Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 19. FEJEZET

„Ahová a folyó eljut, ott minden élni fog”

„Ahová a folyó eljut, ott minden élni fog”

EZÉKIEL 47:9

TÉMA: A templomból eredő folyóról szóló látomás beteljesedése az ókorban, napjainkban és a jövőben

1–2. Az Ezékiel 47:1–12 alapján mit látott és tudott meg a próféta? (Lásd a képet a fejezet elején.)

EZÉKIEL egy másik lenyűgöző dolgot is lát a templomról szóló látomásban: egy folyót, amely ebből a szent épületből ered. Képzeld el, hogy Ezékiel elkezdi követni ennek a kristálytiszta víznek az útját! (Olvassátok fel: Ezékiel 47:1–12.) A víz a szentély küszöbe alól tör fel, majd a templom épületegyütteséből kilépve a keleti kapu felé folyik. Egy angyal kivezeti Ezékielt a templom területéről, és közben leméri, mekkora távolságot tesznek meg. Az angyal többször is átvezeti őt a vízen. A próféta azt látja, hogy a víz rohamosan mélyül, és rövid időn belül bővizű folyóvá válik, melyen csak úszva tudna átkelni!

2 Ezékiel megtudja, hogy a folyó a Holt-tengerbe ömlik, és ahová csak eljut, meggyógyítja a sós, élettelen vizet, és az nyüzsögni kezd a halaktól. A folyó partján mindenféle fát lát. Ezek minden hónapban tápláló gyümölcsöt hoznak, és a leveleik gyógyítanak. Mindezt látva Ezékiel szíve megtelik békével és reménnyel. De mit jelentett a templomról szóló látomásnak  ez a része Ezékiel és a többi száműzött számára? És mi a jelentősége nekünk?

Milyen jelentősége volt a látomásban szereplő folyónak a száműzöttek számára?

3. Miért nem értették szó szerint az ókorban élt zsidók Ezékielnek a folyóról szóló látomását?

3 Az ókorban élt zsidók biztosan nem gondolták azt, hogy szó szerint kell érteni a látomást. Valószínűleg inkább egy másik próféciára emlékeztette őket, arra a helyreállításról szóló próféciára, melyet több mint 200 évvel korábban Jóel próféta jegyzett le. (Olvassátok fel: Jóel 3:18.) Amikor a zsidó száműzöttek Jóel ihletett szavait olvasták, biztos nem számítottak arra, hogy a hegyek szó szerint „édes bortól csepegnek” majd, vagy hogy a dombokon tényleg „tej folyik”, mint ahogy azt sem várták, hogy „Jehova házából forrás fakad majd”. Így valószínűleg azt is megértették, hogy Ezékiel próféta látomása sem egy szó szerinti folyóról szól. * De akkor mit akart Jehova üzenni ezzel a látomással? A Szentírás világosan rámutat, hogy mit jelentenek a látomás egyes részletei. Most három egyértelmű, szeretetteljes ígéretet fogunk megvizsgálni, melyek ebben a próféciában fogalmazódnak meg.

4. a) Milyen áldásokra számítottak a zsidók az alapján, hogy a látomásban egy folyó szerepelt? b) Hogyan biztosítanak minket a Bibliában használt „folyó” és „víz” szavak arról, hogy Jehova meg fogja áldani a népét? (Lásd az „Áldást hozó folyók Jehovától” című kiegészítő részt.)

4 Áldásokat hozó folyó. A Bibliában a folyó és a víz gyakran a Jehovától származó, életadó áldásokat jelképezi. Ezékiel azt látta, hogy egy ilyen folyó ered a templomból. Ebből Isten népe arra következtethetett, hogy mindaddig, amíg ragaszkodnak a tiszta imádathoz, Jehova életadó áldásai áradnak majd rájuk. Mik lesznek ezek az áldások? A papok megint oktatni fogják a népet Isten elvárásaira. Abban is újra biztosak lehettek, hogy a templomnál bemutatott áldozatoknak köszönhetően a bűneik engesztelést nyernek (Ez 44:15, 23; 45:17). Így ismét tiszták lehetnek, mintha csak megmosakodtak volna a templomból eredő tiszta vízben.

5. Hogyan oszlatott el minden kételyt a látomásban szereplő folyó azt illetően, hogy mindig lesz-e elég áldás mindenkinek?

5 Vajon mindig lesz elegendő áldás mindenkinek? A látomás minden kételyt eloszlat ezt illetően, mivel arról számol be, hogy a folyó meglepően gyorsan bővizűvé válik: körülbelül 2 kilométeren belül egy kis patakból nagy folyóvá duzzad! (Ez 47:3–5). A zsidók helyreállított országának a lakossága valószínűleg növekedni fog majd, de Jehova is egyre több áldást fog árasztani rájuk. A folyó a bőség és a jólét jelképe volt!

6. a) Milyen ígéretet tartalmaz a prófécia? b) Milyen figyelmeztetéssel szolgál a látomás? (Lásd a széljegyzetet is.)

6 Életadó víz. Ezékiel látomásában a folyó a Holt-tengerbe ömlik, és életre kelti a nagy részét. Figyeld meg, hogy a víz olyan sokféle halnak ad életet, melyhez hasonló változatosság a Nagy-tengerre, vagyis a Földközi-tengerre jellemző.  A Holt-tenger partján még a halászat is virágozni fog két város között, melyek nagy valószínűséggel jelentős távolságra vannak egymástól. Az angyal így szól: „ahová a folyó eljut, ott minden élni fog.” Akkor ez azt jelenti, hogy a Jehova házából eredő folyó a Holt-tenger minden részére eljut? Nem. Az angyal elmagyarázza, hogy néhány mocsaras területre nem jut el. „Elárasztja őket a só” * (Ez 47:8–11). Tehát ez a prófécia megnyugtató ígéret arra, hogy a tiszta imádat felpezsdíti majd az embereket, és azok jól élnek majd. Ám egyúttal figyelmeztetésül is szolgál: nem mindenki fog Jehova áldásaiban részesülni, nem mindenki fog meggyógyulni.

7. Miről biztosították a száműzött zsidókat a látomásban szereplő fák?

7 Táplálékot adó és gyógyító fák. Mit mondhatunk a folyó partján levő fákról? Nemcsak szebbé teszik a tájat, de fontos jelentőségük is van. Ezékiel és a zsidó társai biztosan szíves örömest gondoltak arra, hogy ezek a fák minden hónapban finom gyümölcsöt teremnek. Továbbá arról is biztosította őket, hogy Jehova szellemi táplálékról fog gondoskodni a számukra. De figyeljük meg azt is, hogy a fák levelei „gyógyítanak” (Ez 47:12). Jehova tudta, hogy a visszatérő zsidóknak elsősorban abban az értelemben kell meggyógyulniuk, hogy helyre kell állnia a vele ápolt kapcsolatuknak. És éppen ezt ígérte nekik! Ezekről az ígéretekről ennek a kiadványnak a 9. fejezete már részletesen írt, amikor más, helyreállításról szóló próféciákat elemzett.

8. Miből látszik, hogy Ezékiel látomásának kellett hogy legyen egy nagyobb beteljesedése?

8 Ám a 9. fejezetben arról is szó volt, hogy a visszatérő zsidók csak korlátozott mértékben láthatták ezeket a próféciákat beteljesedni. Maga a nép állt az útjába ennek. Hogy is áldhatta volna meg őket Jehova teljes mértékben, amikor oly gyakran visszatértek a helytelen életmódjukhoz, engedetlenné váltak, és elhanyagolták a tiszta imádatot? A nép hűséges tagjai nagyon szomorúak és csalódottak voltak amiatt, ahogy a zsidó társaik viselkedtek. Viszont azt is tudták, hogy Jehova ígéretei mindig valóra válnak. (Olvassátok fel: Józsué 23:14.) Ezért hát kellett hogy legyen Ezékiel látomásának egy nagyobb beteljesedése is. De mikor?

A folyó napjainkban is egyre bővizűbb!

9. Mikor kerül sor Ezékiel templomról szóló látomásának a nagyobb beteljesedésére?

9 Ahogy ennek a kiadványnak a 14. fejezetében láttuk, Ezékiel templomról szóló látomásának a nagyobb beteljesedésére „az utolsó napokban” kerül sor, egy olyan időszakban, amikor a tiszta imádat minden korábbinál jobban kiemelkedik (Ézs 2:2). Milyen értelemben teljesedik Ezékiel látomásának ez a része napjainkban?

10–11. a) Milyen áldások áradnak ma ránk úgy, mint egy folyó? b) Hogyan áraszt Jehova egyre több áldást az utolsó napokban?

 10 Áldásokat hozó folyó. Milyen áldásokat juttathat eszünkbe ma a Jehova házából eredő folyó? Arra emlékeztethet minket, hogy mennyi mindenről gondoskodik Jehova a számunkra. Ezek közül a legfontosabb Krisztus váltságáldozatának a tisztító ereje, melynek köszönhetően Isten meg tudja bocsátani a bűneinket. Isten Szavának a tiszta igazságai is az életadó, tisztító vízhez hasonlíthatók (Ef 5:25–27). Hogyan áradtak ki ezek az áldások napjainkban?

11 1919-ben Jehovának csak pár ezer szolgája volt, és nagyon boldogok voltak, hogy sok bibliai igazságot megérthettek. Az ezt követő évtizedekben fokozatosan nőtt Isten népének a száma, és ma már jóval több mint nyolcmillióan vannak. Vajon az igazság tiszta vize is ehhez mérten árad? Igen! Elképesztő mennyiségű bibliai igazságot érthetünk meg. Több milliárd Biblia, könyv, folyóirat, füzet és tájékoztatólap jutott el Isten népéhez a múlt században. Akárcsak az Ezékiel látomásában szereplő folyó, a tiszta igazságok is rohamos mértékben jutnak el világszerte azokhoz, akik szomjaznak rá. A Biblián alapuló kiadványok már régóta megjelennek nyomtatott formában. És ma már elektronikusan is hozzáférhetőek több mint 900 nyelven a jw.org honlapon! Milyen hatással van az igazság vize az őszinte szívű emberekre?

12. a) Milyen hatással van a bibliai igazság az emberekre? b) Mire figyelmeztet minket a látomás? (Lásd a széljegyzetet is.)

12 Életadó víz. Az angyal ezt mondta Ezékielnek: „ahová a folyó eljut, ott minden élni fog.” Gondoljunk csak arra, hogyan jutott el az igazság üzenete mindazokhoz, akik a helyreállított jelképes országunkba jöttek! A bibliai igazságok több millió ember szívét megérintették, és segítettek nekik, hogy hinni tudjanak Jehovában. A látomás azonban egy időszerű figyelmeztetést is tartalmaz: nem mindenki fog ragaszkodni az igazsághoz. A Holt-tenger ingoványos és mocsaras területeihez hasonlóan vannak olyanok, akiknek a szíve nem marad fogékony, és ezért elvetik és nem alkalmazzák az igazságot. * Mi bárcsak sosem válnánk ilyenné! (Olvassátok fel: 5Mózes 10:16–18.)

13. Milyen tanulságai vannak napjainkra a látomásban szereplő fáknak?

13 Táplálékot adó és gyógyító fák. Vajon számunkra is tanulsággal szolgálnak a látomásban szereplő fák? Kétségkívül igen! Emlékezzünk csak arra, hogy a fák minden hónapban finom gyümölcsöt teremnek, a leveleik pedig gyógyítanak! (Ez 47:12). Ez azt tudatosíthatja bennünk, hogy olyan Istent szolgálunk, aki nagylelkűen a legfontosabb módon gondoskodik rólunk: táplálja és erősíti a hitünket. Napjaink világa jelképes értelemben beteg és éhezik. Ezzel szemben gondoljunk arra, hogyan gondoskodik rólunk Jehova! Veled is előfordult  már, hogy miután elolvastad az egyik folyóiratunk cikkét, elénekelted az egyik kongresszuson a záróéneket, vagy megnézted az egyik videónkat, úgy érezted, hogy igazi áldásban van részed? Kétségtelenül jól tápláltak vagyunk! (Ézs 65:13, 14). Hogyan járul hozzá az egészségünkhöz a szellemi táplálék? Az Isten Szavára épülő jó tanácsok segítenek elkerülnünk olyan bűnöket, mint az erkölcstelenség, a mohóság és a hit hiánya. Jehova arról is gondoskodott, hogy segítséget kapjunk, ha egy súlyos bűn miatt jelképesen megbetegszünk, vagyis meggyengül a hitünk. (Olvassátok fel: Jakab 5:14.) Tényleg sok áldást kapunk, ahogy azt az Ezékiel látomásában szereplő fák is sugallják.

14–15. a) Mit tanulhatunk az Ezékiel látomásában szereplő mocsaras területek kapcsán? b) Hogyan meríthetünk hasznot napjainkban a látomásban szereplő folyóból?

14 Ugyanakkor abból is tanulhatunk, hogy a mocsaras területek nem gyógyultak meg. Sosem szeretnénk elutasítani, hogy Jehova az áldásait árassza az életünkre. Tragikus következményei lennének, ha jelképes értelemben betegek maradnánk, mint oly sokan ebben a világban (Máté 13:15). Ehelyett örömmel merítünk hasznot a folyóként áradó áldásokból. Amikor szívesen fogyasztunk Isten Szavának a tiszta vizéből, amikor megosztjuk másokkal ezeket az igazságokat a prédikálómunkánk során, amikor szeretetteljes útmutatást, vigaszt és segítséget kapunk a vénektől, akiket a hű rabszolga képez, akkor az Ezékiel látomásában szereplő folyó juthat az eszünkbe. Ez a folyó életet ad és gyógyulást szerez, ahová csak eljut!

15 De hogyan fog teljesedni a látomás a jövőben? Amint látni fogjuk, a folyó a paradicsomban lesz a legbővizűbb.

Hogyan fog teljesedni a látomás a paradicsomban?

16–17. a) Hogyan lesz még bővizűbb az élet folyója a paradicsomban? b) Hogyan merítünk majd hasznot az áldásokat hozó folyóból a paradicsomban?

16 Látod magad a paradicsomban, amint a barátaid és a családtagjaid körében a lehető legteljesebb mértékben élvezed az életet? Ezékielnek a folyóról szóló látomását tanulmányozva még valóságosabb lehet számodra ez a jövőkép. Miért mondhatjuk ezt? Vegyük szemügyre még egyszer a három egyértelmű, szeretetteljes ígéretet a látomásban!

17 Áldásokat hozó folyó. A jelképes folyó a paradicsomban még bővizűbb lesz, mivel fizikai áldásokat is hoz. Jézus 1000 éves uralma során Isten királysága segíteni fog a hűséges embereknek, hogy még inkább javukra fordítsák a váltságot. Fokozatosan tökéletessé válnak majd! Nem lesz több betegség, orvos, ápolónő, kórház vagy egészségbiztosítás! Ez az életadó víz eljut majd Armageddon túlélőinek a millióihoz, vagyis a nagy sokasághoz, akik „kijönnek a nagy nyomorúságból” (Jel 7:9, 14). Bármilyen lenyűgöző legyen is az áldásokat  hozó folyó kezdetben, csupán kis patak lesz ahhoz képest, ami később jön. Ahogy Ezékiel látomásából kiderül, a folyó egyre bővizűbb lesz, hogy még többekhez eljusson.

A paradicsomban az áldásokat hozó folyónak köszönhetően mindenki fiatal és egészséges lesz (Lásd a 17. bekezdést.)

18. Hogyan válik még bővizűbbé az „élet vizének” folyója az 1000 év alatt?

18 Életadó víz. Az 1000 év alatt az „élet vizének” folyója még bővizűbb lesz (Jel 22:1). Sok millió, sőt milliárd ember fog feltámadni, hogy lehetősége legyen örökké élni a paradicsomban! Az is Jehova áldásai közé tartozik majd a királyság uralma alatt, hogy rengeteg halottat életre kelt, akik már hosszú ideje a föld porában hevernek élettelenül (Ézs 26:19). De vajon minden feltámadott örökké fog élni?

19. a) Honnan tudjuk, hogy az igazság vize új útmutatásokra is utal a paradicsomban? b) Milyen értelemben lesz igaz egyesekre, hogy „elárasztja őket a só”?

19 Mindenkinek döntenie kell majd. Miért? Akkor új tekercseket fognak felnyitni. Tehát a Jehovától jövő felüdítő víz újonnan feltárt igazságokra is utal, vagyis új útmutatásokra. Hát nem felvillanyozó kilátás? Ennek ellenére lesznek, akik nem akarnak ebben az áldásban részesülni, és inkább úgy döntenek, hogy nem engedelmeskednek Jehovának. Egyesek talán fellázadnak az 1000 év során, ám nem lesz lehetőségük megbontani a békét (Ézs 65:20). Erről eszünkbe juthat Ezékiel látomása és azok a mocsaras helyek, melyek terméketlenek  maradtak, mivel elárasztotta őket a só. Mekkora ostobaság lesz makacsul visszautasítaniuk ezt az értékes életadó vizet! Az 1000 év után a lázadók Sátán mellé állnak majd. Mindazokra, akik elvetik Jehova igazságos uralmát, ugyanaz a sors vár: örök halál (Jel 20:7–12).

20. Mi fog történni az 1000 év alatt, ami az Ezékiel látomásában szereplő fákra emlékeztet minket?

20 Táplálékot adó és gyógyító fák. Jehova nem szeretné, ha bármelyikünk is elveszítené az örök élet csodálatos lehetőségét. Hogy segítsen nekünk elkerülni ezt, a jövőben is az Ezékiel látomásában szereplő fákhoz hasonló áldásokat ad majd. A paradicsomban azonban az imádathoz kapcsolódó áldások mellett fizikai áldások is várnak ránk. Jézus Krisztus és a 144 000 társuralkodója királyként fog uralkodni az égből az 1000 év alatt. A felkentek mint papok segítenek majd a hűséges embereknek javukra fordítani Krisztus váltságáldozatát, hogy tökéletessé válhassanak (Jel 20:6). Ezékielnek a fákról szóló látomása, melyben a fák gyümölcsöt teremnek, a leveleik pedig gyógyítanak, párhuzamba állítható egy másik gyönyörű próféciával, melyet János apostol jegyzett le. (Olvassátok fel: Jelenések 22:1, 2.) A János által látott „fák levelei a nemzetek gyógyítására voltak”. Hűséges emberek milliói fogják a javukra fordítani a 144 000 papi szolgálatát.

21. a) Milyen hatással van rád Ezékiel látomásának a megvizsgálása? (Lásd az „Egy kis patakból nagy folyó lesz!” című kiegészítő részt.) b) Miről lesz szó a következőkben?

21 Hát nem telt meg a szíved békével és reménnyel most, hogy megvizsgáltad az Ezékiel látomásában szereplő folyót? Milyen fantasztikus időszak előtt állunk! Gondolj bele: Jehova már több ezer évvel ezelőtt élénk szóképeket használt, hogy kedvesen arra ösztönözzön minket, hogy legyünk mi is szemtanúi a próféciák beteljesedésének. Te is ott leszel majd? Talán azon tűnődsz, hogy számodra is lesz-e hely a paradicsomban. A következőkben arról lesz szó, hogyan biztosít erről Ezékiel próféciájának a befejező része.

^ 3. bek. Azok a száműzött zsidók, akik emlékeztek még a hazájuk domborzati viszonyaira, valószínűleg azzal is tisztában voltak, hogy itt nem egy szó szerinti folyóról van szó, mivel az egy igen magas hegyen levő templomból eredt, és ilyen nem is létezett a látomásban említett helyen. A látomás továbbá arra enged következtetni, hogy a folyó közvetlenül és akadálytalanul folyik a Holt-tengerbe, ami szintén lehetetlen.

^ 6. bek. Egyes szövegmagyarázók ezt pozitív megjegyzésnek tekintik. Azzal érvelnek, hogy a Holt-tenger vidékén már hosszú ideje jövedelmező üzletág volt a só kinyerése, hogy tartósítószerként használják. De figyeljük meg, hogy a beszámoló egyértelműen kijelenti, hogy ezek a mocsaras területek „nem fognak meggyógyulni”. Élettelenek maradnak, mivel a Jehova házából származó, életadó víz nem éri el őket. Vagyis úgy tűnik, hogy ebben az esetben negatív jelentése van ennek a kijelentésnek (Zsolt 107:33, 34; Jer 17:6).

^ 12. bek. Ehhez hasonló gondolat található Jézusnak a vonóhálóról szóló szemléltetésében. Sok hal kerül a hálóba, de nem mind jó. A hasznavehetetleneket el kell dobni. Jézus ezzel arra figyelmeztetett, hogy azok közül, akik kapcsolatba kerülnek Jehova szervezetével, sokan idővel hűtlenné válhatnak (Máté 13:47–50; 2Tim 2:20, 21).