Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 19A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Áldást hozó folyók Jehovától

Áldást hozó folyók Jehovától

Vizsgáljunk meg néhány bibliai részletet, melyek a „folyó” és a „víz” kifejezésekkel írják le azokat az áldásokat, melyek Jehovától származnak. Ezek a beszámolók erőt öntenek belénk, hiszen rámutatnak, hogy hogyan áld meg minket Jehova. Nézzük!

JÓEL 3:18 Ez a prófécia egy forrásról ír, mely a templom szentélyéből ered. A forrás megöntözi a száraz „Akáciafák völgyét”. Tehát Jóel és Ezékiel is egy olyan folyót lát, mely életre kelt egy száraz helyet. A folyó mindkét esetben Jehova házából, vagyis templomából ered.

ZAKARIÁS 14:8 Zakariás próféta azt látja, hogy „élő vizek folynak ki Jeruzsálemből”. A víz egyik fele a keleti tengerbe, vagyis a Holt-tengerbe, a másik fele pedig a nyugati tengerbe, vagyis a Földközi-tengerbe folyik. Jeruzsálem a „nagy király”, Jehova Isten városa volt (Máté 5:35). Az, hogy Zakariás említést tesz erről a városról, arra emlékeztet minket, hogy a jövőben Jehova az egész föld felett fog uralkodni. Már régóta tudjuk, hogy a próféciában szereplő „vizek” arra utalnak, hogy a paradicsomban Jehova a hűséges emberek két csoportját fogja megáldani: azokat, aki túlélik a nagy nyomorúságot, és azokat, akik utána támadnak fel.

JELENÉSEK 22:1, 2 János apostol is egy ahhoz hasonló jelképes folyót lát, mint Ezékiel. Viszont a János látomásában levő folyó nem a templomból, hanem Jehova trónjától ered. Tehát ez a látomás is, csakúgy, mint Zakariásé, minden bizonnyal azt emeli ki, hogy milyen áldásokra számíthatunk majd Isten uralma alatt az 1000 év során.

Természetesen csak kis különbség van aközött, hogy milyen áldásokban van részünk Jehova uralmának köszönhetően, és aközött, hogy milyen áldásokat jelképez az Ezékiel látomásában szereplő folyó. Ezek az áldások mind Jehovától jönnek, és minden hűséges személyhez eljutnak.

ZSOLTÁROK 46:4 Figyeljük meg, hogy ez az egy vers hogyan emeli ki mindkét részletet: az imádatot és az uralkodást. Itt egy olyan folyóról olvashatunk, mely örömmel tölti el egyrészt „Isten városát” (ez a királyságra és az uralkodásra utal), másrészt pedig „a Legfelségesebbnek szent, dicsőséges hajlékát” (ez a tiszta imádatra utal).

Összességében véve elmondhatjuk, hogy ezek a bibliai részek arról biztosítanak minket, hogy Jehova kétféleképpen fogja megáldani a hűségeseket. Örökké élvezhetjük majd először is az uralmából fakadó áldásokat, másodszor pedig a tiszta imádatból fakadó áldásokat. Ezért határozzuk el, hogy Jehova Istenhez és a Fiához fordulunk az „élő vizekért”, azokért a szeretetteljes ajándékokért, melyeknek köszönhetően örökké élhetünk! (Jer 2:13; Ján 4:10).