Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 15. FEJEZET

„Véget vetek szajhaságodnak”

„Véget vetek szajhaságodnak”

EZÉKIEL 16:41

TÉMA: Az Ezékiel és a Jelenések könyvében szereplő prostituáltak

1–2. Mikor találhatunk különösen visszataszítónak egy prostituáltat?

ROSSZ érzéssel tölthet el minket, ha egy prostituáltat látunk. Talán azon gondolkodunk, hogy hogyan került ilyen megalázó helyzetbe. Vajon erőszakosak voltak vele vagy szexuálisan bántalmazták otthon, hogy ilyen fiatalon az utcára kényszerült? Vagy a rendkívüli szegénység vitte rá, hogy a testét árulja? Esetleg a kegyetlen férje elől akart elmenekülni? Ebben a gonosz világban egyre gyakrabban kerülnek napvilágra ilyen szomorú történetek. Nem csoda, hogy Jézus Krisztus nagyon kedvesen bánt néhány prostituálttal. Kihangsúlyozta, hogy mindazok, akik megbánják a bűneiket, és változtatnak az életükön, egy szebb jövőben reménykedhetnek (Máté 21:28–32; Luk 7:36–50).

2 De most képzelj el egy teljesen más prostituáltat – egy olyan nőt, aki szándékosan választja ezt a fajta életet! Ő nem megalázónak tartja ezt, hanem egyenesen büszke rá! Mohón vágyik a pénzre és a befolyásra, melyet ez az életforma nyújthat  neki. Viszont ami még rosszabb, mi lenne, ha ennek a nőnek lenne egy jó és hűséges férje, ám ő szándékosan elhagyná, hogy prostituált legyen? Alighanem visszataszítónak találnánk őt és az általa választott életformát. Jehova Isten tudja, hogy ez ilyen erőteljes érzéseket vált ki belőlünk, ezért többször is egy prostituálttal szemlélteti, hogyan érez a hamis vallások iránt.

3. Melyik két bibliai részt fogjuk megvizsgálni ebben a fejezetben?

3 Ezékiel könyvében két figyelemre méltó leírás is prostituáltakkal szemlélteti, hogy Izrael és Júda népe arcátlanul hűtlen Istenhez (Ez 16. és 23. fej.). De mielőtt alaposabban megvizsgálnánk ezeket a fejezeteket, előbb beszéljünk egy másik jelképes prostituáltról. Ő már jóval Ezékiel napjai előtt – sőt Izrael létrejötte előtt – létezett, és napjainkban is él és virul. Ennek a prostituáltnak a kilétét a Biblia utolsó könyve, a Jelenések könyve tárja fel.

A prostituáltak anyja

4–5. Mit jelképez „Nagy Babilon”, és honnan tudjuk ezt? (Lásd a képet a fejezet elején.)

4 Abban a látomásban, melyet Jézus adott János apostolnak az első század végén, meglepő szereplő tűnik fel. Őt úgy nevezik, hogy a nagy prostituált vagy „Nagy Babilon, a prostituáltaknak. . . anyja” (Jel 17:1, 5). Évszázadokon át homály fedte a kilétét. A vallásvezetőknek és a bibliatudósoknak különféle elképzeléseik voltak róla. Egyesek úgy gondolták, hogy Babilont szemlélteti, mások, hogy Rómát vagy a római katolikus egyházat. Jehova Tanúi azonban már több évtizede felismerték, hogy kit is jelképez valójában ez a nagy prostituált: a hamis vallás világbirodalmát. Honnan tudjuk ezt?

5 Ezt a prostituáltat elítélik, amiért szexuális erkölcstelenséget követ el a föld királyaival, vagyis a politikai hatalmakkal. Ez egyértelműen azt mutatja, hogy ő maga nem politikai hatalom. Továbbá a Jelenések könyve feltárja, hogy „a föld kereskedői” – vagyis a kereskedelem és az üzleti világ – bánkódni fognak Nagy Babilon pusztulása miatt. Ezért a kereskedelmi világhoz sem tartozhat. De akkor mit jelképez? Spiritizmussal foglalkozik, bálványimádó és félrevezet másokat. Vajon ezek nem illenek rá nagyon is a világ romlott vallásszervezeteire? Figyeljük meg azt is, hogy úgy van ábrázolva ez a prostituált, mint aki a világ politikai hatalmain lovagol, vagyis bizonyos mértékű befolyása van felettük. Ezenkívül üldözi Jehova Isten hűséges szolgáit (Jel 17:2, 3; 18:11, 23, 24). Hát nem pontosan ezt teszi a hamis vallás mind a mai napig?

Az ókori Bábelből – későbbi nevén Babilon – származnak mindenféle hamis vallásos szokások, tantételek és szervezetek (Lásd a 6. bekezdést.)

6. Milyen értelemben „a prostituáltaknak. . . anyja” Nagy Babilon?

 6 De miért nevezik Nagy Babilont úgy is, hogy „a prostituáltaknak. . . anyja”? A hamis valláshoz számtalan egyház, felekezet és szekta tartozik. Azóta, hogy az ókori Bábelben, vagyis Babilonban Jehova összezavarta a nyelveket, mindenféle hamis vallásos tanítás elterjedt, ami rendkívül sokféle vallást szült az egész világon. Mennyire találó, hogy a „Nagy Babilon” elnevezés Babilon városához kötődik, amely a hamis vallás táptalaja volt! (1Móz 11:1–9). Ezért minden ilyen vallás úgy tekinthető, mint egyetlen szervezetnek, egy nagy prostituáltnak a „lánya”. Sátán gyakran az ilyen vallások által veszi rá az embereket arra, hogy spiritizmussal foglalkozzanak, bálványokat imádjanak, és más, Istent gyalázó hitnézeteket vagy szokásokat kövessenek. Nem meglepő hát, hogy Isten népét a következőkre figyelmeztetik ezzel az egész világot behálózó, korrupt szervezettel kapcsolatban: „Menjetek ki belőle, népem, ha nem akartok a bűntársai lenni. . .!” (Olvassátok fel: Jelenések 18:4, 5.)

7. Miért fogadjuk meg azt a figyelmeztetést, hogy menjünk ki Nagy Babilonból?

7 Te megfogadod ezt a figyelmeztetést? Ne feledd, hogy Jehova volt az, aki úgy teremtette meg az embereket, hogy „szükségük van Istenre” (Máté 5:3). Ennek a szükségletünknek csakis akkor tudunk eleget tenni, ha úgy imádjuk őt, ahogy neki tetszik. Természetes, hogy Jehova szolgái igyekeznek nagy ívben kerülni mindenféle jelképes szajhálkodást. Sátánnak, az Ördögnek azonban pont az a célja, hogy rávegye Isten népét, hogy belesétáljon ebbe a csapdába – és sajnos sokszor sikerrel is jár. Ezékiel napjaiban Isten népe jelképes értelemben már hosszú ideje prostituált volt. Ha megvizsgáljuk a történelmét, sokat tanulhatunk belőle Jehova irányelveiről, igazságosságáról és irgalmáról.

„Prostituált lettél”

8–10. a) Mi a tiszta imádat egyik fő követelménye? b) Mit érez Jehova, ha valaki hamis isteneket kezd el imádni helyette? Szemléltesd!

8 Ezékiel könyvében Jehova azért beszél prostituáltakról, hogy a saját érzéseit szemléltesse. Ezékiel arra kapott ihletést, hogy két érzékletes részben írja le, hogyan bántotta meg és árulta el Jehovát a népe azzal, hogy hűtlen lett hozzá, és jelképesen megcsalta. Miért hasonlítja Jehova a népét prostituáltakhoz?

9 A válaszhoz először is fel kell idéznünk, hogy mi a tiszta imádat egyik fő követelménye, melyről ennek a kiadványnak az 5. fejezetében volt szó. Jehova kijelentette az Izraelnek adott törvényében: „Ne legyenek más isteneid rajtam kívül [vagy: „velem dacolva”, lábj.]”, és „én, Jehova, a te Istened olyan Isten vagyok, aki kizárólagos odaadást vár el” (2Móz 20:3, 5).  Később pedig így adott nyomatékot ennek a ténynek: „nem szabad leborulnotok más isten előtt, mivel Jehova arról ismert, hogy kizárólagos odaadást vár el. Igen, ő olyan Isten, aki kizárólagos odaadást vár el” (2Móz 34:14). Ennél világosabban már nem is fogalmazhatott volna. Csak akkor elfogadható az imádatunk a szemében, ha kizárólag őt imádjuk!

10 A példa kedvéért gondoljunk egy házaspárra. A férjnek és a feleségnek is joga van elvárni a házastársától, hogy kizárólag őhozzá vonzódjon. Ha valamelyikük romantikus érzéseket kezdene táplálni egy harmadik személy iránt, vagy szexuálisan vonzódni kezdene valakihez, a házastársa joggal lenne féltékeny és érezné azt, hogy elárulták. (Olvassátok fel: Héberek 13:4.) Ehhez hasonlóan Jehova joggal érzi úgy, hogy elárulták, hiszen a népe, mely kizárólag neki volt szentelve, hamis isteneket kezdett imádni. Az Ezékiel könyve 16. fejezetében élénk szavakkal ecseteli az érzéseit.

11. Mit mond el Jehova Jeruzsálemről és a származásáról?

11 Ezékiel könyvén belül a 16. fejezetben található Jehova leghosszabb megszólalása, mely egyben az egyik leghosszabb prófécia is a Héber iratokban. Jeruzsálem városa a hűtlen Júdát szemlélteti ebben a részben. Jehova elmondja a népe szomorú és megdöbbentő történetét a kezdetektől egészen addig, míg hűtlenné nem vált. Tehetetlen csecsemőként találtak rá, piszkosan és elhanyagoltan. Az országban lakó pogány kánaániták voltak a szülei, hiszen Jeruzsálem sokáig a jebusziták, egy kánaáni törzs irányítása alatt állt, míg Dávid le nem győzte a várost. Jehovának megesett a szíve ezen a gyermeken, megmosdatta, és gondoskodott róla. Idővel olyan lett, mintha a felesége lenne. Igen, az izraeliták, akik végül Jeruzsálem lakosai lettek, szövetségben álltak Jehovával. A szövetséget még Mózes napjaiban kötötték, és önként vállalták a benne foglaltakat (2Móz 24:7, 8). Miután Jeruzsálem az ország fővárosa lett, Jehova megáldotta és felékesítette, akárcsak egy gazdag és befolyásos férj, aki szép ékszerekkel kedveskedik a feleségének (Ez 16:1–14).

Salamon hagyta, hogy a más nemzetiségű feleségei rávegyék, hogy bevezesse Jeruzsálemben a bálványimádatot (Lásd a 12. bekezdést.)

12. Hogyan szivárgott be fokozatosan a hűtlenség Jeruzsálembe?

12 De mi történt ezután? Jehova ezt mondta: „szépségedbe vetetted bizalmadat, prostituált lettél hírneved miatt. Bárkivel szívesen szajhálkodtál, aki arra járt; övé is lett szépséged” (Ez 16:15). Salamon napjaiban Jehova áldásának köszönhetően Jeruzsálem lett az egyik legfényűzőbb város, mely biztosan kitűnt az ókori világ többi városa közül (1Kir 10:23, 27). De fokozatosan beszivárgott a hűtlenség. Salamon igyekezett a más nemzetiségű feleségeinek a kedvében járni, és ezért  bevezette Jeruzsálemben a pogány istenek imádatát (1Kir 11:1–8). Néhány utódja még ennél is messzebbre ment: az egész országot beszennyezték a hamis imádattal. Milyen érzéseket keltett Jehovában ez a szörnyű hűtlenség? Ezt mondta: „nem lenne szabad ilyesminek megesnie, és sosem lenne szabad effélének megtörténnie” (Ez 16:16). Ám a konok nép még mélyebbre süllyedt!

Egyes izraeliták feláldozták a gyermekeiket hamis isteneknek, például Moloknak

13. Miféle gonoszságot művelt Isten népe Jeruzsálemben?

13 Képzelhetjük, milyen fájdalmat és visszatetszést keltett ez Jehovában! A következő szavakkal leplezte le választott népének a gonoszságát: „Fogtad fiaidat és lányaidat, akiket nekem szültél, és feláldoztad őket a bálványoknak. Hát nem mentél már elég messzire azzal, hogy szajhálkodtál?! Fiaimat levágtad, és elégetted őket áldozatul nekik” (Ez 16:20, 21). Ez a borzasztó szörnyűség megmutatja, milyen gonosz és szívtelen Sátán. Abban leli örömét, hogy Jehova népét ilyen vérlázító tettekre szedi rá. Jehova azonban mindent lát. Még Sátán legszörnyűbb kegyetlenkedését is jóvá tudja tenni, és igazságot fog szolgáltatni! (Olvassátok fel: Jób 34:24.)

14. Kik voltak Jeruzsálem testvérei Jehova szemléltetésében? Hármuk közül ki volt a leggonoszabb?

14 Jeruzsálemet viszont nem rettentette vissza a saját gonoszsága! Nem hagyott fel a szajhálkodásával. Jehova azt mondta róla, hogy rosszabb a többi prostituáltnál, mivel még fizet is azért, hogy lefeküdjenek vele (Ez 16:34). Isten kijelentette, hogy Jeruzsálem nem különb az anyjánál, azoknál a pogány törzseknél, melyek korábban uralták az országot (Ez 16:44, 45). A szemléltetést folytatva Isten Szamáriát Jeruzsálem nővérének nevezi, aki már előtte prostituált lett. Majd beszél Szodomáról is, mintha a húga lenne, bár már régen elpusztították az önteltsége és a romlottsága miatt. Ezzel azt hangsúlyozta Jehova, hogy Jeruzsálem gonoszabb, mint a testvérei, Szamária vagy akár Szodoma (Ez 16:46–50). Isten népe számtalan figyelmeztetést engedett el a füle mellett, és folytatta a felháborító szokásait.

15. Mi volt Jehova célja a Jeruzsálem ellen szóló ítéletével, de mire adott ez reményt?

15 Mit tett erre Jehova? Ezt ígérte Jeruzsálemnek: „összegyűjtöm minden szeretődet, akiknek örömet szereztél . . . Kezükbe adlak”. Jeruzsálem korábbi pogány szövetségesei elpusztították a várost, megfosztották a ruhájától, ékszereitől és értékeitől. „Megköveznek, és levágnak kardjaikkal” – jelentette ki Jehova. Mi volt a célja ezzel az ítélettel? Nem az, hogy kiirtsa a népét, hanem az, hogy véget vessen a szajhaságának. Ezt mondta: „Lecsillapodik dühöm, és már nem fogok haragudni rád. Megnyugszom, és nem bosszankodom többé.” Ahogy ennek a kiadványnak a 9. fejezetében már szó volt  róla, Jehova hosszú távú célja az volt, hogy a száműzetés után a népe újra a hazájában imádja őt. Miért? Így magyarázza: „nem feledkezem meg a szövetségről, amelyet fiatalkorodban kötöttem veled” (Ez 16:37–42, 60). A népével szöges ellentétben Jehova mindvégig hűséges volt! (Olvassátok fel: Jelenések 15:4.)

16–17. a) Miért nem mondjuk már, hogy Oholá és Oholibá a hamis kereszténység előképei? (Lásd „A két prostituált lánytestvér” című kiegészítő részt.) b) Milyen tanulságot vonhatunk le Ezékiel könyvének 16. és 23. fejezetéből?

16 Jehova hosszú és határozott megszólalásából, mely Ezékiel könyvének a 16. fejezetében van feljegyezve, sokat tanulhatunk az igazságos irányadó mértékeiről, az igazságosságáról és a mérhetetlen könyörületéről. És ugyanez mondható el az Ezékiel 23. fejezetében feljegyzett szavairól is. Az igaz keresztények ma megfogadják Jehova félreérthetetlen üzenetét arról, hogy hogyan tekinti a népe jelképes szajhálkodását. Soha, de soha nem szeretnénk úgy megbántani Jehovát, mint Júda és Jeruzsálem! Ezért hát teljesen hátat fordítunk a bálványimádat minden formájának, többek közt a kapzsiságnak és az anyagiasságnak is (Máté 6:24; Kol 3:5). Hálásak vagyunk, amiért Jehova könyörületesen helyreállítja a tiszta imádatot ezekben az utolsó napokban, és hogy nem hagyja, hogy valaha is újra beszennyeződjön! „Hosszú időkre szóló szövetséget” kötött a jelképes Izraellel, és ez sosem fog felbomlani a hűtlenség vagy a szajhálkodás miatt (Ez 16:60). Élvezzük hát azt a különleges lehetőséget, hogy Jehova tiszta népéhez tartozhatunk!

17 De mit tanulhatunk az Ezékiel könyvében szereplő leírásokból a nagy prostituáltról, Nagy Babilonról? Lássuk!

„Soha többé nem találják meg”

18–19. Milyen hasonlóságok vannak az Ezékiel könyvében és a Jelenések könyvében szereplő prostituáltak között?

18 Jehova „nem változik” (Jak 1:17). A hamis vallás iránti ellenérzése a nagy prostituált történelme alatt végig megmaradt. Így hát nem meglepő, hogy sok hasonlóság van az Ezékiel könyvében szereplő prostituáltak ítélete és a Jelenések könyvében szereplő nagy prostituált sorsa között.

19 Például Ezékiel próféciájában a prostituáltakra nem közvetlenül Jehova mért büntetést, hanem pont azok a nemzetek, melyekkel Isten hűtlen népe jelképes házasságtörést követett el. A hamis vallás világbirodalmát is elítélik, amiért erkölcstelenséget követ el a föld királyaival. És ki hajtja végre rajta az ítéletet? Azt olvashatjuk, hogy ezek a politikai hatalmak „meg fogják gyűlölni a prostituáltat, kifosztják és meztelenné teszik, megeszik a húsát, és teljesen elégetik őt.” Mi viszi rá őket erre a meglepő lépésre? „Isten [adja] a szívükbe, hogy megvalósítsák a célját” (Jel 17:1–3, 15–17).

20. Mi mutatja, hogy a Babilon feletti ítélet végleges?

 20 Jehova tehát a világ nemzetei által fogja végrehajtani a hamis vallások feletti ítéletét, beleértve a hamis kereszténység számtalan vallását is. Az ítélet végleges. Nincs bocsánat, nincs több lehetőség arra, hogy a vallások megjavuljanak! A Jelenések könyve azt írja, hogy Babilont „soha többé nem találják meg” (Jel 18:21). Isten angyalai így fejezik ki az örömüket a pusztulása miatt: „Dicsérjétek Jahot! És a város füstje felszáll örökkön örökké” (Jel 19:3). Az ítélet örök érvényű. Többé egyetlen hamis vallásnak sem lesz lehetősége tért hódítani, és beszennyezni a tiszta imádatot. Babilon tüzes ítéletének és pusztulásának a jelképes füstcsóvája örökké fel fog szállni.

Azok a nemzetek, melyeket Nagy Babilon már régóta a befolyása alatt tart, ellene fognak fordulni, és elpusztítják (Lásd a 19. és 20. bekezdést.)

21. Minek a kezdetét jelzi a hamis vallások pusztulása, és mi történik ennek az időszaknak a végén?

21 Amikor a világ kormányzatai Nagy Babilon ellen fognak fordulni, Isten ítéletét hajtják végre. Ez kiemelkedő esemény lesz Jehova szándékának a megvalósításában. Ez fogja  jelezni a nagy nyomorúságnak, egy olyan időszaknak a kezdetét, amikor soha nem látott zűrzavar lesz (Máté 24:21). A nagy nyomorúság csúcspontja Armageddon lesz, Jehova háborúja ez ellen a gonosz világrendszer ellen (Jel 16:14, 16). A kiadvány következő fejezeteiből látni fogjuk, hogy mi mindent közöl velünk Ezékiel könyve arról, hogy milyen események történnek a nagy nyomorúság alatt. De milyen tanulságokat vonhatunk le az Ezékiel 16. és 23. fejezetéből, melyeket átültethetünk a gyakorlatba?

Ennek a világnak a kormányzatai Nagy Babilon ellen fognak fordulni Isten ítéletének a végrehajtóiként (Lásd a 21. bekezdést.)

22–23. Milyen hatással legyenek a szent szolgálatunkra az Ezékiel könyvében és a Jelenések könyvében található leírások a prostituáltakról?

22 Sátánnak minden vágya, hogy beszennyezze azokat, akik elfogadható módon imádják Istent. Semmi sem szerez neki nagyobb örömet, mint az, ha lehetősége nyílik arra, hogy elfordítson minket a tiszta imádattól, és elérje, hogy olyasmit tegyünk, mint az Ezékiel könyvében szereplő prostituáltak. Viszont nem szabad elfelejtenünk, hogy Jehova nem tűri meg, hogy a népe hűtlenné váljon hozzá! (4Móz 25:11). Ezért hát figyelünk arra, hogy ne legyen közünk a hamis vallásokhoz, és ne érintsünk semmi olyat, amit Isten tisztátalannak tart (Ézs 52:11). Továbbá azzal mutatjuk ki a hűségünket iránta, hogy semlegesek vagyunk ennek a megosztott világnak a politikai konfliktusaiban (Ján 15:19). A nacionalizmust is, melyre Sátán bujtogatja az embereket, egy fajta hamis vallásnak tartjuk, és semmiképpen sem szeretnénk belefolyni.

23 De ami a legfontosabb: ne feledkezzünk meg arról a kiváltságról, hogy Jehovát a makulátlanul tiszta, jelképes templomában imádhatjuk! Miközben élvezzük ennek az áldásait, bárcsak még szilárdabban elhatároznánk, hogy teljesen elhatároljuk magunkat a hamis vallásoktól és a szajhálkodásuktól!