Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 22. FEJEZET

„Istent imádd!”

„Istent imádd!”

JELENÉSEK 22:9

TÉMA: Ezékiel könyve fő pontjainak áttekintése, és a tanulságaik napjainkra és a jövőre

1–2. a) Milyen döntéssel nézünk mindannyian szembe? b) Hogyan reagált egy hűséges angyal, amikor imádni akarták?

MINDANNYIUNKNAK válaszolnia kell egy életbe vágó kérdésre: kit fogunk imádni? Sokan talán azt mondják, hogy ez egy összetett kérdés, és nehéz eldönteni. A valóságban azonban egyszerű és világos a válasz. Vagy Jehova Istent, vagy Sátánt, az Ördögöt imádjuk.

2 Sátán epekedik azután, hogy imádják őt. Ez különösen akkor vált nyilvánvalóvá, amikor megkísértette Jézust. Ahogy ennek a kiadványnak az első fejezetéből megtudtuk, Sátán egy figyelemre méltó dolgot kínált fel Jézusnak: hatalmat a föld összes királysága felett. Cserébe azt kérte Jézustól, hogy egyetlenegyszer boruljon le előtte, és imádja őt (Máté 4:9). Ezzel ellentétben az az angyal, aki megmutatta a látomásokat János apostolnak, nem engedte, hogy imádják őt. (Olvassátok fel: Jelenések 22:8, 9.) Amikor János imádni akarta Istennek ezt az alázatos szellemfiát, az így reagált: „Ne tedd!” Ahelyett, hogy azt mondta volna Jánosnak, hogy őt imádja, ezt mondta neki: „Istent imádd!”

3. a) Mi ennek a kiadványnak a célja? b) Mit fogunk most megvizsgálni?

 3 Ennek a kiadványnak az a célja, hogy megerősítsen bennünket abban, hogy azt tegyük, amire az angyal parancsot adott: egyedül Jehova Istent imádjuk (5Móz 10:20; Máté 4:10). Röviden tekintsük át, mit tanultunk a tiszta imádatról Ezékiel próféciáiból és látomásaiból. Majd pedig az Írások segítségével bepillantunk a jövőbe, amikor minden ember egy végső próbával fog szembenézni. Ez a próba dönti majd el, hogy ki maradhat életben és láthatja meg, ahogy Jehova tiszta imádata egyszer s mindenkorra teljesen helyreáll.

Három téma, amelyet Ezékiel könyve kihangsúlyoz

4. Melyik három témára fektet hangsúlyt Ezékiel könyve?

4 Ezékiel könyvéből megtudjuk, hogy a tiszta imádat nem csupán formális szertartás. Megköveteli, hogy 1. kizárólag Jehovát imádjuk, 2. maradjunk egységesek a tiszta imádatban, és 3. mutassuk ki, hogy szeretünk másokat. Nézzük, hogy a kiadványban megvizsgált próféciák és látomások hogyan emelik ki ezeket a pontokat.

Első téma: kizárólag Jehovát imádjuk

5–9. Mit tanultunk arról, hogy kizárólag Jehovát imádjuk?

5 3. fejezet: * a Jehováról szóló lenyűgöző látomás – amelyben egy szivárvány veszi körül, és a hatalmas szellemteremtmények felett irányítja a szekeret – egy alapigazságot tanít nekünk: egyedül a mindenható Isten méltó az imádatunkra (Ez 1:4, 15–28).

6 5. fejezet: kétségkívül megdöbbentő volt számunkra az arról szóló látomás, hogy Jehova templomát bemocskolták! A látomásból kiderül, hogy semmi sincs elrejtve Jehova szemei elől. Még ha mások nem is látják, hogy valaki hűtlen hozzá, ő igen. Például látta, hogy a népe bálványokat imádott. Az ilyen tettek nagy fájdalmat okoznak neki, és megbünteti azokat, akik így viselkednek (Ez 8:1–18).

7 7. fejezet: az Izraelt körülvevő nemzetek „teljes megvetéssel” bántak Izraellel, ezért ítéletben részesültek. Ez azt bizonyítja, hogy Jehova felelősségre vonja azokat, akik rosszul bánnak a népével (Ez 25:6). De még egy tanulságot leszűrhetünk Izrael és a környező nemzetek kapcsolatából: mindennél fontosabb, hogy hűségesek maradjunk Jehovához. Sosem engedünk az elveinkből csak azért, hogy a nem Tanú rokonaink kedvében járjunk. Nem bízunk a gazdagságban sem. Továbbá nem alkuszunk meg a semlegességünkben azáltal, hogy emberi kormányzatokat támogatunk, mivel a hűségünk csak Jehovát illeti meg.

8 13. és 14. fejezet: a magas hegyen levő templomról szóló látomás azt tanítja nekünk, hogy meg kell felelnünk Jehova  magas irányelveinek, elismerve, hogy ő minden más isten felett áll (Ez 40:1–48:35).

9 15. fejezet: azok a prófétai leírások, melyekben Izrael és Júda prostituáltakhoz van hasonlítva, arra emlékeztetnek minket, hogy Jehova milyen undorítónak és visszataszítónak tartja, ha valaki jelképes házasságtörést követ el vele szemben (Ez 16. és 23. fej.).

Második téma: maradjunk egységesek a tiszta imádatban

10–14. Hogyan hangsúlyozza ki Ezékiel könyve, hogy egységesnek kell maradnunk a tiszta imádatban?

10 8. fejezet: azok a próféciák, melyek szerint Jehova „egyetlen pásztort” jelöl ki, hogy gondoskodjon a népéről, azt hangsúlyozzák ki, hogy egységben és békében kell végeznünk a feladatainkat Jézus vezetése alatt (Ez 34:23, 24; 37:24–28).

11 9. fejezet: Ezékiel arról szóló próféciái, hogy Isten népe visszatérhet a hazájába a babiloni fogságból, azok számára is tartogatnak üzenetet, akik szeretnének Jehova kedvében járni napjainkban. Nekik egyszer s mindenkorra ki kell vonniuk magukat a hamis vallás ártó hatása alól. Noha korábban különböző vallásokhoz tartoztunk, és eltérő az anyagi és etnikai hátterünk, egységesnek kell maradnunk, hiszen ez azonosít minket Isten népeként (Ez 11:17, 18; 12:24; Ján 17:20–23).

12 10. fejezet: az a látomás, melyben a száraz csontok életre kelnek, az egységet emeli ki. Micsoda megtiszteltetés, hogy azok közé tartozhatunk, akik újra úgy imádják Jehovát, ahogy neki tetszik, és egy hadseregként szolgálnak együtt! (Ez 37:1–14).

13 12. fejezet: az egység különösen abban a próféciában kap nagy figyelmet, mely a két bot egyesítéséről szól. Rendkívül hiterősítő látni, hogy a felkentek és a más juhok beteljesítik ezt a próféciát. Habár egy olyan világban élünk, melyet a vallási és a politikai gyűlölet szétszabdal, minket továbbra is összefűznek a szeretet és a hűség szálai (Ez 37:15–23).

14 16. fejezet: a tintatartós férfiról és a zúzófegyveres férfiakról szóló látomás kijózanító figyelmeztetést tartalmaz: csak azok lesznek megjelölve arra, hogy a túlélők között legyenek, akik a nagy nyomorúság kitörésekor elfogadható módon imádják Jehovát (Máté 24:21; Ez 9:1–11).

Harmadik téma: mutassuk ki, hogy szeretünk másokat

15–18. Miért kell szeretnünk az embereket, és hogyan tehetjük ezt meg?

15 4. fejezet: a négy élő teremtményről szóló látomásból Jehova tulajdonságait ismerhetjük meg, melyek közül a legkiemelkedőbb a szeretet. Ha a szavainkat és a tetteinket szeretet jellemzi, azt bizonyítjuk, hogy Jehova az Istenünk (Ez 1:5–14; 1Ján 4:8).

 16 6. és 11. fejezet: Istent arra indította a szeretete, hogy őrállókat jelöljön ki, mint például Ezékielt. Mivel Isten szeretet, nem akarja, hogy bárki is elpusztuljon, amikor véget vet Sátán uralmának a föld felett (2Pét 3:9). Abban a kiváltságban lehet részünk, hogy visszatükrözhetjük Isten szeretetét. Ezt azáltal tehetjük meg, hogy teljesítjük a kötelezettségünket, és támogatjuk a modern kori őrálló munkáját (Ez 33:1–9).

17 17. és 18. fejezet: Jehova tudja, hogy sokan nem kérnek majd az irgalmából, és el akarják törölni a hűséges imádóit a föld színéről. A szeretet arra fogja indítani Jehovát, hogy megvédje a hűséges népét, amikor „Magóg földjének Gógja” megtámadja azt. A mások iránt érzett szeretetünk arra ösztönöz minket, hogy a lehető legtöbb embert figyelmeztessük, hogy Jehova el fogja pusztítani azokat, akik elnyomják a népét (Ez 38:1–39:20; 2Tessz 1:6, 7).

18 19–21. fejezetek: Jehova szeretete az emberek iránt különösen nyilvánvaló azokból a látomásokból, melyek az életadó vízről és a föld felosztásáról szólnak. A látomások leírják, mit eredményez Jehova szeretetének a legnagyobb megnyilvánulása, vagyis a Fia életének feláldozása: a bűneink meg lesznek bocsátva, és Isten családjának tagjaként tökéletes életünk lehet. Leginkább úgy tudjuk kimutatni az emberek iránt érzett szeretetünket, ha beszélünk nekik arról, hogy milyen csodálatos jövőt tartogat Jehova azoknak, akik hisznek a Fiában (Ez 45:1–7; 47:1–48:35; Jel 21:1–4; 22:17).

Kiemelkedő példa az alázatra az 1000 éves uralom után

19. Mit fog Jézus tenni az 1000 éves uralma alatt? (Lásd „A végső próba” című kiegészítő részt is.)

19 Jézus az 1000 éves uralma alatt milliókat fog feltámasztani, és megszünteti a fájdalmat, melyet „az ellenségünk”, a halál okozott (1Kor 15:26; Márk 5:38–42; Csel 24:15). Az emberiség történelme egy szívszaggató történet, tele szomorúsággal és fájdalommal. De Jézus úgyszólván kitörli ezt a tragikus történetet a nemzedékek feltámasztásával, és lehetőséget ad a feltámasztottaknak egy szebb történet írására. A váltságáldozat alapján jóváteszi az összes bajt, melyet a betegségek, háborúk, járványok és az éhezés okozott. Sőt, segít, hogy végérvényesen megszabaduljunk a bánat fő okától: az Ádámtól örökölt bűntől (Róma 5:18, 19). Jézus mindent semmissé tesz majd, amit az Ördög tett (1Ján 3:8). De mi fog történni ezután?

A feltámasztottaknak lehetőségük lesz egy szebb történet írására

20. Mit fog tenni Jézus és a 144 000, mely rendkívüli alázatról tanúskodik? Magyarázd meg! (Lásd a képet a fejezet elején.)

20 (Olvassátok fel: 1Korintusz 15:24–28.) Miután már mindenki tökéletes lesz, és Jehova eredeti szándékával összhangban a földön végre paradicsomi állapotok lesznek, Jézus és a 144 000 társuralkodója egy rendkívül alázatos dolgot fog tenni:  átadja a királyságot Jehovának. Készségesen és ellenkezés nélkül adják át a hatalmukat, mely 1000 évig az ő kezükben volt. Minden, amit a királyság megvalósít, örökké fog tartani!

A végső próba

21–22. a) Milyen lesz a világ az 1000 év végén? b) Miért fogja Jehova szabadon engedni Sátánt és a démonait?

21 Ezek után Jehova egy igen figyelemreméltó módon bizonyítja majd, hogy teljesen megbízik a földi alattvalóiban. Utasítást fog adni, hogy engedjék ki Sátánt és a démonokat a mélységből, ahol 1000 évig el voltak zárva. (Olvassátok fel: Jelenések 20:1–3.) Az a világ merőben más lesz, mint amit ők korábban ismertek. Armageddon előtt a legtöbb embert félrevezette Sátán, továbbá a gyűlölet és az előítélet megosztotta őket (Jel 12:9). Viszont az 1000 év végén minden ember Jehovát fogja imádni egy egységes, szerető családként. Az egész föld egy békés paradicsom lesz.

 22 De miért fogja Jehova szabadon engedni Sátánt és a démonokat, ezeket a bűnözőket egy ilyen tiszta környezetbe? Mivel az 1000 év végén élő emberek többségének Jehova imádóiként még sosem lett próbára téve a hűsége. A legtöbben úgy haltak meg, hogy nem ismerték Jehovát, majd pedig feltámadtak a paradicsomba. Jehova nemcsak életre keltette őket, hanem gondoskodott róluk fizikailag, és mindent megadott nekik, hogy jó kapcsolatban lehessenek vele. Sosem érték őket negatív hatások, hiszen csak jó emberekkel voltak körülvéve, akik szeretik Jehovát és szolgálják őt. Sátán talán ugyanazokkal a dolgokkal vádolja majd a feltámasztottakat, mint Jóbot: csak azért szolgálják Istent, mert megvédi és megáldja őket (Jób 1:9, 10). Ezért mielőtt Jehova véglegesen beírná a nevünket az élet könyvébe, lehetőséget ad arra, hogy minden kétséget kizáróan bizonyítsuk, hogy hűségesek  vagyunk hozzá, az Atyánkhoz és a legfőbb Urunkhoz (Jel 20:12, 15).

23. Milyen kérdéssel néz majd szembe minden egyes személy?

23 Egy rövid ideig Sátánnak lehetősége lesz rávenni az embereket arra, hogy hagyjanak fel Isten szolgálatával. Mi lesz ez a próba? Kétségkívül minden egyes személy hasonló kérdéssel néz majd szembe, mint Ádám és Éva: vagy elfogadja Jehova irányelveit, támogatja az uralmát, és őt imádja, vagy pedig fellázad Isten ellen, és Sátánt támogatja.

24. Miért hívják a lázadókat Gógnak és Magógnak?

24 (Olvassátok fel: Jelenések 20:7–10.) Érdekes, hogy azokat, akik az 1000 év végén fellázadnak, Gógnak és Magógnak hívják. Ugyanúgy viselkednek majd, mint azok a lázadók, akikről Ezékiel azt jövendölte, hogy megtámadják Isten népét a nagy nyomorúság idején. „Magóg földjének Gógja” olyan nemzetekből állt, amelyek nem fogadták el Jehova uralmát (Ez 38:2). Ehhez hasonlóan azok, akik Krisztus 1000 éves uralmának a végén lázadnak fel, szintén nemzeteknek vannak nevezve. Ez egy sokatmondó részlet. Miért? Nos, az 1000 éves uralom alatt a nacionalizmus minden nyoma a múlté lesz, az  összes ember egyetlen kormányzatnak lesz az alattvalója, Isten királyságának. Mindannyian egyetlen nemzet tagjai leszünk. Azzal, hogy a prófécia Gógnak és Magógnak, továbbá nemzeteknek hívja a lázadókat, arra utal, hogy Sátánnak sikerül megosztottságot teremtenie Isten népének néhány tagja között. Senkit sem kényszerítenek majd arra, hogy Sátán oldalára álljon. Minden egyes tökéletes embernek magának kell döntenie.

Azokat, akik fellázadnak, Gógnak és Magógnak hívják (Lásd a 24. bekezdést.)

25–26. Hányan fognak csatlakozni Sátánhoz, és mi lesz a sorsuk?

25 Hányan fognak csatlakozni Sátánhoz? A lázadók annyian lesznek, „mint a tenger homokja”. Ez nem feltétlenül arra utal, hogy az emberek nagy százaléka lesz lázadó. Honnan tudjuk ezt? Gondoljunk arra az ígéretre, melyet Ábrahám kapott. Jehova azt mondta, hogy Ábrahám utódai annyian lesznek, „mint a homokszemek a tengerparton” (1Móz 22:17, 18). Végül 144 001 utódja lett (Gal 3:16, 29). Noha ez egy jelentős szám, az egész emberiségnek csak egy töredéke. Ehhez hasonlóan talán jelentős számú lázadó csatlakozik majd Sátánhoz, ám nem lesznek elsöprő többségben. Nem jelentenek majd nagy veszélyt Jehova hűséges szolgáira.

 26 A lázadáshoz csatlakozókat hamar eltörlik majd a föld színéről. Sátánnal és a démonokkal együtt elpusztulnak, és nem lesz többé kilátásuk arra, hogy újra éljenek. Ám a rossz döntéseik és azok következményei sohasem merülnek feledésbe (Jel 20:10).

27–29. Mi vár azokra, akik sikeresen kiállják a végső próbát?

27 Akik viszont sikeresen kiállják a végső próbát, azoknak a nevét véglegesen beírják „az élet könyvébe” (Jel 20:15). Ezután Jehova összes hűséges fia és lánya egységes családként úgy fogja imádni őt, ahogy azt jogosan megérdemli.

28 Képzeld el, hogy milyen jövő vár rád! Élvezetes munkád és sok jó barátod lesz. Sem neked, sem a szeretteidnek nem kell többé szenvednie. A saját érdemed lesz, hogy Jehova igazságosnak tart, hiszen teljesen bűntelen leszel. Semmi sem fogja korlátozni az Istennel ápolt barátságunkat. És ami a legfontosabb, az égben és a földön egyaránt tökéletesen úgy fogják imádni Istent, ahogy neki tetszik. Jehova tiszta imádata teljesen helyreáll!

Tökéletes emberként a saját érdemed lesz, hogy Jehova igazságosnak tart, hiszen teljesen bűntelen leszel (Lásd a 28. bekezdést.)

29 Ott leszel ezen a nagy napon? Ha továbbra is alkalmazod azt a három fő dolgot, amelyet Ezékiel könyvéből tanulhattunk – vagyis kizárólag Jehovát imádod; egységes maradsz  a hittestvéreiddel a tiszta imádatban; és kimutatod, hogy szeretsz másokat –, akkor semmi sem állhat ennek útjába. De Ezékiel próféciái még egy alapvető tanulsággal szolgálnak. Mi ez?

Képzeld el, milyen örömmel jár majd, amikor az égben és a földön mindenki egységesen fogja imádni Istent! (Lásd a 27–29. bekezdéseket.)

„Megtudják, hogy én vagyok Jehova”

30–31. Mit jelent majd az a kijelentés, hogy „megtudják, hogy én vagyok Jehova”, a) Isten ellenségeinek, b) Isten népének?

30 Ezékiel könyvében újból és újból visszaköszön a következő kijelentés: „megtudják, hogy én vagyok Jehova” (Ez 6:10; 39:28). Isten ellenségeinek ez háborút és halált fog jelenteni. Nem csupán azt kell majd elismerniük, hogy Jehova létezik. A saját kárukon kell megtanulniuk, hogy mit jelent a nagy neve: ’előidézi, hogy legyen’. A seregek Jehovája „hatalmas harcos” lesz, aki megütközik velük (2Móz 15:3; 1Sám 17:45). Túl későn fognak megérteni egy életbe vágó igazságot: Jehovát semmi sem gátolhatja meg abban, hogy teljesítse a szándékát!

31 Az a kijelentés, hogy „megtudják, hogy én vagyok Jehova”, Isten népének viszont békét és életet fog jelenteni. Jehova előidézi majd, hogy az eredeti szándékával összhangban a fiai és a lányai legyünk, akik tökéletesen hasonlítanak rá (1Móz 1:26). Ő már most is a szerető Atyánk és a védelmező pásztorunk. Hamarosan pedig a győztes királyunk lesz. Mielőtt erre sor kerül, szívleljük meg Ezékiel üzenetét. Minden egyes nap bizonyítsuk a szavainkkal és a tetteinkkel, hogy ismerjük Jehovát és amit képvisel. Így amikor elengedik a nagy nyomorúság pusztító szeleit, nem kell félnünk. Sőt, fölemeljük a fejünket, mert tudjuk, hogy közeledik a megszabadításunk (Luk 21:28). Addig is, bárcsak mindenhol segíteni tudnánk az embereknek megismerni és megszeretni az egyedüli Istent, aki méltó az imádatunkra, és akinek a neve mindenek felett áll: Jehovát! (Ez 28:26).

^ 5. bek. A fejezetszámok az ebben a kiadványban található fejezetekre utalnak.