraeliták is lehetőséget kapnak, hogy megtisztítsák az országot a Baál-imádat irtózatos szennyétől.

„Heves zápor lett”

16 Illés biztosan abban reménykedik, hogy így fognak tenni. Talán azon tűnődik, hogyan hatnak majd Ahábra ezek a nem mindennapi események. Vajon bűnbánatot tanúsít, és felhagy végre a visszataszító Baál-imádattal? Azok után, ami történt, jó oka lenne rá. Persze nem tudjuk, mi járhat Aháb fejében. A beszámoló egyszerűen azt írja, hogy a király „hajtott, és Jezréelbe ment”. Tanult valamit a történtekből, és változtatni akar a viselkedésén? A későbbi eseményekből kiderül, hogy nem. Ám a napnak ezzel még nincs vége, Ahábra és Illésre is vár még valami.

17–18. a) Mi történik Illéssel a Jezréelbe vezető úton? b) Miért volt különleges, ami Illéssel történt? (Lásd a lábjegyzetet is.)

 17 Jehova prófétája ugyanazon az úton indul el, melyen Aháb is halad. Hosszú, sötét, esős út áll előtte. Ám ekkor valami szokatlan történik.

18 A beszámoló így folytatódik: „Jehova keze Illésen volt, úgyhogy felövezte a derekát, és Aháb előtt futott egészen Jezréelig” (1Kir 18:46). „Jehova keze” kétségkívül természetfölötti módon segíti Illést, hiszen Jezréel mintegy 30 kilométerre fekszik, és Illés már nem fiatal. * Felhajtja hosszú köntösét, megköti a csípőjénél, hogy a lába szabadon mozoghasson, majd nekiiramodik az eső áztatta úton. Olyan gyorsan fut, hogy utoléri és le is hagyja a királyi szekeret.

19. a) Milyen próféciák juthatnak eszünkbe arról, amit Jehova Illéssel tett? b) Miben volt biztos Illés?

19 Mennyire megáldotta Illést Jehova! Milyen felvillanyozó élmény lehetett neki ilyen erővel és lendülettel futni! Talán még fiatalkorában sem volt soha ilyen erőnlétben. Erről eszünkbe juthatnak azok a próféciák, melyek szerint az eljövendő földi paradicsomban Isten hűséges szolgái teljesen egészségesek lesznek (olvassátok fel: Ézsaiás 35:6; Luk 23:43). Amint Illés szélsebesen végigszáguldott a Jezréelbe vezető úton, minden bizonnyal tudta, hogy Atyja, Jehova, az egyedüli igaz Isten nagyon szereti őt.

20. Hogyan nyerhetjük el Jehova áldásait?

20 Jehova örömmel megjutalmazza a szolgáit. Minden erőfeszítést megér arra törekedni, hogy megáldjon minket. Illéshez hasonlóan legyünk éberek, és ne tévesszük szem elől azokat a bizonyítékokat, melyek meggyőzően mutatják, hogy Jehova hamarosan cselekedni fog ezekben a küzdelmes, utolsó napokban. Csakúgy, mint Illés, mi is szilárdan bízhatunk Jehova ígéreteiben, mert ő az „igazságnak Istene” (Zsolt 31:5).

^ 18. bek. Nem sokkal ezután Jehova megbízta Illést, hogy képezze Elizeust. Elizeusra később így utaltak: „aki vizet öntött Illés kezére” (2Kir 3:11). Elizeus nyilván segítségére volt az idős Illésnek, hiszen a szolgája volt.