Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 1. FEJEZET

„Jehovát, a te Istenedet imádd”

„Jehovát, a te Istenedet imádd”

MÁTÉ 4:10

TÉMA: Miért kell helyreállítani a tiszta imádatot?

1–2. Hogy került Jézus i. sz. 29 őszén Júdea pusztájába, és mi történt ott vele? (Lásd a képet a fejezet elején.)

I. SZ. 29 ősze van. Jézus Júdea pusztájában van, a Holt-tengertől északra. A szent szellem vitte fel ide a keresztelkedését és a felkenetését követően. Itt a sziklákkal és szurdokokkal szabdalt kopár vidéken Jézus 40 nyugodt napot töltött azzal, hogy böjtölt, imádkozott és elmélkedett. Ezalatt Jehova valószínűleg beszélgetett vele, és felkészítette az előtte álló eseményekre.

2 Most, hogy Jézus gyenge, mert nem evett, Sátán odamegy hozzá. Ami ezután történik, egy fontos kérdést vet fel, amely mindazokra hatással van, akik szeretik a tiszta imádatot – beleértve téged is.

„Ha Isten fia vagy”

3–4. a) Mivel kezdte Sátán az első két kísértését, és mivel kapcsolatban akart kételyeket ébreszteni Jézusban? b) Hogyan folyamodik hasonló taktikákhoz napjainkban is Sátán?

3 (Olvassátok fel: Máté 4:17.) Sátán ravaszul ezzel kezdte az első két kísértését: „Ha Isten fia vagy”. Vajon Sátán kételkedett ebben? Nem. Isten bukott angyalfia tisztában volt vele, hogy Jézus Isten elsőszülött Fia (Kol 1:15). Sátán minden bizonnyal azt is tudta, hogy mit mondott Jehova az égből Jézus keresztelkedésekor: „Ez az én szeretett Fiam, akiben örömömet  lelem” (Máté 3:17). Sátán valószínűleg azt szerette volna elérni, hogy Jézusban kétségek ébredjenek afelől, hogy az Atyja megbízható-e, és igazán törődik-e vele. Az első kísértéssel, vagyis azzal, hogy Jézus változtassa kenyérré a köveket, Sátán igazából ezt kérdezte: „Isten Fiaként miért nem lát el ennivalóval az Atyád ebben a kopár pusztában?” A második kísértéssel, vagyis azzal, hogy Jézus ugorjon le a templom tetőpárkányáról, Sátán valójában ezt kérdezte: „Isten Fiaként igazán bízol abban, hogy az Atyád meg tud védeni téged?”

4 Sátán napjainkban is hasonló taktikákhoz folyamodik (2Kor 2:11). A kísértő kivárja, amíg az igaz imádók legyengülnek és elcsüggednek, majd ekkor támad, gyakran alattomos módon (2Kor 11:14). Megpróbálja elhitetni velünk, hogy Jehova nem szeret és nem fogad el minket, továbbá hogy megbízhatatlan, és nem teljesíti azt, amire ígéretet tett a Szavában. Ám ezek rosszindulatú hazugságok (Ján 8:44). Hogyan tudjuk elvetni őket?

5. Hogyan reagált Jézus az első két kísértésre?

5 Figyeljük meg, hogyan reagált Jézus az első két kísértésre. Semmi kétsége sem volt afelől, hogy az Atyja szereti, és feltétel nélkül bízott benne. Jézus egy pillanatig sem tétovázott. Úgy utasította el Sátánt, hogy Atyja ihletett Szavából idézett. Találóan olyan részekre hivatkozott, melyek tartalmazzák Isten nevét, a Jehova nevet (5Móz 6:16; 8:3). Isten Fia a lehető legjobb módon fejezte ki, hogy bízik az Atyjában: használta a nevét, azt az egyedülálló nevet, amely biztosíték arra, hogy Jehova beteljesíti minden ígéretét! *

6–7. Hogyan tudunk ellenállni Sátán alattomos támadásainak?

6 Úgy tudunk ellenállni Sátán alattomos támadásainak, ha Jehova Szavára támaszkodunk, és elmélkedünk Isten nevének a jelentésén. Ha magunkra alkalmazzuk a Szentírásnak azokat a kijelentéseit, hogy Jehova szereti az imádóit, és törődik velük – beleértve azokat is, akik lehangoltak –, akkor el tudjuk vetni azt a sátáni hazugságot, hogy Jehova nem szeret és nem fogad el minket (Zsolt 34:18; 1Pét 5:8). Továbbá, ha észben tartjuk, hogy Jehova mindig a neve jelentésével összhangban cselekszik, akkor nem fogunk kételkedni abban, hogy ő, aki mindig beteljesíti az ígéreteit, méltó arra, hogy teljes mértékben megbízzunk benne (Péld 3:5, 6).

7 De mi Sátán elsődleges célja? Tulajdonképpen mit akar tőlünk? A válaszra akkor derült fény, amikor harmadszor kísértette meg Jézust.

„Ha csak egyetlenegyszer is leborulsz, és imádsz engem”

8. Hogyan tette egyértelművé Sátán a harmadik kísértéssel, hogy mi a fő célja?

8 (Olvassátok fel: Máté 4:8–11.) A harmadik kísértéssel Sátán egyértelművé tette, hogy mi a fő célja. Minden bizonnyal egy látomásban „megmutatta [Jézusnak] a világ összes  királyságát és azok hatalmát”, de csak a szép oldalukat. Majd ezt mondta Jézusnak: „Mindezeket neked adom, ha csak egyetlenegyszer is leborulsz, és imádsz engem.” * Ez az, amit Sátán igazából akart: hogy imádják őt! Azt akarta, hogy Jézus hagyja el az Atyját, és ismerje el őt, a kísértőt az istenének. A könnyebbnek tűnő megoldást ajánlotta Jézusnak. Arra utalt, hogy Jézusé lenne a nemzetek összes hatalma és gazdagsága, és nem kellene szenvednie: nem lenne töviskorona, korbácsolás és oszlopra feszítés. A kísértés valódi volt! Jézus nem vonta kétségbe, hogy Sátán a világ kormányzatainak uralkodója (Ján 12:31; 1Ján 5:19). Sátán mindent megadott volna azért, hogy Jézus felhagyjon a tiszta imádattal.

9. a) Mit akar Sátán valójában az igaz imádóktól, és milyen kísértéssel próbálja elérni ezt? b) Mit foglal magában az imádatunk? (Lásd a „Mit jelent az imádat?” című kiegészítő részt.)

9 Sátán napjainkban is azt akarja, hogy akár közvetlenül, akár közvetve, de őt imádjuk. Ő „ennek a világrendszernek az istene”, ezért amikor Nagy Babilon vallásainak a tagjai hamis isteneket imádnak, végső soron őt imádják (2Kor 4:4). Ám neki nem elég, hogy több milliárd imádója van, az igaz imádókat is szeretné rávenni, hogy szálljanak szembe Isten akaratával. Azt akarja elérni, hogy gazdagságra és hatalomra törekedjünk a világában, ne pedig a keresztényi életet válasszuk, ami talán azt  is jelenti, hogy szenvedünk „az igazságosságért” (1Pét 3:14). Hogyha engedve a kísértésnek elhagynánk a tiszta imádatot, és Sátán világának a része lennénk, akkor valójában leborulnánk előtte, és imádnánk őt, az istenünkké téve. Hogyan tudunk ellenállni a kísértésnek?

10. Hogyan reagált Jézus a harmadik kísértésre, és miért?

10 Nézzük meg, hogyan reagált Jézus a harmadik kísértésre. Egyedül Jehovához volt hűséges, ezért azonnal elküldte a kísértőt, ezt mondva: „Menj innen, Sátán!” Ahogy a korábbi két kísértés alkalmával, Jézus ekkor is a Mózes ötödik könyvéből idézett egy részt, amely Isten nevét tartalmazza: „Meg van írva: »Jehovát, a te Istenedet imádd, és egyedül neki végezz szent szolgálatot«” (Máté 4:10; 5Móz 6:13). Bármilyen csábítónak is tűnt, Jézus elvetette azt a lehetőséget, hogy kiemelkedő, de rövid életű világi karriert fusson be, és szenvedéstől mentes életet éljen. Felismerte, hogy egyedül az Atyja méltó az imádatra, és ha csak egyetlenegyszer is leborulna Sátán előtt, azzal azt fejezné ki, hogy alárendeli magát neki. Jézus határozott volt, és nem tette a gonosz kísértőt az istenévé. Mivel Jézus visszautasította, az Ördög „otthagyta őt”. *

„MENJ INNEN, SÁTÁN!” (Lásd a 10. bekezdést.)

11. Hogyan tudunk ellenállni Sátánnak és a kísértéseinek?

11 Jézushoz hasonlóan mi is ellen tudunk állni Sátánnak és a gonosz világától jövő kísértéseknek, mivel van választási lehetőségünk. Jehova szabad akarattal ajándékozott meg minket. Ezért senki, még a hatalmas szellemszemély, a gonosz kísértő sem kényszeríthet bennünket arra, hogy hagyjunk fel a tiszta imádattal. Ha hűségesek vagyunk, és „szilárd hittel” szembeszállunk vele, akkor gyakorlatilag ezt mondjuk neki: „Menj innen, Sátán!” (1Pét 5:9). Ne felejtsük el, hogy Sátán otthagyta Jézust, miután Jézus határozottan elutasította őt. A Biblia minket is erről biztosít: „álljatok ellen az Ördögnek, és elmenekül tőletek” (Jak 4:7).

Dönthetünk úgy, hogy ellenállunk a Sátán világától jövő csábításoknak (Lásd a 11. és 19. bekezdést.)

A tiszta imádat ellensége

12. Hogyan tárta fel az Édenben Sátán, hogy a tiszta imádat ellensége?

12 Az utolsó kísértéssel Sátán minden kétséget kizáróan megerősítette, hogy ő a tiszta imádat ősellensége. Több ezer évvel korábban az Éden kertjében fejezte ki először, hogy gyűlöli Jehova imádatát. Azáltal, hogy tévútra vezette Évát, aki aztán rávette Ádámot, hogy szegje meg Jehova parancsát, Sátán a saját uralma és befolyása alá vonta őket (olvassátok fel: 1Mózes 3:1–5; 2Kor 11:3; Jel 12:9). Valójában ő lett az istenük, ők pedig az imádói, noha talán nem is ismerték a valódi kilétét annak a személynek, aki félrevezette őket. Továbbá azzal, hogy Sátán lázadást szított az Édenben, nemcsak azt kérdőjelezte meg, hogy Jehovának joga van-e uralkodni, hanem egyúttal a tiszta imádat ellen is támadást indított. Miért mondhatjuk ezt?

13. Hogyan függ össze a tiszta imádat a Jehova uralmának a jogosságát érintő kérdéssel?

 13 A Jehova uralmának a jogosságát érintő kérdés magában foglalja a tiszta imádatot is. Csakis az igaz és legfőbb Úr, aki mindent teremtett, méltó az imádatunkra (Jel 4:11). Amikor Jehova megteremtette a tökéletes Ádámot és Évát, és az Éden kertjébe helyezte őket, az volt a szándéka, hogy végül tökéletes emberek töltsék be az egész földet, akik készségesen őt imádják majd, azaz tiszta szívből és neki tetszően (1Móz 1:28). Sátán azért kérdőjelezte meg, hogy van-e joga uralkodni Jehovának, mivel olyasmire vágyott – az imádatra –, ami igazából csak Jehovát, a legfőbb Urat illeti meg (Jak 1:14, 15).

14. Vajon sikerrel járt Sátánnak a tiszta imádat elleni támadása? Magyarázd meg!

14 Vajon sikerrel járt Sátánnak a tiszta imádat elleni támadása? Ádámot és Évát sikerült elfordítania Istentől. Sátán azóta is harcot folytat a tiszta imádat ellen azért, hogy a lehető legtöbb embert elfordítsa Jehova Istentől. A kereszténység előtti időszakban sem hagyott fel az erőfeszítéseivel, hogy tőrbe csalja  Jehova imádóit. Az i. sz. I. században pedig gonoszul hitehagyást indított el. Ezáltal a keresztény gyülekezet megromlott, és idővel úgy tűnt, a tiszta imádat megszűnt (Máté 13:24–30, 36–43; Csel 20:29, 30). A II. századtól az igaz imádók hosszú időre Nagy Babilonnak, a hamis vallás világbirodalmának a jelképes fogságába kerültek. Ám Sátánnak nem sikerült meggátolnia Istent abban, hogy megvalósuljon az igaz imádattal kapcsolatos szándéka. Semmi sem állíthatja meg Istent abban, hogy valóra váltsa, amit elhatározott (Ézs 46:10; 55:8–11). A nevéről van szó, és ő mindig annak jelentésével összhangban cselekszik. Jehova mindig megvalósítja a szándékát!

A tiszta imádat védelmezője

15. Hogyan lépett fel Jehova a lázadókkal szemben az Édenben, és mit tett azért, hogy a szándéka megvalósuljon?

15 Jehova azonnal fellépett az Édenben a lázadókkal szemben, és biztosította, hogy a szándéka megvalósuljon.  (Olvassátok fel: 1Mózes 3:14–19.) Ádám és Éva még az Édenben volt, amikor Jehova kimondta a három lázadó felett az ítéletet, mégpedig abban a sorrendben, ahogy elkövették a bűnt: először Sátán, majd Éva, végül pedig Ádám felett. A Sátánhoz, vagyis a lázadás hátterében álló személyhez intézett szavaiban Jehova megjövendölte egy utód eljövetelét, aki semmissé teszi majd a lázadás következményeit. Ennek a megígért utódnak kulcsfontosságú szerepe lesz Jehova tiszta imádattal kapcsolatos szándékának a beteljesítésében.

16. Az Édenben történt lázadást követően mit tett Jehova azért, hogy megvalósuljon a szándéka?

16 Az Édenben történt lázadást követően Jehova továbbra is mindent megtett azért, hogy megvalósuljon a szándéka. Lehetővé tette, hogy a tökéletlen emberek megfelelő módon tudják imádni őt, ahogy arra majd rámutat a következő fejezet (Héb 11:4–12:1). Továbbá arra ihletett több bibliaírót is – beleértve Ézsaiást, Jeremiást és Ezékielt –, hogy jegyezzenek fel izgalmas próféciákat a tiszta imádat helyreállításáról. Ez egy központi témája a Bibliának. Ezek a próféciák mind a megígért utód által fognak beteljesedni, akiről idővel kiderült, hogy elsődlegesen Jézus Krisztus (Gal 3:16). Jézus a tiszta imádat védelmezője, ahogy ez a harmadik kísértésre adott válaszából látszik. Igen, Jehova Jézust bízta meg azzal, hogy beteljesítse a helyreállítással kapcsolatos próféciákat (Jel 19:10). Ő lett az, aki megszabadította Isten népét a jelképes fogságból, és ő fogja helyreállítani a tiszta imádatot.

 Mit fogsz tenni?

17. Miért állnak közel a szívünkhöz a Biblia helyreállítással kapcsolatos próféciái?

17 Izgalmas és hiterősítő megvizsgálni a Biblia helyreállítással kapcsolatos próféciáit. Ezek közel állnak a szívünkhöz, mivel nagyon várjuk már azt az időt, amikor az égben és a földön mindenki egységesen a legfőbb Urat, Jehovát fogja imádni, úgy, ahogy az neki tetszik. Ezek a próféciák reményt is adnak, mivel többek közt ezekben találhatóak Isten Szavának legszívmelengetőbb ígéretei. Ki az közülünk, aki ne szeretné látni Jehova ígéreteinek a beteljesedését, például elhunyt szeretteink feltámadását, az egész földre kiterjedő paradicsomot, és hogy örökké élhetünk tökéletesen egészségesen? (Ézs 33:24; 35:5, 6; Jel 20:12, 13; 21:3, 4).

18. Mit fogunk megvizsgálni ebben a kiadványban?

18 Ebben a kiadványban az Ezékiel könyvében található izgalmas próféciákat fogjuk megvizsgálni. Sok prófécia témája a tiszta imádat helyreállítása. Át fogjuk tekinteni, hogy milyen kapcsolatban vannak Ezékiel próféciái más próféciákkal, hogyan fognak beteljesedni Krisztus által, és milyen hatással vannak ránk. (Lásd az „Ezékiel könyvének áttekintése” című kiegészítő részt.)

19. Mit határoztál el, és miért?

19 I. sz. 29-ben Júdea pusztájában Sátánnak nem sikerült rávennie Jézust arra, hogy hátat fordítson a tiszta imádatnak. De mi a helyzet velünk? Sátán minden eddiginél eltökéltebb, hogy elfordít minket a tiszta imádattól (Jel 12:12, 17). Bízunk benne, hogy ez a kiadvány megerősíti azt az elhatározásunkat, hogy ellenállunk a gonosz kísértőnek. És bárcsak kifejeznénk a szavainkkal és a tetteinkkel, hogy teljes szívünkből egyetértünk a következő szavakkal: „Jehovát, a te Istenedet imádd”! Így szemtanúi lehetünk annak, ahogy Jehova dicsőséges szándéka végre megvalósul, vagyis az égben és a földön mindenki egységesen megadja Jehovának azt, amit jogosan megérdemel: tiszta szívből és neki tetszően imádja őt!

^ 5. bek. Egyesek szerint a Jehova név ezt jelenti: ’előidézi, hogy legyen’. Ez a meghatározás jól illik Jehovára, hiszen ő a Teremtő, és beteljesíti a szándékát.

^ 8. bek. Sátán szavaival kapcsolatban egy bibliai forrásmű kijelenti: „Csakúgy, mint az első próba alkalmával, amelyben Ádám és Éva kudarcot vallott . . . a kérdés most is a Sátán akarata és az Isten akarata közötti választásra irányul, amely burkoltan magában foglalja azt is, hogy melyiküket imádják az emberek. Sátán valójában úgy tünteti fel magát, mintha ő lenne az isten az egyetlen Isten helyett.”

^ 10. bek. Lukács beszámolója eltérő sorrendben tesz említést a kísértésekről. Máté beszámolója viszont minden bizonnyal időrendben említi meg azokat a következő okok alapján: 1. Máté az „ezután” szóval vezeti be a második kísértést, és ezzel arra utal, hogy ez volt a következő a sorban. 2. Logikus, hogy a két alattomos kísértés – melyeket mindkétszer így vezetett be Sátán: „Ha Isten fia vagy” – megelőzte a nyílt kísértést, melynek az volt a célja, hogy Jézus szegje meg az első parancsolatot (2Móz 20:2, 3). 3. Természetesebbnek és logikusabbnak tűnik, hogy Jézus kijelentése, hogy „Menj innen, Sátán!”, a harmadik és egyben utolsó kísértés után hangzott el (Máté 4:5, 10, 11).