Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 KILENCEDIK FEJEZET

Értelmesen cselekedett

Értelmesen cselekedett

1–3. a) Miért fenyegeti veszély Nábál háznépét? b) Mit fogunk megtudni Abigailról?

AZ IFJÚ rémülten áll Abigail előtt. Rettentően fél, mivel halálos veszély fenyegeti őket. Mintegy 400 harcos tart feléjük, hogy megölje Nábál háznépének minden férfitagját. Vajon miért?

2 Mindennek Abigail férje, Nábál az oka. Mint mindig, most is pökhendi és durva volt. Ám ezúttal olyan emberrel húzott ujjat, aki hűséges, harcedzett katonáknak parancsol. Az ifjú, aki feltehetően Nábál egyik pásztora, most Abigailtól vár segítséget. De mit tehet egy asszony egy hadsereggel szemben?

Mit tehet egy asszony egy hadsereggel szemben?

3 Mielőtt választ kapnánk erre a kérdésre, ismerjük meg ezt a figyelemre méltó asszonyt. Ki volt ő? Hogyan alakult ki ez a válságos helyzet? És hogyan követhetjük az istenfélő Abigail példáját?

„Nagyon értelmes és szép termetű volt”

4. Milyen ember volt Nábál?

4 Abigail és Nábál nem illettek egymáshoz. Nábál keresve sem találhatott volna jobb feleséget, Abigail pedig rosszabb férjet. Nábál vagyonos ember volt, és ezért nagyra tartotta magát. De mit gondoltak róla mások? Nehéz volna még egy olyan személyt találni, akiről ennyire megvetően beszél a Biblia. A neve azt jelenti, hogy ’esztelen, ostoba’. Nem tudjuk, hogy a szüleitől kapta-e ezt a nevet, vagy csak később ragadt rá, az viszont biztos, hogy nagyon is ráillett. Nábál „durva ember [volt], akinek rossz szokásai voltak”. Mivel erőszakos és részeges ember hírében állt, sokan féltek tőle, és nem szerették (1Sám 25:2, 3, 17, 21, 25).

5–6. a) Szerinted miért volt vonzó a személyisége Abigailnak? b) Mi lehetett az oka, hogy Abigail feleségül ment a semmirekellő Nábálhoz?

 5 Abigail teljesen más volt. A neve azt jelenti, hogy ’atyám örvendezik’. Melyik apa ne lenne büszke arra, hogy szép lánya van, de egy bölcs apa a belső szépséget többre értékeli. Ám gyakran előfordul, hogy ha valaki szép, az olyan tulajdonságokat, mint a bölcsesség, bátorság és istenfélelem nem tartja fontosnak. Abigail azonban nem ilyen volt. A Biblia az értelmességéről és szépségéről is elismerően beszél. (Olvassátok fel: 1Sámuel 25:3.)

6 Felmerülhet a kérdés, hogy miért ment hozzá ez az értelmes, fiatal nő a semmirekellő Nábálhoz. Ne felejtsük el, hogy a bibliai időkben sokszor a szülők választottak házastársat a gyermekeiknek. De még ha ez nem így történt is, a beleegyezésük nagyon fontos volt. Vajon Abigail szülei helyeselték a lányuk házasságát, esetleg ők maguk választották ki Nábált, mert lenyűgözte őket a gazdagsága? Talán a szegénység kényszerítette őket erre a lépésre? Bárhogy volt is, Nábál attól még nem volt jó férj, hogy sok pénze volt.

7. a) Mitől kell a szülőknek óvakodniuk? b) Mit határozott el Abigail?

7 A bölcs szülők megtanítják a gyermekeiknek, hogyan kell megfelelően gondolkodni a házasságról. Nem ösztönzik őket arra, hogy anyagi biztonság reményében házasodjanak, és arra sem, hogy idejekorán kezdjenek ismerkedni, amikor még nem érettek a házasságra (1Kor 7:36). Ami Abigailt illeti, bármilyen okból ment is hozzá Nábálhoz, a helyzetén már nem változtathatott. Azt viszont elhatározta, hogy minden tőle telhetőt megtesz, hogy jó feleség legyen.

„Rájuk ripakodott”

8. Kit sértett meg Nábál, és miért volt ez nagy ostobaság?

8 Nábál még soha nem nehezítette meg annyira Abigail helyzetét, mint most. Nem mást sértegetett, mint Dávidot, Jehova hűséges szolgáját, akit Sámuel próféta Isten utasítására felkent, hogy Saul király utódja legyen (1Sám 16:1, 2, 11–13). Saul féltékenységből Dávid életére tört, ezért Dávid 600 lojális harcosával a pusztába menekült.

9–10. a) Milyen nehézségekkel kell megküzdenie Dávidnak és az embereinek? b) Miért kellene Nábálnak hálásnak lennie? (Lásd a 10. bekezdés lábjegyzetét is.)

9 Nábál Máon városában él, de van egy gazdasága a közeli  Kármelben. * A Máon és Kármel körüli füves felföldek kedveznek a juhtenyésztésnek, Nábálnak is van 3000 juha. A felföldeken túl zord a táj. Délre Párán hatalmas pusztája terül el, keletre pedig szurdokokkal és barlangokkal teli vidéken át vezet az út a Sós-tenger felé. Dávidnak és az embereinek kétségkívül nincs könnyű dolga ezen a vidéken. Vadászniuk kell, hogy élelemhez jussanak. Gyakran találkoznak a gazdag Nábál juhait őrző, fiatal pásztorokkal.

10 Hogyan bánnak ezek a tetterős katonák a pásztorokkal? Alkalmanként könnyen elvehetnének egy-egy juhot maguknak, de nem teszik. Sőt, falhoz hasonlóan védik Nábál nyáját és szolgáit. (Olvassátok fel: 1Sámuel 25:15, 16.) A juhokra és pásztorokra sok veszély leselkedik, mivel sok a ragadozó a környéken, és itt, Izrael déli határán gyakran törnek be fosztogatók az országba. *

11–12. a) Miben mutatkozik meg, hogy Dávid ésszerű, és hogy tiszteli Nábált? b) Miért helytelen, ahogy Nábál Dávid kérésére reagál?

11 Biztosan nem egyszerű ennyi katonának élelmet szerezni a pusztaságban. Ezért egy nap Dávid Nábáltól kér segítséget, üzenetet küld neki tíz katonájával. Bölcsen választja meg, mikor forduljon hozzá, mivel éppen a birkanyírás ünnepe van, amikor szokás nagylelkűnek lenni és lakomát rendezni. A kérését udvariasan fogalmazza meg, sőt, Nábál fiának nevezi magát, amivel valószínűleg a tiszteletét fejezi ki a nála idősebb Nábál iránt. Hogyan fogadja Nábál Dávidnak a kérését? (1Sám 25:5–8).

12 Felháborodik. A bevezetőben említett ifjú azt mondja a történtekről Abigailnak, hogy Nábál a katonákra ripakodott. A zsugori Nábál háborog, kenyeréből, vizéből és leölt állataiból semmit sem hajlandó adni Dávidnak. Jelentéktelen személynek állítja be, és szökött rabszolgának nevezi. Saulhoz hasonlóan alighanem Nábál is gyűlöli Dávidot. Egyikük sem úgy gondolkodik, ahogy Jehova, aki szereti Dávidot, és nem szökött rabszolgának, hanem Izrael jövőbeli királyának tartja (1Sám 25:10, 11, 14).

13. a) Mit vált ki Dávidból Nábál sértegetése? b) Mit mondhatunk Dávid tettéről a Jakab 1:20 fényében?

 13 Amikor Dávid megtudja a katonáitól, hogy mit mondott Nábál, nagyon dühös lesz. „Mindenki kösse fel a kardját!” – parancsolja. Maga mellé vesz 400 embert, hogy megtorolja a sérelmet. Megfogadja, hogy Nábál háznépének minden férfitagját megöli (1Sám 25:12, 13, 21, 22). Érthető, hogy Dávid dühös, de nem helyes, amit tervez. A Biblia ezt az alapelvet fogalmazza meg: „ember haragja nem munkálja Isten igazságosságát” (Jak 1:20). Mit tehet Abigail ebben a helyzetben, hogy megmentse a férfiak életét?

„Áldott legyen értelmességed”

14. a) Miért mondhatjuk, hogy Abigail már tett is valamit, hogy helyrehozza Nábál hibáját? b) Mit tanulhatunk abból, ha megfigyeljük az Abigail és Nábál jelleme közti különbséget? (Lásd a lábjegyzetet is.)

14 Bizonyos értelemben Abigail már tett is valamit a férfiakért, mert meghallgatta a szolgát. A fiatal szolga Nábálnak meg sem említi az ügyet, mivel tudja, hogy nem hallgatná meg. Ezt mondja róla Abigailnak: „sokkal semmirekellőbb ember annál, hogy beszélni lehessen vele” (1Sám 25:17). * Nábál annyira gőgös, hogy másokat figyelembe sem vesz. Sajnos napjainkban is sokan önteltek. Ám az ifjú tudja, hogy Abigail nem ilyen, ezért fordul hozzá segítségért.

Nábállal ellentétben Abigail kész volt meghallgatni másokat

15–16. a) Miért illik rá Abigailra az, amit a Példabeszédek könyve a derék feleségről mond? b) Miért nem igaz az, hogy Abigail semmibe veszi a férje családfői szerepét?

15 Abigail „sietve”, késedelem nélkül cselekszik. A beszámolóban négyszer is azt olvassuk, hogy sietve tesz valamit. Ajándékot készít Dávidnak és a katonáinak. Bőkezűen küld kenyeret, bort, húst, pörkölt gabonát, mazsola- és aszaltfüge-lepényt. Abigail kétségkívül gondosan vezeti a háztartást, így jól tudja, hogy miből mennyit adhat. Rá is igaz az, amit a Példabeszédek könyve a derék feleségről mond (Péld 31:10–31). Előreküldi néhány szolgáját az ajándékokkal, ő pedig utánuk megy. „Férjének, Nábálnak azonban semmit sem [szól]” (1Sám 25:18, 19).

 16 Vajon Abigail semmibe veszi a férje családfői szerepét? Semmiképpen sem, hiszen gondoljunk arra, hogy Nábál gonoszul bánt Jehova felkent szolgájával, és fennáll a veszélye, hogy az ostobasága miatt ártatlan emberek halnak meg. Ha Abigail semmit sem tesz, nemde ő is felelőssé válik ezeknek az embereknek a haláláért? Ebben a helyzetben fontosabb, hogy Istennek rendelje alá magát, mintsem a férjének.

17–18. Mit tesz Abigail, amikor összetalálkozik Dáviddal, és miért érik el a szavai Dávid szívét?

17 Abigail hamarosan találkozik Dáviddal és az embereivel. Sietve leszáll a szamárról, és arcra borul Dávid előtt (1Sám 25:20, 23). Majd őszinte szavakkal esedezik Nábál és háznépe életéért. Szavai meggyőzik Dávidot. Mit mond neki?

„Kérlek, hadd beszéljen rabszolgaleányod füled hallatára”

18 Magára vállalja a felelősséget a történtekért, és arra kéri Dávidot, hogy bocsásson meg neki. Őszintén elismeri, hogy a férjét nem hiába hívják Nábálnak, vagyis esztelennek. Valószínűleg arra gondol, hogy nem lenne méltó Dávidhoz, ha megbüntetne egy ilyen embert. Azt mondja Dávidról, hogy „Jehova harcait harcolja”, vagyis elismeri őt Jehova képviselőjének. Tudja, hogy Jehova Dávidnak ígérte a királyságot, hiszen így folytatja: „Jehova . . . Izrael vezetőjének fog kijelölni téged.” Arra kéri Dávidot, hogy semmi olyat ne tegyen, amivel vérbűnt vonna magára, vagy ami a megingását okozná, azaz olyasmit, ami később bántaná a lelkiismeretét. (Olvassátok fel: 1Sámuel 25:24–31.) Milyen kedvesek és megindítóak a szavai!

19. Hogyan fogadja Dávid Abigail szavait, és miért dicséri meg?

19 Mit tesz most Dávid? Elfogadja az ajándékot, és így szól Abigailhoz: „Áldott legyen Jehova, Izrael Istene, aki elém küldött a mai napon! Áldott legyen értelmességed, és áldott legyél magad is, aki visszatartottál a mai napon attól, hogy vérbűnt vonjak magamra”. Dávid megdicséri Abigailt, amiért bátran elé sietett, és megakadályozta, hogy vért ontson. „Menj fel házadba békével”, mondja neki, és alázatosan hozzáteszi: „[hallgatok] szavadra” (1Sám 25:32–35).

„Itt a te rabszolgaleányod”

20–21. a) Miért tartod dicséretesnek, hogy Abigail visszatér a férjéhez? b) Miért volt Abigail bátor és megfontolt?

20 Miután elválnak, Abigail biztosan elgondolkodik azon, mennyire más az istenfélő és kedves Dávid, mint az ő kegyetlen férje. De nem időzik sokat a találkozásukon. Ezt olvassuk:  „Később Abigail megérkezett Nábálhoz”. Igen, Abigail még most is eltökélt, hogy minden tőle telhetőt megtesz, hogy jó feleség legyen. Tisztában van azzal, hogy Nábálnak joga van tudni arról, hogy ajándékot adott Dávidnak és az embereinek. Arra is gondol, hogy az még nagyobb szégyent hozna Nábálra, ha mástól értesülne arról, milyen veszélytől óvta meg. Ám amikor hazaér, olyan lakoma van a házban, akár a királynál, Nábál pedig annyira részeg, hogy Abigail nem tud vele beszélni (1Sám 25:36).

Abigail bátran elmondta Nábálnak, hogyan mentette meg az életét

21 Abigail újból bátran és megfontoltan cselekszik. Vár másnap reggelig, hogy Nábál feje kitisztuljon. Bár Nábál reggel józanabb lesz, de egyben ingerültebb is. Ennek ellenére Abigail odamegy hozzá, és mindent elmond neki. Kétségkívül arra számít, hogy Nábál kikel magából, és esetleg még bántalmazni is fogja. De Nábál csak ül, és meg sem moccan (1Sám 25:37).

22. Mi történt Nábállal, és mit tudunk meg arról, hogyan tekinti Jehova a családon belüli erőszakot?

22 Mi történt Nábállal? „Elhalt a szíve, és ő maga kővé dermedt.” Elképzelhető, hogy szélütést kapott. Körülbelül tíz nappal később pedig meghalt, és nem pusztán a betegség miatt. A beszámoló szerint „Jehova megverte Nábált, és meg is halt” (1Sám 25:38). Ez az igazságos ítélet véget vetett Abigail rémálomhoz hasonló házasságának. Noha Jehova napjainkban nem lép közbe ilyen módon, ez a beszámoló nem hagy kétséget afelől, hogy a családon belüli zsarnokoskodás és erőszak nem kerüli el a figyelmét. Amikor megfelelőnek látja az időt, igazságot szolgáltat. (Olvassátok fel: Lukács 8:17.)

23. a) Milyen örömteli dolog vár még Abigailra? b) Miből látszik, hogy Abigail nem fuvalkodik fel attól, hogy Dávid feleségül kéri?

23 Abigailnak nem kell többé rossz házasságban élnie, és valami még örömtelibb dolog is vár rá. Amikor Dávid megtudja, hogy Nábál meghalt, elküldi a szolgáit Abigailhoz, hogy feleségül kérje. „Itt a te rabszolgaleányod szolgálóul, hogy uram szolgáinak lábát mossa” – válaszolja Abigail. Látszik, hogy Abigail nem fuvalkodik fel attól, hogy Dávid feleségül kéri, sőt arra is kész, hogy Dávid  szolgáinak a szolgája legyen. Ismét sietve cselekszik, azonnal Dávidhoz indul (1Sám 25:39–42).

24. Milyen nehézségekkel nézett szembe Abigail, miután Dávid felesége lett, és hogyan tekintett rá a férje és Jehova Isten?

24 Ez nem jelenti azt, hogy Abigail élete ettől kezdve felhőtlen volt. Dávidnak már volt egy felesége, Ahinoám. Bár Isten megengedte a többnejűséget, biztos, hogy nem volt könnyű a helyzete azoknak az istenfélő asszonyoknak, akik ilyen házasságban éltek. Dávidra pedig még sok nehézség és akadály várt, mielőtt királyként uralkodni kezdett. Küzdelmes életük során Abigail mindig Dávid mellett állt, fiút szült neki, és biztos lehetett abban, hogy a férje értékeli, és megvédi, ha kell, hiszen egyszer még a rablók kezéből is kiszabadította (1Sám 30:1–19). Dávid tehát úgy gondolkodott, ahogy Jehova Isten, aki szereti és megbecsüli az értelmes, bátor és istenfélő nőket.

^ 9. bek. Ez a Kármel nem ugyanaz, mint a híres Kármel-hegy a távoli északon. Illés próféta évekkel később a Kármel-hegyen leplezte le a hamis Baál-prófétákat. (Lásd a könyv 10. fejezetét.) Kármel városa a délen található Párán pusztájának szélén állt.

^ 10. bek. Dávid valószínűleg úgy gondolta, hogy ha megvédi egy izraelita földjét és nyáját, Jehova Istennek végez szolgálatot. Abban az időben Jehovának az volt a szándéka, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob leszármazottai Izrael földjén éljenek. Ezért szent szolgálatnak számított, ha valaki megvédte a területet az idegen katonáktól és fosztogatóktól.

^ 14. bek. A semmirekellőnek fordított kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy ’beliál (hitványság) fia’. Más bibliafordításokban úgy fogalmazzák meg ezt a verset, hogy Nábál „nem hallgat meg senkit”, ezért „nincs értelme beszélni vele”.