Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 1A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Mit jelent az imádat?

Mit jelent az imádat?

Az imádatot úgy is meghatározhatjuk, mint ami „egy isten iránti tiszteletet és szeretetet tükröző tett”. A Bibliában az „imádat”-nak fordított eredeti kifejezések azt a gondolatot adják vissza, hogy valaki mélységesen tisztel egy teremtményt, vagy aláveti magát neki (Máté 28:9). Ezek a szavak Istennek vagy egy istenségnek bemutatott vallásos cselekedetre is utalhatnak (Ján 4:23, 24). A szövegkörnyezetből derül ki, hogyan kell érteni a szavakat.

Csakis Jehova, a Teremtő és a világmindenség legfőbb Ura méltó arra, hogy kizárólagos odaadással szolgáljuk őt (Jel 4:10, 11). Jehova imádata azt jelenti, hogy elismerjük, ő a legfőbb Úr, és tiszteljük a nevét (Zsolt 86:9; Máté 6:9, 10). Ez a két téma, vagyis Jehova legfőbb uralma és a neve, kiemelkedő helyet tölt be Ezékiel könyvében. Csak Ezékiel könyvében 217-szer szerepel „a legfőbb Úr, Jehova” kifejezés, míg az a kifejezés, hogy az emberek vagy nemzetek megtudják, „hogy én vagyok Jehova”, 55-ször (Ez 2:4; 6:7).

Az imádatunk viszont nem csupán egy érzés. Az őszinte imádat tetteket foglal magában (Jak 2:26). Amikor átadjuk magunkat Jehovának, megfogadjuk, hogy az életünk minden területén engedelmeskedni fogunk neki, elismerve őt a legfőbb Urunknak, továbbá hogy mélységesen tisztelni fogjuk a nevét. Emlékezzünk vissza arra, hogy Jézus a harmadik kísértésre adott válaszában összefüggésbe hozta az imádatot a szent szolgálattal (Máté 4:10). Jehova imádóiként arra vágyunk, hogy szolgáljuk őt (5Móz 10:12). * Amikor olyan tevékenységekben veszünk részt, melyek közvetlenül kapcsolódnak az imádatunkhoz, valamint önfeláldozást kívánnak meg, akkor szent szolgálatot végzünk Istennek. Milyen tevékenységekről van szó?

A szent szolgálatnak sokféle módja van, melyek mindegyikét értékesnek tartja Jehova. Szent szolgálatot végzünk, amikor tanúskodunk másoknak, jelen vagyunk a királyságteremben megtartott összejöveteleken, és részt veszünk az összejöveteli helyeink építésében és karbantartásában. Az is szent szolgálat, ha részt veszünk a családi imádaton, támogatjuk a szükségben levő hittársainknak nyújtott segélymunkát, önkéntes munkát végzünk a kongresszusokon, vagy a Bételben szolgálunk (Héb 13:16; Jak 1:27). Ha a tiszta imádat a legelső helyen van a szívünkben és az elménkben, akkor „éjjel-nappal szent szolgálatot” fogunk végezni. Örömmel tölt el minket, hogy az Istenünket, Jehovát imádhatjuk! (Jel 7:15).

^ 5. bek. Az egyik héber szó, amely az imádat gondolatát is magában hordozza, azt jelenti, hogy ’szolgál’. Az imádat tehát a szolgálatot is magában foglalja (2Móz 3:12, lábj.).