Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Levél a vezetőtestülettől

Levél a vezetőtestülettől

Kedves Olvasó, aki szereted Jehovát!

Akik 1971-ben részt vettek az „Isteni név” jeligéjű kerületkongresszuson, nagy örömmel fogadták az új kiadványok közreadását. Úgy érezték, hogy ezek „minden várakozásukat felülmúlják”. Egy testvér ezt mondta az egyik új könyvről: „Ez az eddigi legizgalmasabb áttekintés azokról az eseményekről, amelyek még előttünk állnak!” Melyik kiadványra utalt? „A nemzetek megtudják, hogy én vagyok Jehova” – Hogyan? (“The Nations Shall Know That I Am Jehovah”—How?) című könyvre. De miért hozta tűzbe ennyire a testvéreket ez a könyv? Mert a legaktuálisabb magyarázatát tartalmazta azoknak a próféciáknak, melyek a bibliai Ezékiel könyvében találhatók, és az egész emberiség jövőjét érintik.

„A nemzetek megtudják” könyv megjelenése óta Isten népének a száma rendkívüli mértékben megnőtt: akkor 1,5 millió tagja volt, napjainkban viszont már jóval több mint 8 millió tagja van (Ézs 60:22). Jehova szolgái összesen több mint 900 nyelven beszélnek (Zak 8:23). Sokaknak nem volt eddig lehetősége egy olyan könyvet tanulmányozni, mely részletesen elemzi az Ezékiel próféta által lejegyzett ihletett próféciákat.

Emellett 1971 óta már sokkal tisztábban értünk sok bibliai igazságot, mivel a fény egyre világosabb lesz (Péld 4:18). 1985 óta tisztán látjuk, hogy Isten a más juhokat igazságosnak nyilvánítja, és a barátainak tekinti (Ján 10:16; Róma 5:18; Jak 2:23). Aztán 1995-ben felismertük, hogy a juhok és a kecskék végső megítélésére a „nagy nyomorúság” idején kerül majd sor (Máté 24:21; 25:31, 32). Ezek a kiigazítások mind hatással voltak arra, hogy jobban megértsük Ezékiel könyvét.

„Embernek fia! Jól nyisd ki a szemed és a füled, és figyelj oda mindenre, amit mutatok neked, mert ezért kerültél ide” (EZÉKIEL 40:4)

De az elmúlt években még világosabb lett a fény. Gondoljunk például arra, hogy Jézus szemléltetései közül többnek a tanulságát most értettük meg kristálytisztán, és szívből el is fogadtuk azokat. Sok szemléltetése olyan eseményekre utal, melyek a rohamosan közeledő nagy nyomorúság alatt fognak megtörténni. Ezékiel könyvének számos próféciáját is most értettük meg tisztábban. Ezek közé tartoznak a magógi Gógról (38. és 39. fejezet), a titkári tintatartós férfiról (9. fejezet), a száraz csontokról és a két bot jelképes egyesítéséről (37. fejezet) szóló próféciák. Ezek a kiigazítások mind módosítják azt, ami annak idején „A nemzetek megtudják” könyvben jelent meg.

Nem csoda, hogy Jehova népéből sokakban felmerült, hogy vajon mikor kapunk egy olyan könyvet, mely Ezékiel próféciáinak a legfrissebb magyarázatát tartalmazza. A Végre helyreáll Jehova tiszta imádata! című könyv épp ezért készült. Miközben elolvasod a könyv 22 fejezetét, és szemügyre veszed a benne levő gyönyörű képeket, lenyűgöz majd, hogy milyen gondos kutatás előzte meg az elkészítését. Sokat elmélkedtünk és imádkoztunk, hogy biztosak legyünk abban, miért íratta le Jehova Ezékiel könyvét. Gondosan mérlegeltünk olyan kérdéseket, mint: Mit tanulhattak Ezékiel könyvéből azok, akik az ő napjaiban éltek, és mit tanulhatunk belőle mi? Melyik próféciák beszélnek olyan eseményekről, melyek a jövőben fognak bekövetkezni? Keresnünk kellene előképeket és ellenképeket  Ezékiel próféciáiban? Az ezekre a kérdésekre adott válaszok segítenek, hogy minden eddiginél világosabban megértsük ezt a nagy becsben tartott bibliai könyvet.

Miközben az elejétől a végéig elolvasod Ezékiel könyvét, kétségkívül ámulattal tölt majd el Jehova szervezetének égi része. Az is biztosan nagy hatással lesz rád, hogy milyen magas irányelveket szabott meg Jehova azoknak, akik elfogadható módon szeretnék imádni őt, akár az égben, akár a földön. A Tiszta imádat könyv segíteni fog még jobban értékelned azt, amit Jehova már eddig is tett a népéért, illetve amit a közeljövőben fog tenni értünk. Látni fogod, hogy ez a könyv két fő témát hangsúlyoz ki újra meg újra: 1. Ahhoz, hogy Jehova kedvében járjunk, tisztában kell lennünk azzal és el kell ismernünk, hogy ő a világegyetem legfőbb ura. 2. A neki tetsző módon kell imádnunk őt, és összhangban kell élnünk a magas irányadó mértékeivel.

Szívünkből kívánjuk, hogy ez a kiadvány megerősítse az elhatározásodat, hogy úgy imádod Jehovát, hogy jó fényt vess nagy és szent nevére! És bárcsak segítene ez a könyv, hogy várva várd azt az időt, amikor a nemzetek megtudják, hogy ki Jehova! (Ez 36:23; 38:23).

Gazdagon áldja meg szerető Atyánk, Jehova az erőfeszítéseidet, hogy megértsd Ezékiel próféta ihletett könyvét!

Testvéreid

Jehova Tanúi vezetőtestülete