Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 TIZENHETEDIK FEJEZET

„Íme! Jehova rabszolgalánya!”

„Íme! Jehova rabszolgalánya!”

1–2. a) Hogyan üdvözli Máriát a látogató? b) Milyen fordulóponthoz érkezik Mária élete?

MÁRIA csodálkozva néz a látogatóra, aki az imént lépett be az ajtón. „Biztosan nem Názáretből való” – gondolja magában. Az olyan kisvárosokban, mint amilyenben ő is él, egyből feltűnnek az idegenek. Ez az idegen pedig annyira különös, hogy sehol sem maradna észrevétlen. Nem kérdezi, hogy itthon van-e az édesapja vagy az édesanyja, egyenesen hozzá jött. Ráadásul igen szokatlan módon köszönti. Ezt mondja neki: „Légy üdvözölve, te nagy kegyben részesített asszony, Jehova veled van.” (Olvassátok fel: Lukács 1:26–28.)

2 A Biblia így mutatja be nekünk a galileai Názáretből való Máriát, Héli lányát. Amikor megismerjük őt, éppen fordulóponthoz érkezik az élete. Már jegyben jár Józseffel, az áccsal, aki ugyan nem vagyonos, de istenfélő ember. Mária alighanem egyszerű életet képzelt magának, úgy tervezte, odaadó feleségként fogja támogatni Józsefet, miközben felnevelik a gyermekeiket. Ám egyszeriben itt áll előtte ez az idegen, aki azért jött, hogy átadja neki Isten megbízását, egy olyan feladatot, amely teljesen megváltoztatja az életét.

3–4. Ha szeretnénk megismerni Máriát, mit tegyünk félre, és mire összpontosítsunk?

3 Sokan meglepőnek tartják, milyen szűkszavúan beszél a Biblia Máriáról. Családjáról keveset, egyéniségéről még kevesebbet, külsejéről pedig semmit sem ír. Ám amit elmond róla, abból nagyon sokat tanulhatunk.

4 Hogy megtudjuk, milyen volt Mária, félre kell tennünk a róla kialakult vallásos tanításokat. Felejtsük most el a Máriáról készült különféle művészi ábrázolásokat, és azokat a tanításokat, melyek ezt az egyszerű nőt „Isten Anyjaként” vagy „A Mennyek Királynőjeként” mutatják be. Összpontosítsunk inkább arra, amit a Biblia tár fel róla. Látni fogjuk, milyen rendkívüli hite  volt, és hogy mennyi mindenben követésre méltó példa a számunkra.

Az angyal látogatása

5. a) Hogyan érinti Máriát az angyal üdvözlése, és mit mutat ez róla? b) Milyen fontos leckét tanulhatunk Máriától?

5 Máriát nem ember látogatja meg, hanem Gábriel angyal. Mária rendkívül összezavarodik, amikor nagy kegyben részesített asszonynak nevezi, nem tudja hova tenni ezt a szokatlan üdvözlést (Luk 1:29). Mit jelentenek az angyal szavai? Mária nem várja el, hogy az emberek elismerésben részesítsék, ám az angyal arra utal, hogy Jehova Isten tartja őt nagy kegyben. Noha Máriának fontos, hogyan vélekedik róla Jehova, mégsem gondolja azt büszkén, hogy méltó Isten kegyére. A példájából azt tanulhatjuk, hogy miközben mindent megteszünk, hogy örömet szerezzünk Jehovának, vigyázzunk, nehogy elbizakodottá váljunk, mert a büszke embereket nem kedveli, az alázatosakat és szerényeket viszont támogatja (Jak 4:6).

Mária nem gondolta azt büszkén, hogy méltó Isten kegyére

6. Milyen különleges feladatot kap Mária?

6 Fontos, hogy Máriában meglegyen ez a szerénység, mert nagyon különleges feladatot kap. Az angyal elmondja neki, hogy fia fog születni, és hogy a gyermekből olyan ember lesz, akinél nem volt, és nem is lesz fontosabb a földön. Gábriel így szól: „Jehova Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, és királyként fog uralkodni Jákob házán örökké, és királyságának nem lesz vége” (Luk 1:32, 33). Mária tud arról az ígéretről, melyet Isten több mint ezer évvel korábban tett Dávidnak, miszerint az egyik leszármazottja örökké fog uralkodni (2Sám 7:12, 13). Tehát Mária fia lesz a Messiás, akinek az eljövetelét Isten népe már évszázadok óta várja.

Gábriel elmondja Máriának, hogy rendkívüli feladatot kap

7. a) Mit tár fel magáról Mária a kérdésével? b) Mit tanulhatnak a fiatalok Máriától?

7 Az angyal azt is elmondja neki, hogy a gyermekét „a Legfelségesebb Fiának fogják hívni”. De hogyan adhat életet egy asszony Isten fiának? Sőt, hogy lehet Máriának gyermeke, ha a jegyesével, Józseffel még nem házasodtak össze? Mária teljes őszinteséggel ezt kérdezi az angyaltól: „Hogyan lesz ez, hiszen nekem nincs nemi kapcsolatom férfival?” (Luk 1:34). Mária szégyenkezés nélkül beszél a szüzességéről, mi több, kincsnek tartja.  Ma sok fiatal nem tartja erénynek a szüzességet, és gúnyolja azokat, akik még szüzek. A világ Mária napjai óta nagyon megváltozott, Jehova azonban nem (Mal 3:6). Most is nagyra becsüli azokat, akik ragaszkodnak az erkölcsi törvényeihez. (Olvassátok fel: Héberek 13:4.)

8. Hogyan adhat életet Mária egy tökéletes gyermeknek?

8 Noha Mária hűséges szolgája Istennek, nem tökéletes. Hogyan adhat hát életet egy tökéletes gyermeknek, Isten fiának? Gábriel elmagyarázza neki: „Szent szellem száll reád, és a Legfelségesebb ereje árnyékol be téged. Ezért is lesz, hogy a születendőt szentnek fogják hívni, Isten Fiának” (Luk 1:35). A szent szó azt jelenti, hogy ’tiszta’, ’makulátlan’. Az emberek tisztátalan, bűnös állapotukat átörökítik az utódaikra. Jehova azonban egyedülálló csodát fog véghezvinni. Átülteti fia életét Mária méhébe, és tevékeny erejével, vagyis szent szellemével beárnyékolja Máriát, hogy a gyermeket ne szennyezze be a bűn. Elhiszi Mária az angyal szavait? Mit válaszol neki?

Mária válasza

9. a) Miért tévednek, akik kétségbe vonják, hogy Mária szűz létére gyermeket szült? b) Mivel erősíti meg Gábriel Máriának a hitét?

9 Még a kereszténység teológusai közt is akadnak olyanok, akik kétségbe vonják, hogy Mária szűz létére gyermeket szült. Bár sok ismeretnek vannak a birtokában, egy fontos igazság elkerüli a figyelmüket. Gábriel ezt így fogalmazta meg: „Istennél egy kijelentés sem lesz lehetetlenség” (Luk 1:37). Mária nem kételkedik Gábriel szavaiban, mivel erős a hite. De ez nem jelenti azt, hogy hiszékeny. Mint minden ésszerű embernek a hite, az övé is bizonyítékokon alapul, és amit ezután Gábrieltől hall, az újabb bizonyíték arra, hogy megbízhat Jehovában. Megtudja, hogy Isten csodát tett a rokonával, Erzsébettel. Noha meddő volt, most időskora ellenére gyermeket vár.

10. Miért nem lehetett könnyű a Máriára váró feladat?

10 Vajon mit tesz Mária, miután az angyal elmondja neki, milyen megbízatás vár rá, és megerősíti, hogy Isten teljesíteni fogja az ígéretét? Ne gondoljuk, hogy Máriában nem keltett félelmet vagy nem okozott neki nehézséget a rá váró feladat. Először is, mit fog szólni József, a vőlegénye, ha megtudja, hogy gyermeket vár? Vajon így feleségül fogja venni? Másodszor pedig, képes lesz eleget tenni ennek a félelmetesnek tűnő feladatnak? Isten legértékesebb teremtményének, szeretett fiának az életét fogja a szíve alatt hordani! Óriási felelősség lesz gondoskodni  róla, és óvni őt ebben a gonosz világban, amíg védtelen csecsemő lesz.

11–12. a) Hogyan fogadta néhány istenfélő, életerős férfi az Istentől kapott megbízatását? b) Mit tár fel Máriáról az, amit Gábrielnek válaszol?

11 A Bibliából megtudjuk, hogy olykor még istenfélő, életerős férfiak is megriadtak az Istentől kapott megbízatásuktól. Mózes vonakodott attól, hogy Isten szószólója legyen, mert nem tudott folyékonyan beszélni (2Móz 4:10). Jeremiás azzal érvelt Jehovának, hogy még gyermek, vagyis túl fiatal ahhoz, hogy teljesítse, amit Isten kér tőle (Jer 1:6). Jónás pedig egyenesen megfutamodott a megbízatása elől (Jón 1:3). Vajon Mária is meghátrál?

12 Alázatot és engedelmességet tükröző szavai máig sem merültek feledésbe. Így szól Gábrielhez: „Íme! Jehova rabszolgalánya! Történjék velem a kijelentésed szerint!” (Luk 1:38). A rabszolgalány a legjelentéktelenebb volt a szolgák közt, élete teljes mértékben az urától függött. Mária Isten legjelentéktelenebb szolgájának tartja magát, és teljesen megbízik Urában, Jehovában. Tudja, hogy Jehova nem hagyja el azokat, akik ragaszkodnak hozzá, és hogy meg fogja őt áldani, ha minden tőle telhetőt megtesz, hogy teljesítse ezt a nehéz feladatot (Zsolt 18:25).

Mária teljesen megbízott Istenében, tudta, hogy Jehova nem hagyja el

13. Mit tanulhatunk Máriától, ha úgy érezzük, hogy Isten kérését nehéz vagy lehetetlen teljesíteni?

13 Előfordulhat, hogy Isten olyan feladatot bíz ránk, amit nehéznek tartunk, sőt úgy érezzük, lehetetlen teljesíteni. Ám a Szavából meggyőződhetünk arról, hogy Máriához hasonlóan teljesen megbízhatunk benne (Péld 3:5, 6). Ha Jehovába vetjük a bizalmunkat, ő megjutalmaz minket, ami tovább fogja erősíteni a belé vetett hitünket.

Látogatóban Erzsébetnél

14–15. a) Milyen áldásban részesül Mária, amikor megérkezik Erzsébethez és Zakariáshoz? b) Mit tár fel Máriáról a Lukács 1:46–55?

14 Máriának sokat jelent, amit Gábriel Erzsébetről mond, hiszen ha valaki, akkor Erzsébet biztosan meg fogja érteni a helyzetét. Ezért sietve útnak indul Júda hegyvidékére. Három-négy napig is eltart, mire megérkezik Erzsébethez és a férjéhez, Zakariás paphoz. Amikor belép a házukba, csodálatos dolog történik,  amivel Jehova még inkább megerősíti Mária hitét. Mária üdvözlésére Erzsébet méhében a magzat örömében megmozdul, Erzsébet pedig betelik szent szellemmel, és Máriát az Ura anyjának nevezi. Isten feltárta neki, hogy Mária fia lesz a Messiás. Ezenkívül Isten szelleme arra indítja, hogy megdicsérje Máriát a hitéért és az engedelmességéért. Ezt mondja neki: „Boldog is az az asszony, aki hitt” (Luk 1:39–45). Igen, minden, amit Jehova megígért Máriának, be fog teljesedni.

Máriának és Erzsébetnek nagyon sok erőt adott, hogy egymás barátai voltak

15 Isten a Szavában teljes egészében feljegyeztette, mit válaszolt Mária Erzsébetnek. (Olvassátok fel: Lukács 1:46–55.) A Bibliában ez a leghosszabb rész, ami Mária szavait idézi, és  sok mindent elárul róla. Hálás szívvel dicsőíti Jehovát azért az áldásért, hogy a Messiás anyja lehet. A Jehovába vetett szilárd hitét mutatja, amikor azt mondja, hogy Jehova megalázza a gőgösöket és a hatalmasokat, és megsegíti az alacsony sorúakat és a szegényeket. Azt is láthatjuk, milyen alaposan ismeri az Írásokat. Egy becslés szerint több mint 20-szor idéz gondolatokat a Héber Iratokból. *

16–17. a) Milyen követésre méltó példát ad Mária és Jézus? b) Mit hangsúlyoz Mária és Erzsébet kapcsolata?

16 Noha Mária jól ismerte Isten Szavát, alázatosan nem a saját gondolatait hangoztatta, hanem hagyta, hogy az Írások beszéljenek helyette. A méhében fejlődő magzatra később ugyanilyen alázat volt jellemző. Jézus ezt mondta: „Amit tanítok, az nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem” (Ján 7:16). Jól tesszük, ha megkérdezzük magunktól: „Olyannyira tisztelem és nagyra becsülöm Isten Szavát, hogy fontosabbnak tartom a saját gondolataimnál és elképzeléseimnél?” Máriának ez nem volt kérdéses.

17 Körülbelül három hónapig Erzsébettel maradt, és ez idő alatt bizonyára sok erőt merítettek egymás társaságából (Luk 1:56). A Bibliának ez a szívmelengető beszámolója eszünkbe juttatja, milyen fontos a barátság. Ha olyan barátokat választunk, akik szeretik Jehovát, az a vele ápolt kapcsolatunkra is jó hatással lesz, közelebb kerülünk hozzá (Péld 13:20). Ám elérkezik az ideje, hogy Mária hazatérjen. De mit szól majd József, ha megtudja, hogy állapotos?

Mária és József

18. Mi történik, amikor Mária elmondja Józsefnek, hogy terhes?

18 Mária minél előbb beszélni akar Józseffel, még mielőtt meglátszódna rajta, hogy terhes. Biztosan tart attól, hogy mit szól majd ez a tisztességes, istenfélő férfi, ha megtudja, hogy gyermeket vár, ennek ellenére felkeresi, és elmondja neki, ami vele történt. Józsefet felkavarja a hír. Szeretne hinni Máriának, de minden arra utal, hogy a jegyese hűtlen volt hozzá. A Biblia nem írja le, milyen gondolatok kavarognak József fejében, ám azt igen, hogy úgy dönt, elválik Máriától. Erre azért van szükség, mert akkoriban az eljegyzett párokat házasoknak tekintették. De mivel József nem szeretné, hogy Máriát szégyen érje, titokban akar elválni tőle (Máté 1:18, 19). Máriának biztosan  rossz látnia, mennyire feldúlja Józsefet ez a különös helyzet, mégsem keseredik el.

19. Hogyan segít Jehova Józsefnek, hogy helyesen cselekedjen?

19 Jehova kedvesen segít megérteni Józsefnek, hogyan cselekedhet helyesen. Míg József alszik, álmában megjelenik egy angyal, és tudatja vele, hogy Mária csoda útján esett teherbe. Képzelhetjük, mekkora kő esik le József szívéről! Ettől fogva ő is követi Jehova irányítását, amire Mária kezdettől fogva kész volt. Feleségül veszi Máriát, és felkészül arra a rendkívüli feladatra, hogy gondoskodjon Jehova fiáról (Máté 1:20–24).

20–21. Mit tanulhatnak Máriától és Józseftől a házaspárok és azok, akik tervezik a házasságot?

20 A házaspárok, és akik tervezik a házasságot, sokat tanulhatnak ettől a mintegy 2000 évvel ezelőtt élt fiatal pártól. Amikor József látta, hogy a felesége milyen jól ellátja az anyasággal járó feladatokat, biztosan örült, hogy Jehova angyala segített neki helyesen dönteni. Minden bizonnyal megértette, mennyire lényeges Jehovára támaszkodni a fontos döntések meghozatalakor (Zsolt 37:5; Péld 18:13). Kétségkívül mindig körültekintően, a család érdekeit szem előtt tartva hozott döntéseket.

21 És mit tanulhatunk abból, hogy Mária kész volt hozzámenni Józsefhez? Bár József először nem hitt neki, türelmesen kivárta, hogy József döntsön kettejükről, mivel tiszteletben tartotta, hogy ő lesz a családfő. Mária megtanulta, milyen fontos türelmesnek lenni, és ezzel követendő példát állított a ma élő keresztény nőknek. József és Mária bizonyára azt is felismerte, mennyire fontos, hogy őszintén és nyíltan beszélgessenek egymással. (Olvassátok fel: Példabeszédek 15:22.)

22. Mi volt az alapja József és Mária házasságának, és mi várt rájuk?

22 Mária és József házasságának a lehető legjobb alapot biztosította, hogy mindennél jobban szerették Jehova Istent. Mindketten arra törekedtek, hogy felelősségteljes, törődő szülők legyenek, és így örömet szerezzenek Istennek. Nagy áldások elé néztek, ám nehézségek is vártak rájuk. Egy olyan gyermeket kellett felnevelniük, akinél nem volt, és nem is lesz fontosabb ember a földön.

^ 15. bek. Mária nyilvánvalóan az istenfélő Annától is idézett, akit Jehova szintén gyermekkel áldott meg. (Lásd a „Két figyelemre méltó ima” című kiemelt részt a 6. fejezetben.)