Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 16. FEJEZET

„Tégy jelet azoknak az embereknek a homlokára”

„Tégy jelet azoknak az embereknek a homlokára”

EZÉKIEL 9:4

TÉMA: Hogyan lettek megjelölve a hűségesek Ezékiel napjaiban, és hogyan lesznek megjelölve napjainkban?

1–3. a) Miért van megdöbbenve Ezékiel, és mit tud meg Jeruzsálem pusztulásáról? b) Milyen kérdéseket fogunk megvizsgálni?

EZÉKIEL teljesen meg van döbbenve! Épp most kapott látomást arról, hogy milyen utálatosságokat művelnek a hitehagyott zsidók a jeruzsálemi templomban. * Ezek a lázadók azt a helyet szennyezték be, mely a tiszta imádat központja volt Izraelben. Ám nem csak a templomot mocskolták be. Júda földje megtelt erőszakkal, és a helyzet menthetetlen. Jehovát mélységesen felháborítja, amit a választott népe művel, ezért ezt mondja Ezékielnek: „dühödt haraggal fogok cselekedni!” (Ez 8:17, 18).

2 Mennyire bánthatja Ezékielt, hogy Jehova megharagudott Jeruzsálemre és a templomára, mely egykor szent volt! A prófétának fáj, hogy Jehova el fogja pusztítani őket. Nagy valószínűséggel ezen tűnődik: „Mi lesz a városban élő hűségesekkel? Meg fognak menekülni? Ha igen, hogyan?” Ezékielnek nem kell sokáig várnia a válaszokra. Alighogy elhangzott a Jeruzsálem ellen szóló véres ítélet, egy erőteljes hangot hall,  mely összehívja Isten ítélet-végrehajtóit (Ez 9:1). A próféta a látomás folytatásából megtudja, hogy nem fog válogatás nélkül mindenki elpusztulni, és ez biztosan nagy megkönnyebbülést jelent neki. Igen, akik méltók rá, túlélik majd a pusztulást!

3 Ennek a gonosz világrendszernek a végéhez közeledve talán mi is elgondolkodunk azon, hogy kik fogják túlélni a közeljövőben végbemenő óriási pusztítást. Ezért vizsgáljuk meg a következő kérdéseket: 1. Mit látott ezután Ezékiel a látomásban? 2. Hogyan teljesedett be a látomás az ő életében? 3. Mi a jelentősége napjainkban ennek a prófétai látomásnak?

„Hívd össze azokat, akik büntetést mérnek a városra!”

4. Mit látott és hallott Ezékiel a látomásban?

4 Mit látott és hallott Ezékiel ezután a látomásban? (Olvassátok fel: Ezékiel 9:1–11.) Hét férfi jött „az északra néző felső kapu irányából”, talán onnan, ahol a féltékenység bálványa volt, vagy ahol az asszonyok Tammúz istent siratták (Ez 8:3, 14). A férfiak beléptek a templom belső udvarába, és megálltak a rézoltár mellett. De nem azért mentek oda, hogy áldozatokat ajánljanak fel, Jehova ugyanis már nem fogadta el a templomnál bemutatott áldozatokat. Hat férfinak zúzófegyver volt a kezében, a hetedik viszont feltűnően más volt. Lenvászonba volt öltözve, és nem fegyver, hanem titkári tintatartó volt nála.

5–6. Mire következtethetünk azokkal kapcsolatban, akik jelet kaptak? (Lásd a képet a fejezet elején.)

5 Mit kellett tennie a tintatartós férfinak? A következő súlyos feladattal bízta meg Jehova: „Menj át a városon, Jeruzsálemen, és tégy jelet azoknak az embereknek a homlokára, akik sóhajtoznak és nyögnek mindazon utálatosságok miatt, amelyeket elkövetnek a városban.” Erről Ezékielnek talán azok a hűséges izraelita szülők jutottak eszébe, akik vérrel jelölték meg a házuk szemöldökfáját és ajtófélfáit, nehogy az elsőszülött gyermekeik meghaljanak (2Móz 12:7, 22, 23). Vajon Ezékiel látomásában hasonló célból tett jelet a tintatartós férfi az emberek homlokára, vagyis azért, hogy túléljék Jeruzsálem pusztulását?

6 A válasz egyértelmű lesz, ha megvizsgáljuk, mi alapján kapták meg a jelet az emberek. Azoknak a homlokára került jel, akik sóhajtoztak és nyögtek azok miatt az utálatosságok miatt, amelyeket elkövettek a városban. Mire következtethetünk ebből? Egyrészt nemcsak a templomban zajló bálványimádás miatt gyötrődtek, hanem amiatt is, hogy erőszakkal, erkölcstelenséggel és korrupcióval telt meg Jeruzsálem  (Ez 22:9–12). Emellett valószínűleg nem rejtették el az érzéseiket. Az ilyen őszinte szívű személyek szavai és tettei kétségkívül azt bizonyították, hogy felháborítónak tartják azt, ami az országban folyik, és hogy ragaszkodnak a tiszta imádathoz. Mivel Jehova irgalmas volt, megmentette őket.

7–8. Hogyan kellett elvégezniük a zúzófegyveres férfiaknak a feladatukat? És mi lett ennek a végkimenetele?

7 Hogyan kellett elvégeznie a hat, zúzófegyveres férfinak a feladatát? Jehova Ezékiel füle hallatára azt az utasítást adta nekik, hogy menjenek a tintatartós férfi után, és mindenkit öljenek meg azokon kívül, akiknek jel van a homlokán. „A szentélyemnél kezdjétek” – hangzott Jehova parancsa (Ez 9:6). Az ítélet-végrehajtóknak Jeruzsálem szívében kellett nekilátniuk a munkájuknak, a templomnál, amelyet Jehova már nem tekintett szentnek. „Az öregekkel” kellett kezdeniük,  „akik a ház előtt voltak”, vagyis Izrael 70 vénjével, akik hamis isteneknek ajánlottak fel füstölőszert a templomban (Ez 8:11, 12; 9:6).

8 Mi lett ennek a végkimenetele? Amint Ezékiel tovább figyelte a látomást, hallotta, hogy a tintatartós férfi ezt mondta Jehovának: „Úgy cselekedtem, ahogy megparancsoltad nekem” (Ez 9:11). Ösztönösen felmerülhet bennünk a kérdés: Mi lett Jeruzsálem lakosaival? Voltak hűséges személyek, akik túlélték a város pusztulását?

Hogyan teljesedett be a látomás Ezékiel napjaiban?

9–10. Többek között kik élték túl Jeruzsálem pusztulását, és mire következtethetünk ebből?

9 (Olvassátok fel: 2Krónikák 36:17–20.) Ezékiel próféciája i. e. 607-ben teljesedett be, amikor a babiloni sereg elpusztította Jeruzsálemet és a templomot. A babilóniaiak olyanok voltak Jehova kezében, mint egy pohár, hiszen általuk mért büntetést a hűtlen Jeruzsálemre (Jer 51:7). Vajon mindenki meghalt? Nem. Ezékiel látomása rámutatott, hogy lesznek, akiket nem fognak megölni a babilóniaiak (1Móz 18:22–33; 2Pét 2:9).

10 Több hűséges személy is életben maradt, köztük a rékábiták, az etióp Ebed-Melek, Jeremiás próféta és Báruk, a titkára (Jer 35:1–19; 39:15–18; 45:1–5). Ezékiel látomásából arra következtethetünk, hogy ezek a személyek minden bizonnyal sóhajtoztak és nyögtek azok miatt az utálatosságok miatt, amelyeket elkövettek Jeruzsálemben (Ez 9:4). Kétségkívül még a város pusztulása előtt bizonyították, hogy szívből gyűlölik a gonoszságot, és ragaszkodnak a tiszta imádathoz, ennek köszönhetően pedig megmenekülhettek.

11. Kiket jelképez a hat, zúzófegyveres férfi és a titkári tintatartós férfi?

11 Vajon szó szerint jelölték meg ezeket a hűségeseket? Nincs feljegyzés arról, hogy bárki is – akár Ezékiel, akár más próféta – végigment volna Jeruzsálemen, és szó szerint jelet tett volna a hűségesek homlokára. Nyilvánvaló hát, hogy Ezékiel prófétai látomása azt tárta fel, hogy mi zajlik az égben, az emberi szemek számára láthatatlanul. A titkári tintatartós férfi és a hat, zúzófegyveres férfi Jehova hűséges szellemteremtményeit jelképezik a látomásban, akik mindig készen állnak arra, hogy teljesítsék Jehova akaratát (Zsolt 103:20, 21). Jehova kétségtelenül az angyalai segítségével hajtotta végre az ítéletét a hűtlen Jeruzsálemen. Az angyalok – mintha csak jelet tettek volna azoknak a homlokára, akiket életben kellett hagyni – biztosították, hogy az ítélet ne egy válogatás nélküli mészárlás legyen.

 Mi a jelentősége napjainkban Ezékiel látomásának?

12–13. a) Miért ontotta ki Jehova a dühét Jeruzsálemre, és miért számíthatunk ilyesmire napjainkban is? b) Vajon a hamis kereszténység a hűtlen Jeruzsálem ellenképe? Magyarázd meg! (Lásd a „Vajon a hamis kereszténység Jeruzsálem ellenképe?” című kiegészítő részt.)

12 Hamarosan tanúi lehetünk annak, hogy Isten eddig soha nem látott módon hajtja végre az ítéletét. „Akkor nagy nyomorúság lesz, olyan, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig, nem, és nem is lesz többé” (Máté 24:21). Miközben ezt a kiemelkedő eseményt várjuk, felmerül pár lényeges kérdés: Vajon lesznek, akik túlélik a közelgő pusztulást? Meg lesznek jelölve valahogy azok, akik elfogadható módon imádják Jehovát? Más szavakkal, napjainkban is teljesedik Ezékielnek a tintatartós férfiról szóló prófétai látomása? Mindhárom kérdésre igen a válasz. Miért mondhatjuk ezt? Térjünk vissza Ezékiel látomásához, hogy megtudjuk.

13 Emlékszel, miért ontotta ki a dühét Jehova az ókori Jeruzsálemre? Nézzük meg újból az Ezékiel 9:8, 9-et. (Olvassátok fel!) Amikor Ezékiel megijedt, hogy talán „Izrael egész maradékát” elpusztítják, Jehova négy okot sorolt fel, amiért végrehajtja az ítéletét. Először is, „népének vétke igen-igen nagy” volt. * Másodszor, Júda földje „megtelt. . . vérontással”. Harmadszor, Júda királyságának a fővárosa „tele [volt] törvénysértéssel”. Negyedszer, a nép kibúvót keresett a gonosz viselkedésére, és meggyőzték magukat arról, hogy Jehova nem látja, mit tesznek. Vajon ez a négy vád nem illik rá nagyon is a mai erkölcsileg elferdült, erőszakos, korrupt és hitetlen világra? De igen! És mivel Jehova „nem változik”, ezért ami Ezékiel idejében jogosan haragra ingerelte, ma is hasonló érzéseket vált ki belőle (Jak 1:17; Mal 3:6). Így hát számíthatunk arra, hogy a hat, zúzófegyveres férfinak és a tintatartós férfinak a mi időnkben is lesz feladata.

A hat, zúzófegyveres férfi hamarosan munkához lát (Lásd a 12. és 13. bekezdést.)

14–15. Milyen példák mutatják, hogy Jehova előre figyelmezteti az embereket a pusztulásra?

14 De hogyan teljesedik napjainkban Ezékiel prófétai látomása? Ha megvizsgáljuk, hogyan teljesedett a múltban, láthatjuk, hogy mire számíthatunk most és a jövőben. Nézzük meg, többek közt hogyan teljesedett eddig Ezékiel próféciája, és hogyan fog ezután.

15 Jehova még a pusztítás előtt figyelmezteti az embereket. Ahogy ennek a kiadványnak a 11. fejezetében láttuk, Jehova őrállónak jelölte ki Ezékielt Izrael népe számára (Ez 3:17–19). I. e. 613-tól Ezékiel határozottan figyelmeztette Izraelt a közelgő pusztulásra. Más próféták, például Ézsaiás és Jeremiás is felhívta a figyelmet a Jeruzsálemet sújtó csapásra (Ézs 39:6, 7; Jer 25:8, 9, 11). Jehova napjainkban Krisztus irányításával nemcsak azzal bízta meg a felkent szolgáinak kis csoportját, hogy táplálja a hűséges imádóit, a háziszolgáit,  hanem azzal is, hogy figyelmeztesse az embereket a küszöbönálló nagy nyomorúságra (Máté 24:45).

16. Vajon Jehova népének meg kell jelölnie azokat, akik életben fognak maradni? Fejtsd ki!

16 Jehova népének nem kell megjelölnie azokat, akik életben fognak maradni. Emlékezzünk csak vissza, hogy Ezékielnek nem kellett átmennie Jeruzsálemen és megjelölnie azokat, akiket nem kellett megölni. Ehhez hasonlóan Jehova népének ma sem kell megjelölnie azokat, akik életben maradhatnak. Ehelyett Krisztus jelképes háznépének háziszolgáiként az a megbízatásunk, hogy prédikáljunk. Azzal fejezzük ki, hogy komolyan vesszük ezt a feladatunkat, ha lelkesen megosztjuk másokkal Isten királyságának jó hírét, és szorgalmasan figyelmeztetjük az embereket arra, hogy rohamosan közeledik ennek a gonosz világnak a vége (Máté 24:14; 28:18–20). Így mi is segíthetünk a tiszta szívű embereknek, hogy csatlakozzanak a tiszta imádathoz (1Tim 4:16).

17. Mit kell tenniük most az embereknek, hogy meg legyenek jelölve a jövőben?

17 Ahhoz, hogy valaki túlélje a közelgő pusztulást, már most bizonyítania kell a hitét. Ahogy korábban láttuk, i. e. 607-ben csak azok élték túl Jeruzsálem pusztulását, akik már előtte bizonyították, hogy szívből gyűlölik a gonoszságot, és ragaszkodnak a tiszta imádathoz. Napjainkban is hasonló a helyzet. Az embereknek még ennek a világnak a pusztulása előtt ki kell fejezniük,  hogy „sóhajtoznak és nyögnek”, vagyis gyötrődnek a világban tapasztalható gonoszság miatt. És ahelyett, hogy elrejtenék az érzéseiket, a szavaikkal és a tetteikkel bizonyítaniuk kell, hogy ragaszkodnak a tiszta imádathoz. Hogyan tehetik ezt meg? El kell fogadniuk a jó hírt, melyet ma hirdetünk, igyekezniük kell felvenni a krisztusi egyéniséget, meg kell keresztelkedniük annak jelképeként, hogy átadták az életüket Jehovának, és hűségesen támogatniuk kell Krisztus testvéreit (Ez 9:4; Máté 25:34–40; Ef 4:22–24; 1Pét 3:21). Csak azok lesznek megjelölve, akik már most megteszik ezeket, és a nagy nyomorúság kitörésekor is elfogadható módon imádják Jehovát.

18. a) Mikor és hogyan jelöli meg Jézus Krisztus az arra méltókat? b) Meg kell jelölni a hűséges felkenteket? Magyarázd meg!

18 Az emberek megjelölése az égben történik. Ezékiel napjaiban az angyalok is részt vettek a hűséges személyek megjelölésében. Napjainkban a titkári tintatartós férfi Jézus Krisztust jelképezi, amikor „eljön a dicsőségében” mint az összes nemzet bírája (Máté 25:31–33). Erre a nagy nyomorúság idején kerül sor, miután a hamis vallás megsemmisül. * Ebben a kritikus időszakban, közvetlenül Armageddon kezdete előtt, Jézus juhnak vagy kecskének ítéli majd az embereket. A nagy sokaság tagjait juhnak fogja ítélni, vagyis megjelöli őket, ami arra utal, hogy „örök életet kapnak” (Máté 25:34–40, 46;  Jel 7:9–14). És mit mondhatunk a hűséges felkentekről? Őket nem kell megjelölni ahhoz, hogy túléljék Armageddont, mivel még a haláluk vagy a nagy nyomorúság kitörése előtt megkapják a végső elpecsételésüket. Aztán – valamikor Armageddon kezdete előtt – feltámadnak az égbe (Jel 7:1–3).

19. Kikkel fogja Jézus végrehajtani az ítéletet ezen a világrendszeren? (Lásd a „Sóhajtozás és nyögés, megjelölés, öldöklés – Mikor és hogyan?” című kiegészítő részt.)

19 Az égi király, Jézus Krisztus és az égi seregei végrehajtják az ítéletet ezen a világrendszeren. Ezékiel látomásában a hat, zúzófegyveres férfi csak azután kezdett öldökölni, hogy a lenvászonba öltözött férfi befejezte az emberek megjelölését (Ez 9:4–7). Ehhez hasonlóan a jövőbeni pusztítás is csak azután fogja kezdetét venni, hogy Jézus megítéli az összes nemzethez tartozó embereket, és megjelöli a juhokat, hogy életben maradjanak. Majd Armageddon háborújában Jézus vezetésével az égi ítélet-végrehajtó erők – azaz a szent angyalok és Jézus mind a 144 000 társuralkodója – teljesen elpusztítják ezt a gonosz világot, és életben hagyják a hűséges imádókat, akik egy igazságos új világban élhetnek majd (Jel 16:14–16; 19:11–21).

20. Mi mindent tanulhatunk Ezékiel látomásából?

20 Nagyon hálásak vagyunk, hogy ilyen megnyugtató dolgokat tanulhatunk Ezékielnek a titkári tintatartós férfiról szóló látomásából! Teljesen biztosak lehetünk abban, hogy Jehova nem fogja elpusztítani az igazságosakat a gonoszokkal együtt (Zsolt 97:10). Tudjuk, mit kell tennünk most, hogy meg legyünk jelölve a jövőben. Jehova imádóiként elhatároztuk, hogy a lehető legteljesebb mértékben igyekszünk hirdetni a jó hírt és figyelmeztetni azokat, akik sóhajtoznak és nyögnek a Sátán világában tapasztalható gonoszság miatt. Így abban a megtiszteltetésben lehet részünk, hogy segíthetünk azoknak, „akik helyesen [viszonyulnak] az örök élethez”, hogy csatlakozzanak a tiszta imádathoz, és így ők is meg legyenek jelölve, hogy Isten igazságos új világában élhessenek (Csel 13:48).

^ 1. bek. Ezékielnek erről a látomásáról ennek a kiadványnak az 5. fejezete ír bővebben.

^ 13. bek. Egy forrásmű szerint a „vétek”-nek fordított héber főnév a „züllöttség” gondolatát hordozza. Egy másik forrásmű pedig megjegyzi, hogy ez a főnév „egy bevett vallásos kifejezés, amely szinte mindig erkölcsi bűnre utal, vagy olyasmire, ami Isten előtt bűn”.

^ 18. bek. Nagy Babilon pusztulása nyilván nem jelenti azt, hogy a hamis vallás minden tagja meghal. Lehet, hogy akkor még vallásvezetők is elhagyják a hamis vallást, és azt állítják, hogy sosem voltak a tagjai (Zak 13:3–6).