Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 2B KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Ezékiel élete és a kor, amelyben élt

Ezékiel élete és a kor, amelyben élt

Ezékiel nevének a jelentése: ’Isten megerősít’. Bár a próféciái sok figyelmeztetést is tartalmaznak, összességében az üzenete mégis összhangban van a neve jelentésével, és megerősíti a hitét azoknak, akik úgy szeretnék imádni Istent, ahogy neki tetszik.

KORTÁRS PRÓFÉTÁK

 • JEREMIÁS

  papi családból származott, és főként Jeruzsálemben szolgált (i. e. 647–580).

 • HULDA

  akkoriban szolgált, amikor megtalálták a törvény könyvét a templomban i. e. 642 táján.

 • DÁNIEL

  Júda királyi törzséből származott, és i. e. 617-ben Babilonba hurcolták.

 • HABAKUK

  valószínűleg Júdában szolgált Joákim király uralkodásának a kezdetén.

 • ABDIÁS

  Edom ellen prófétált feltehetően Jeruzsálem elpusztításakor.

MIKOR PRÓFÉTÁLTAK? (i. e.)

 EZÉKIEL KORÁNAK FŐBB ESEMÉNYEI (i. e.)

 1. kb. 643: megszületik

 2. 617: Babilonba viszik száműzöttként

 3. 613: elkezd prófétálni; Jehováról szóló látomás

 4. 612: látomás a templomban folyó hitehagyásról

 5. 611: elkezdi kihirdetni az ítéletüzenetet Jeruzsálem ellen

 6. 609: meghal a felesége; megkezdődik Jeruzsálem utolsó ostroma

 7. 607: hírt kap arról, hogy Jeruzsálem elpusztult

 8. 593: a templomról szóló látomás

 9. 591: megjövendöli, hogy Nabukodonozor betör Egyiptomba; befejezi könyvének az írását

JÚDA ÉS BABILON KIRÁLYAI

 1. 659–629: Jósiás sokat tesz a tiszta imádatért, de meghal a Nékó fáraó elleni csatában

 2. 628: Joakház rossz király; három hónapig uralkodik, és Nékó fáraó elfogja

 3. 628–618: Joákim rossz király, és Nékó fáraó a vazallusává teszi

 4. 625: Nabukodonozor legyőzi az egyiptomi hadsereget

 5. 620: Nabukodonozor először tör be Júdába, és Joákimot a vazallusává teszi Jeruzsálemben

 6. 618: Joákim fellázad Nabukodonozor ellen, de meghal, minden bizonnyal akkor, amikor a babiloniak másodszor nyomulnak be az ígéret földjére

 7. 617: Joákin, vagy másik nevén Jekóniás, rossz király; három hónapig uralkodik, majd megadja magát Nabukodonozornak

 8. 617–607: Sedékiás gonosz és gyenge jellemű király, akit Nabukodonozor a vazallusává tesz

 9. 609: Sedékiás fellázad Nabukodonozor ellen, aki erre harmadszor is betör Júdába

 10. 607: Nabukodonozor elpusztítja Jeruzsálemet, Sedékiást foglyul ejti, megvakítja és Babilonba viszi