Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 2A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Hogyan érthetjük meg Ezékiel próféciáit?

Hogyan érthetjük meg Ezékiel próféciáit?

MI A PRÓFÉCIA?

A Bibliában a „prófétál”-nak fordított héber ná·váʼʹ ige elsősorban egy Istentől származó üzenet, ítélet, erkölcsi tanítás vagy parancs kihirdetésére utal. Ezt az igét használják akkor is, ha egy olyan, Istentől származó kijelentés hangzik el, mely a jövőre vonatkozik. Ezékiel próféciáiban mindegyikre található példa (Ez 3:10, 11; 11:4–8; 14:6, 7; 37:9, 10; 38:1–4).

HOGYAN KÖZLI ISTEN AZ ÜZENETEIT?

  • LÁTOMÁSOK

  • SZEMLÉLTETÉSEK

  • ELJÁTSZOTT JELENETEK

Ezékiel könyvében olvashatunk látomásokról, szemléltetésekről, példázatokról és eljátszott jelenetekről.

MIKOR TELJESEDNEK BE?

Ezékiel némelyik próféciájának nem csak egy beteljesedése van. A helyreállításról szóló próféciák például akkor teljesedtek először, amikor Isten népe visszatért az ígéret földjére. De ahogy ennek a kiadványnak a 9. fejezetében látni fogjuk, a helyreállítással kapcsolatos próféciák közül sok napjainkban is teljesedik, sőt még a jövőben is lesz egy beteljesedésük.

Korábban Ezékiel próféciáinak sok elemére úgy utaltunk, mint amelyek előképei valaminek. Ebben a kiadványban viszont nem beszélünk úgy egyetlen személyről, tárgyról, helyről vagy eseményről sem, mint aki vagy ami előképe egy modern kori ellenképnek, hacsak a Szentírás nem ad erre egyértelmű alapot. * Inkább azt fogjuk kiemelni, hogy Ezékiel próféciái közül soknak van egy nagyobb beteljesedése is. Azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy milyen tanulságokat vonhatunk le Ezékiel üzenetéből, illetve az általa említett személyek életéből, eseményekből vagy helyekről.

^ 12. bek. Az előképekről és ellenképekről további információt találhatsz az Őrtorony 2015. március 15-ei számának 9–11. oldalán a 7–12. bekezdésekben, illetve a 17–18. oldalán az „Olvasók kérdései” rovatban.