Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 TIZENKETTEDIK FEJEZET

Erőt merített Istenének szavaiból

Erőt merített Istenének szavaiból

1–2. Mi minden történt Illés életének legmozgalmasabb napján?

ÖMLIK az eső, az ég egyre sötétebb. Jezréelig még nagyon hosszú az út, de Illés fáradhatatlanul fut, mert „Jehova keze” van rajta. Bár már nem fiatal, olyan erősnek érzi magát, mint még soha eddig az élete folyamán. Ahábot is megelőzi, a király szekerét húzó lovak nem képesek vele versenyre kelni. (Olvassátok fel: 1Királyok 18:46.)

2 Egy idő után messze maga mögött hagyja a királyi szekeret. A szakadó esőben alig lát valamit. Gondolatai a nap eseményei körül forognak, ez volt élete legmozgalmasabb napja. Istene, Jehova és az igaz imádat dicsőséges győzelmet aratott. A Kármel-hegyen, melynek széljárta ormai már nem látszódnak a sötét felhőktől, Jehova hatalmas csapást mért általa a Baál-imádókra. Baál több száz gonosz és csaló prófétája lelepleződött, majd kivégezték őket. Ezután Illés Jehovához imádkozott, hogy vessen véget a három és fél éve tartó szárazságnak, Jehova pedig esőt küldött (1Kir 18:18–45).

3–4. a) Miért gondolja azt Illés, hogy végre minden jóra fordul? b) Mit fogunk megvizsgálni?

3 Miközben Illés megteszi a Jezréelbe vezető 30 kilométeres utat, alighanem abban reménykedik, hogy végre minden jóra fordul. Valószínűleg azt gondolja, hogy Aháb a történtek hatására megváltozik, biztosan fel fog hagyni a Baál-imádattal, meg fogja fékezni a királynét, Jezabelt, és le fogja állítani Jehova szolgáinak az üldözését.

„Aháb előtt futott egészen Jezréelig”

4 Amikor minden úgy alakul, ahogy szeretnénk, teljesen természetes, hogy bizakodva tekintünk a jövőbe. Úgy érezhetjük, túl vagyunk a nehezén. Nem lenne meglepő, ha Illés is így gondolná. A Bibliában ezt olvassuk: „Illés olyan ember volt, akinek a mieinkhez hasonló érzései voltak” (Jak 5:17). Csakhogy a megpróbáltatásai még korántsem értek véget. Mindössze  néhány órával később olyan félelem lesz úrrá rajta, és annyira elkeseredik, hogy meg akar halni. Vajon miért? És hogyan segít neki Jehova, hogy újra bátor legyen, és megerősödjön a hite? Lássuk!

Váratlan fordulat

5. Vajon tisztelettel tekint Aháb Jehovára a történtek után? Magyarázd meg!

5 Mi történik, miután Aháb megérkezik jezréeli palotájába? Csakugyan megváltozott az események hatására? Ezt olvassuk: „Aháb pedig elmondta Jezabelnek, mi mindent tett Illés, és hogyan hányta kardélre az összes prófétát” (1Kir 19:1). A hitetlen Aháb úgy beszél a nap rendkívüli eseményeiről, mintha mindent pusztán Illés tett volna. Nem Jehovának tulajdonítja a történteket. Aháb szavai kétségtelenül azt mutatják, hogy továbbra sem tiszteli Jehova Istent. És vajon mit tesz a felesége, Jezabel?

6. Mit üzen Jezabel Illésnek?

6 A királyné forr a dühtől. Bosszúra szomjazva ezt üzeni Illésnek: „Úgy tegyenek az istenek, sőt még rosszabbul, ha holnap ilyenkor olyanná nem teszem a lelkedet, mint amilyen bármelyikük lelke!” (1Kir 19:2). Ilyen fenyegetésnél rosszabbat már el sem lehetne képzelni. Jezabel tulajdonképpen megesküszik, hogy ha nem végez Illéssel egy napon belül, akkor ő fog meghalni. Ezen a viharos éjszakán Illés épp egy szerény hajlékban pihen Jezréelben. Képzeld csak el, mit érezhet, mikor megérkezik hozzá a királyné küldöttje, és átadja neki ezt a szörnyű üzenetet!

Kétségbeesik és megijed

7. Mit vált ki Illésből Jezabel fenyegetése?

7 Ha Illés abban bízott, hogy hamarosan véget ér a Baál-imádat elleni küzdelem, a reményei most egy csapásra szertefoszlanak. Jezabel elszántabb, mint valaha. Illésnek már sok hűséges prófétatársát kivégeztette, és minden jel arra mutat, hogy Illés lesz a következő áldozat. Mit vált ki belőle Jezabel fenyegetése? A Bibliában ezt olvassuk: „elfogta a félelem.” Vajon maga elé képzelte, milyen szörnyű halál vár rá? Ha ekörül jártak a gondolatai, nem csoda, hogy megijedt. Bárhogy volt is, „útnak indult, hogy mentse a lelkét” (1Kir 18:4; 19:3).

Ha azon járnak a gondolataink, hogy milyen rémisztő dolgok történhetnek velünk, akkor elbátortalanodunk

8. a) Miben hasonló az, ami Péterrel és Illéssel történt? b) Milyen tanulságot vonhatunk le Illés és Péter esetéből?

8 Nem Illés volt az egyetlen Isten hűséges szolgái között, akin úrrá lett a félelem. Évszázadokkal később Péter apostollal  is ez történt. Egy alkalommal Jézus képessé tette arra, hogy járjon a vízen. Ám Péter „a szélviharra nézve . . . megijedt”, és majdnem elmerült. (Olvassátok fel: Máté 14:30.) Péter és Illés esetéből fontos tanulságot vonhatunk le. Ha azon járnak a gondolataink, hogy milyen rémisztő dolgok történhetnek velünk, akkor elbátortalanodunk. Amikor veszélyben érezzük magunkat, gondoljunk inkább arra, hogy Jehova reményt és erőt tud adni nekünk.

„Elég!”

9. Mit tesz Illés, és milyen érzések kavarognak benne?

9 Félelmében Illés a mintegy 150 kilométerre, délnyugatra fekvő Beér-Seba városa felé menekül, mely Júda déli határának a közelében található. Itt hátrahagyja a szolgáját, és egyedül megy tovább. A beszámoló szerint „bement a pusztába egynapi útra”. Valószínűleg napfelkeltekor indul neki a pusztaságnak, nincs nála sem élelem, sem felszerelés. Elkeseredetten, félelemtől hajtva gyalogol a perzselő hőségben a zord vidéken. Mikor a napkorong lassan alábukik, kimerülten behúzódik egy rekettyebokor alá, az egyetlen menedék alá ezen a kopár vidéken (1Kir 19:4).

10–11. a) Mire utal Illés az imájában? b) A nem idézett bibliaversek alapján mondd el, hogyan éreztek Isten más hűséges szolgái!

10 Végső elkeseredésében Istenhez imádkozik, azt kéri, hadd haljon meg. „Nem vagyok jobb ősatyáimnál” – mondja. Tudja, hogy az ősatyái már rég elporladtak, semmit nem tehetnek másokért (Préd 9:10). Illés épp ilyen értéktelennek érzi magát, ezért nem csoda, hogy így kiált fel: „Elég!” Nem akar tovább élni.

11 Vajon meg kellene ütköznünk azon, hogy egy istenfélő ember ennyire elcsügged? Nem feltétlenül. A Bibliában olvashatunk más hűséges férfiakról és nőkről is, akik annyira elkeseredtek, hogy meg akartak halni. Így érzett például Rebeka, Jákob, Mózes és Jób (1Móz 25:22; 37:35; 4Móz 11:13–15; Jób 14:13).

12. Hogyan követheted Illés példáját, ha nagyon elkeseredsz?

12 Ma „nehezen elviselhető, válságos” időket élünk. Ezért nem meglepő, hogy néha még Isten hűséges szolgái is elkeserednek (2Tim 3:1). Ha ez veled is előfordul, kövesd Illés példáját.  Öntsd ki a szíved Istennek, hiszen ő a „minden vigasztalás Istene”. (Olvassátok fel: 2Korintusz 1:3, 4.) Hogyan vigasztalta meg Jehova Illést?

Jehova fenntartja a prófétáját

13–14. a) Hogyan gondoskodik elcsüggedt prófétájáról Jehova? b) Miért vigasztaló tudni, hogy Jehova jobban ismer minket, mint mi magunkat?

13 Szerinted mit érezhetett Jehova, mikor letekintett az égből, és azt látta, hogy szeretett prófétája egy rekettyebokor alatt ül a pusztában, és azért imádkozik, hogy hadd haljon meg? Nem kell találgatnunk. Miután Illés álomba merül, Jehova egy angyalt küld hozzá. Az angyal gyengéden megérinti, hogy felébressze, és ezt mondja neki: „Kelj fel és egyél.” Illés elfogyasztja a friss, meleg kenyeret és a korsó vizet, melyet az angyal kedvesen odakészített neki. Vajon köszönetet mond érte? A beszámolóból csak annyi derül ki, hogy miután eszik és iszik, ismét elalszik. Talán még megszólalni sincs ereje? Bárhogy van is, az angyal még egyszer felébreszti, valószínűleg hajnalban. Ismét arra kéri, hogy egyen, majd a következő jelentőségteljes szavakkal indokolja a kérését: „túl nagy út vár rád” (1Kir 19:5–7).

14 Jehova feltárta az angyalnak, hogy hová szeretne Illés eljutni. Az angyal azt is tudja, hogy Illés a saját erejéből nem lesz képes megtenni az utat. Milyen jó, hogy olyan Istent szolgálhatunk, aki jobban ismer minket, mint mi magunkat, és tudja, hogy a korlátaink miatt időnként nem tudjuk megtenni, amire vágyunk. (Olvassátok fel: Zsoltárok 103:13, 14.) Hogyan segít Illésnek az étel, amit az angyal adott neki?

15–16. a) Milyen hatása van az ételnek Illésre? b) Hogyan tartja fenn napjainkban Jehova a szolgáit, és miért értékes az, amiről gondoskodik?

15 A beszámolóban ezt olvassuk Illésről: „Felkelt tehát, evett és ivott, majd annak a tápláléknak az erejével ment negyven nap és negyven éjjel egészen az igaz Isten hegyéig, a Hórebig” (1Kir 19:8). Ahogy Mózes mintegy hat évszázaddal korábban és Jézus közel tíz évszázaddal később, úgy Illés is 40 napon és éjen át böjtöl (2Móz 34:28; Luk 4:1, 2). Az angyaltól kapott táplálék nem szünteti meg a nehézségeit, viszont csodálatos módon életben tartja. Az idős próféta napról napra, hétről hétre, közel másfél hónapon át gyalogol a kietlen pusztaságban.

16 Jehova ma is fenntartja a szolgáit, de nem csodálatos erejű fizikai táplálékról, hanem létfontosságú szellemi eledelről gondoskodik számukra (Máté 4:4). Amikor ismeretet szerzünk  Istenről a Bibliából és a Biblián alapuló kiadványokból, az olyan, mintha erőt adó táplálékot vennénk magunkhoz. A szellemi tápláléktól talán nem szűnnek meg a nehézségeink, de általa képesek vagyunk elviselni azt, amit máskülönben nem tudnánk. Ráadásul ez az ismeret örök életet jelent (Ján 17:3).

17. Hová megy Illés, és miért jelentőségteljes ez a hely?

17 Illés majdnem 320 kilométert gyalogol, míg végül odaér a Hóreb-hegyhez (más néven Sínai-hegy). Hosszú idővel ezelőtt jelentőségteljes események történtek ennél a hegynél. A Jehova Istent képviselő angyal itt jelent meg Mózesnek az égő tövisbokorban, és később ugyanezen a helyen kötötte meg Jehova a törvényszövetséget Izraellel. Illés egy barlangban keres menedéket.

Jehova megvigasztalja és megerősíti Illést

18–19. a) Mit kérdez Jehova angyala Illéstől, és ő hogyan válaszol? b) Milyen három oka van Illés elkeseredettségének?

18 A Hórebnél Jehova megszólítja Illést, nyilván egy angyal által, és ezt kérdezi tőle: „Mi dolgod itt, Illés?” Minden bizonnyal kedves hangon kérdezi, mert Illés arra érez késztetést, hogy kiöntse a szívét. Ezt mondja: „Bizony féltékeny vagyok Jehováért, a seregek Istenéért; mert Izrael fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig karddal ölték meg, úgyhogy csak én maradtam meg. Az én lelkemet is keresik már, hogy elvegyék” (1Kir 19:9, 10). Szavaiból láthatjuk, hogy több oka is van annak, hogy elkeseredett.

19 Először is úgy érzi, hogy hiábavaló volt a munkája. Bár annyi éven át féltékenyen védte a tiszta imádatot, és mindennél fontosabb volt neki Jehova szent neve és szolgálata, a helyzet látszólag egyre rosszabb. A nép még mindig hűtlen és lázadó, sőt, a hamis imádat mind nagyobb tért hódít. Másrészt amiatt keseredik el, mert úgy érzi, magára maradt. „Csak én maradtam meg” – mondja. Azt gondolja, hogy rajta kívül már senki sem szolgálja Jehovát Izraelben. A szavaiból még az is látszik, hogy fél. Sok prófétatársát kivégezték, és biztos benne, hogy ő lesz a következő. Nem lehet könnyű beismernie az érzéseit, de nem tartja megalázónak vagy kínosnak, hogy beszéljen róluk. Mindannyiunknak jó példát mutatott azzal, hogy imában kiöntötte a szívét Istennek (Zsolt 62:8).

20–21. a) Mit lát Illés a barlang bejáratából? b) Mit erősítenek meg Illésben a látottak?

20 Mit tesz Jehova, amikor Illés hangot ad a félelmeinek és az aggodalmainak? Az angyal azt mondja Illésnek, hogy jöjjön  ki, és álljon a barlang bejáratához. Illés engedelmeskedik, bár nem is sejti, mi fog történni. Hirtelen hatalmas, fülsiketítő szélvihar kerekedik. Olyan erős, hogy hegyeket szaggat, és szirteket tördel. Illés egyik kezét a szeméhez emeli, a másikkal magához szorítja nehéz szőrruháját, hogy le ne fújja róla a szél. Miután elcsendesedik a szél, megremeg a föld, annyira, hogy Illés alig bír megállni a lábán. Épphogy véget ér a földrengés, hatalmas tűz lobban fel. A perzselő lángok elől Illés visszahúzódik a barlangba (1Kir 19:11, 12).

Jehova mérhetetlen ereje erőt és bátorságot öntött Illésbe

21 A beszámoló arra hívja fel a figyelmet, hogy Jehova egyik látványos természeti jelenségben sem volt benne, sem a szélviharban, sem a földrengésben, sem a tűzben. Illés tudja, hogy Jehova nem egy mitikus, természeti Isten, mint például Baál, akit az imádói tévesen a felhők lovasának, az esőt hozó istennek tartanak. Jehova hozta létre a természet bámulatos erőit, de ő sokkal hatalmasabb minden alkotásánál, még az egek sem tudják befogadni (1Kir 8:27). Hogyan segít mindez Illésnek? Megerősíti benne, hogy mivel Jehova, a mérhetetlen erejű Isten áll mellette, nem kell tartania Ahábtól és Jezabeltől. (Olvassátok fel: Zsoltárok 118:6.)

22. a) Hogyan önt erőt a „nyugodt és halk hang” Illésbe? b) Feltételezhetően ki szól Illéshez? (Lásd a lábjegyzetet.)

22 Miután kialszik a tűz, Illést csend veszi körül. Majd „egy nyugodt és halk hang” * szól hozzá, és ismét arra ösztönzi, hogy mondja el, mi bántja. Illés így is tesz, másodszor is beszél az aggodalmairól. Ettől biztos még jobban megkönnyebbül. Ám minden bizonnyal még ennél is nagyobb erőt önt belé, amit ez a „nyugodt és halk hang” ezután mond neki. Jehova arról biztosítja, hogy egyáltalán nem értéktelen. Mit mond neki? Részleteket tár fel arról, hogyan szándékozik véget vetni a Baál-imádatnak Izraelben. Illés munkája tehát nem volt hiábavaló. Isten szándékának a megvalósulását  semmi sem akadályozhatja meg. Ráadásul Jehova továbbra is fel akarja használni Illést. Utasításokat ad neki, és visszaküldi (1Kir 19:12–17).

23. Mit tesz Jehova, hogy Illés ne érezze úgy, hogy magára maradt?

23 Mit tesz Jehova, hogy Illés ne érezze úgy, hogy magára maradt? Kétféleképpen is segít neki. Először is arra utasítja, hogy kenje fel a nála fiatalabb Elizeust, mert ő veszi majd át a helyét, a munkatársa és segítője lesz az elkövetkező években. Ez alighanem vigaszt önt Illésbe. Másodszor, Jehova ezt az örömteli hírt osztja meg Illéssel: „Meghagytam Izraelben hétezer embert, mindazokat a térdeket, amelyek nem hajoltak meg Baál előtt, és minden szájat, amely nem csókolta meg őt” (1Kir 19:18). Illés tehát egyáltalán nincs egyedül. Biztosan erőt merít abból, hogy több ezren is hűségesek maradtak Jehovához. Nem adhatja fel, mert a hűséges izraelitáknak szükségük van a példájára ezekben a nehéz időkben, látniuk kell, hogy szilárdan kitart Jehova imádata mellett. Illést kétségkívül mélyen meghatja, amit ez a „nyugodt és halk hang” mond neki.

Jehova útmutatása, a „nyugodt és halk hang” a Biblián keresztül juthat el hozzánk

24–25. a) Hogyan hallható ma Jehova „nyugodt és halk” hangja? b) Honnan tudjuk, hogy Illés erőt merített Jehova vigasztalásából?

24 Illéshez hasonlóan biztosan minket is lenyűgöznek a természet hatalmas erői, és nem véletlenül. A teremtés élénken érzékelteti a Teremtő hatalmas erejét (Róma 1:20). Jehova még ma is örömmel használja fel korlátlan erejét, hogy segítsen hűséges szolgáinak (2Krón 16:9). De elsősorban Szaván, a Biblián keresztül szól hozzánk. (Olvassátok fel: Ézsaiás 30:21.) Ha engedjük, a Biblia olyan lehet számunkra, mint az a „nyugodt és halk hang”, mely Illéshez szólt. Jehova ma a Biblia által vezet, bátorít és igazít helyre bennünket, és általa biztosít a szeretetéről.

25 Vajon Illés erőt merített abból, amit Jehova a Hóreb-hegynél tett? Ebben biztosak lehetünk, ugyanis hamarosan ismét bátran küzdött a hamis imádat ellen. Ha Illéshez hasonlóan megszívleljük Istennek az Írásokban található, vigasztaló szavait, olyan erős hitünk lehet, mint amilyen az övé volt (Róma 15:4).

^ 22. bek. Ez a „nyugodt és halk hang” ugyanannak az angyalnak lehetett a hangja, mint aki az 1Királyok 19:9 szerint „Jehova szózatát” közölte Illéssel. A 15. vers egyszerűen Jehovának nevezi. Erről talán az az angyal jut eszünkbe, akit Jehova felhasznált, hogy vezesse Izraelt a pusztában, és akiről azt mondta, hogy „az én nevem van benne” (2Móz 23:21). Nem jelenthetjük ki határozottan, hogy ki is lehetett ő, ám érdemes megjegyezni, hogy Jézus a földi élete előtt „a Szó”, vagyis Jehova különleges szószólója volt (Ján 1:1).