Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 12. FEJEZET

„Egyetlen nemzetté teszem őket”

„Egyetlen nemzetté teszem őket”

EZÉKIEL 37:22

TÉMA: Jehova megígéri, hogy egybegyűjti a népét; a két botról szóló prófécia

1–2. a) Miért rémülhettek meg a száműzött zsidók? b) Mi lephette meg őket? c) Milyen kérdéseket fogunk megbeszélni?

ISTEN utasítására Ezékiel sok próféciát úgy mondott el a Babilonba száműzött zsidóknak, hogy eljátszotta. Az első ilyen prófécia ítéletüzenet volt, és nem volt ez másképp a másodikkal, a harmadikkal és a többivel sem (Ez 3:24–26; 4:1–7; 5:1; 12:3–6). Sőt, voltaképpen az összes eljátszott próféciája súlyos ítélet volt a zsidók felett.

2 Gondolhatod hát, hogy mennyire megrémülhettek a száműzöttek, amikor Ezékiel megint eléjük állt, hogy eljátsszon egy próféciát! „Vajon most mi lesz a lesújtó hír, melyet mondani fog?” – tanakodhattak. De nagy meglepetésükre ez a prófécia egészen más volt: nem egy baljós ítéletüzenet, hanem egy ragyogó ígéret (Ez 37:23). Milyen üzenetet adott át Ezékiel a száműzötteknek? Mit jelent? És hogyan érinti Isten szolgáit ma? Lássuk!

„Eggyé válnak a kezemben”

3. a) Mit szemléltet az a bot, mely „Júdáé” volt? b) Miért szemlélteti „Efraim botja” a tíz törzs királyságát?

3 Jehova azt mondta Ezékielnek, hogy fogjon két botot, és az egyikre írja rá, hogy „Júdáé”, a másikra pedig azt, hogy  „Józsefé, Efraim botja”. (Olvassátok fel: Ezékiel 37:15, 16.) Mit jelképeznek a botok? Az a bot, amelyik „Júdáé” volt, Júda és Benjámin két törzsének a királyságát szemlélteti. Júda királyai e felett a két törzs felett uralkodtak. Ők szoros kapcsolatban voltak a papsággal, hiszen a papok a jeruzsálemi templomban szolgáltak (2Krón 11:13, 14; 34:30). Vagyis Júda királyságában Dávid leszármazottai uralkodtak, és a léviták szolgáltak papokként. „Efraim botja” Izrael tíz törzsének a királyságát szemlélteti. Miért Efraimról van elnevezve a bot? A tíz törzs királyságának az első királya, Jeroboám Efraim törzséből származott. Idővel Efraim lett a legjelentősebb törzs Izraelben (5Móz 33:17; 1Kir 11:26). Figyelemre méltó, hogy Izrael tíz törzsének a királyságában nem Dávidtól származó királyok uralkodtak, és nem Lévi leszármazottai szolgáltak papokként.

4. Mit szemléltet az, amit Ezékiel a botokkal tesz? (Lásd a képet a fejezet elején.)

4 Ezután Ezékiel azt az utasítást kapta, hogy közelítse egymáshoz a botokat, hogy „egyetlen bottá legyenek”. A száműzöttek izgatottan figyelték Ezékielt, és ezt kérdezték tőle: „Nem mondod el nekünk, mit jelentenek ezek?” Válaszként elmondta, hogy a jelenet azt szemlélteti, hogy mit fog tenni maga Jehova. Ezt jelentette ki Jehova a két botról: „Egyetlen botot alkotok belőlük, és eggyé válnak a kezemben” (Ez 37:17–19).

5. Mit jelent, hogy a két bot eggyé lesz? (Lásd „A két bot eggyé lesz” című kiegészítő részt is.)

5 Ezt követően Jehova elmondta, mit jelent, hogy a két bot eggyé lesz. (Olvassátok fel: Ezékiel 37:21, 22.) Júda két törzséből és Izrael (Efraim) tíz törzséből származó száműzöttek vissza fognak térni Izrael földjére, ahol „egyetlen nemzetté” lesznek (Jer 30:1–3; 31:2–9; 33:7).

6. Milyen próféciák lettek feljegyezve Ezékiel könyvének 37. fejezetében, melyek jól kiegészítik egymást?

6 Az Ezékiel 37. fejezetében feljegyzett, helyreállításról szóló próféciák tehát bámulatos módon kiegészítik egymást. Jehova olyan Isten, aki nemcsak kihozza a népét a fogságból (1–14. versek), hanem egységessé is teszi őket (15–28. versek). Ennek a két próféciának szívhez szóló üzenete van: a fogságnak egyszer vége lesz, csakúgy, mint a megosztottságnak!

Hogyan gyűjtötte egybe a népét Jehova?

7. Hogyan támasztja alá az 1Krónikák 9:2, 3, hogy „Istennek minden lehetséges”?

7 Emberi szemszögből a száműzöttek kiszabadítása és egységesítése lehetetlennek tűnt. * „De Istennek minden lehetséges” (Máté 19:26). Jehova beteljesítette, amit megjövendölt. A babiloni száműzetésnek i. e. 537-ben vége lett, és utána mindkét királyságból érkeztek személyek Jeruzsálembe, hogy helyreállítsák az igaz imádatot. Az ihletett feljegyzések  alátámasztják ezt: „Jeruzsálemben Júda, Benjámin, Efraim és Manassé leszármazottai közül valók telepedtek le” (1Krón 9:2, 3; Ezsd 6:17). Igen, pontosan úgy, ahogyan azt Jehova előre megmondta, Izrael tíz törzsének a királyságából származók egyesítve lettek Júda két törzsének a királyságából származókkal.

8. a) Miről prófétált Ézsaiás? b) Mi az a két fontos dolog, melyet az Ezékiel 37:21-ből tudhatunk meg?

8 Körülbelül 200 évvel korábban Ézsaiás már prófétált arról, hogy mi fog történni Izraellel és Júdával a száműzetésük letelte után. Megjövendölte, hogy Jehova „összegyűjti azokat az izraelitákat, akik szétszóródtak, és egybegyűjti a föld négy sarkáról azokat, akik szétszéledtek Júdából”, beleértve az Asszíriában lévőket is (Ézs 11:12, 13, 16). És tényleg, Jehova a szavához hűen „[kihozta] az izraelitákat a nemzetek közül” (Ez 37:21). Két fontos dolgot érdemes megjegyeznünk: Jehova ekkor már nem úgy utal a száműzöttekre, mint „Júda” és „Efraim”, hanem úgy, hogy „izraeliták”, vagyis egyetlen csoportként. Továbbá nem azt mondja róluk, hogy egy nemzetből, Babilonból hozza ki őket, hanem több nemzetből, sőt, „mindenfelől”.

9. Hogyan segített Jehova a visszatért száműzötteknek, hogy egységesek legyenek?

9 Hogyan segített Jehova a száműzötteknek egységessé válni azután, hogy visszatértek Izraelbe? Pásztorokat adott nekik, így például Zorobábelt, Józsué főpapot, Ezsdrást és Nehémiást. Kinevezte Aggeus, Zakariás és Malakiás prófétát is.  Ezek a hűséges férfiak mind azon fáradoztak, hogy ösztönözzék a népet, hogy kövesse Isten útmutatásait (Neh 8:2, 3). Jehova továbbá megvédte Izrael nemzetét azáltal, hogy meghiúsította népe ellenségeinek az összeesküvéseit (Eszt 9:24, 25; Zak 4:6).

Jehova pásztorokat nevezett ki, hogy segítsenek a népének egységessé válni (Lásd a 9. bekezdést.)

10. Végül is mit sikerült elérnie Sátánnak?

10 Annak ellenére, hogy Jehova ennyi mindent megadott szeretett népének, a legtöbb izraelita nem ragaszkodott a tiszta imádathoz. A tetteik fel vannak jegyezve azokban a bibliai könyvekben, amelyek a visszatérésük után lettek megírva (Ezsd 9:1–3; Neh 13:1, 2, 15). Kevesebb, mint egy évszázaddal a visszatérésük után az izraeliták már annyira elfordultak a tiszta imádattól, hogy Jehovának erre kellett kérlelnie őket: „Térjetek hát vissza hozzám. . .!” (Mal 3:7). Amikor pedig Jézus a földön élt, a zsidó vallásnak már rengeteg szektája volt, melyek élén hűtlen pásztorok álltak (Máté 16:6; Márk 7:5–8). Sátánnak sikerült megakadályoznia a teljes egységet. De Jehova próféciája ennek ellenére is megvalósult. Hogyan?

„Szolgám, Dávid lesz a királyuk”

11. a) Mit tárt fel Jehova az egységről szóló próféciájáról? b) Mit próbált meg Sátán azután is, hogy ledobták az égből?

11 (Olvassátok fel: Ezékiel 37:24.) Jehova feltárta, hogy az egységről szóló próféciája teljes egészében csak azután fog beteljesedni, hogy a szolgája, Dávid, vagyis Jézus elkezd királyként uralkodni, tehát 1914 után * (2Sám 7:16; Luk 1:32). Ekkorra az ókori Izrael népét már felváltotta a szellemi Izrael, a felkent keresztények (Jer 31:33; Gal 3:29). Sátán – különösen azóta, hogy ledobták az égből – újra azon mesterkedik, hogy megbontsa Isten népének az egységét (Jel 12:7–10). Például 1916-ban, Russell testvér halála után a hitehagyottak által próbálta megosztani a felkenteket. Nem sokkal később viszont a hitehagyottak kiváltak a szervezetből. Azt is sikerült elérnie Sátánnak, hogy a szervezet élén álló testvéreket egy időre börtönbe zárják – de ez sem számolta fel Jehova népét. Azok a felkentek, akik hűségesek maradtak Jehovához, megőrizték az egységüket.

12. Miért vallottak kudarcot Sátán próbálkozásai, hogy megbontsa a felkentek egységét?

12 Ellentétben Izrael ókori népével a felkentek ellenálltak Sátán cselszövéseinek, hogy megbontsa az egységüket. Miért vallottak kudarcot Sátán próbálkozásai? Mert a felkentek minden erejükkel azon voltak, hogy ragaszkodjanak Jehova irányadó mértékeihez. Ennek eredményeként a királyuk, Jézus Krisztus védelmét élvezik, aki folytatja a harcot Sátán ellen, aminek az lesz a vége, hogy győzelmet arat felette (Jel 6:2).

 Jehova imádói „eggyé válnak” a kezében

13. Mi az a fontos igazság, melyet a két botról szóló próféciából megtudhatunk?

13 Mi a jelentősége ennek a próféciának napjainkban? Ne feledjük, hogy a prófécia azt szemlélteti, hogyan válik eggyé két csoport. Legfőképpen azt emeli ki, hogy Jehova teszi őket egységessé. Akkor hát mi az a fontos igazság, melyet a két bot egyesítéséről szóló próféciából megtudhatunk a tiszta imádatról? Egyszerűen szólva: Jehovának köszönhető, hogy az imádói „eggyé válnak” (Ez 37:19).

14. Hogyan kezdett nagyobb mértékben teljesedni a két bot egyesítéséről szóló prófécia 1919-től?

14 A két bot egyesítéséről szóló prófécia 1919-től kezdett nagyobb mértékben beteljesedni, miután Isten népének az imádata meg lett tisztítva, és beléptek a jelképes paradicsomba. Akkor a legtöbben, akiket egyesítettek, abban reménykedtek, hogy királyok és papok lesznek az égben (Jel 20:6). Jelképesen ezek a felkentek az a bot, mely „Júdáé”, vagyis azé a nemzeté, melyben Dávid leszármazottai uralkodtak, és a léviták szolgáltak papokként. Idővel azonban egyre több földi reménységű személy csatlakozott a felkent keresztényekhez. Ezeket a földi reménységű személyeket jelképezi „Efraim botja”, az a nemzet, mely nem foglalta magában a királyokat és a papokat. A két csoport egységesen szolgálja Jehovát, mint az ő népe, melynek a királya Jézus Krisztus (Ez 37:24).

„A népem” lesznek

15. Hogyan teljesednek ma az Ezékiel 37:26, 27-ben található szavak?

15 Ezékiel próféciája arra is rámutat, hogy sokan fognak csatlakozni a felkentekhez a tiszta imádatban. Jehova ezt mondta a népéről: „megsokasítom őket”, és „sátorom felettük lesz” (Ez 37:26, 27, lábj.). Ezek a szavak azt juttatják eszünkbe, amiről János apostol jövendölt úgy 700 évvel Ezékiel napjai után: „Az, aki a trónon ül, ki fogja feszíteni. . . a sátrát” a nagy sokaság felett (Jel 7:9, 15). Ma a felkentek és a nagy sokaság egyetlen nemzetként, Isten népeként az ő védelmező sátra alatt lakik.

16. Hogyan fogalmazta meg Zakariás azt, hogy a felkentek egységesek lesznek azokkal, akiknek földi reménységük van?

16 Arról, hogy a felkentek egységesek lesznek a földi reménységű személyekkel, Zakariás is jövendölt, aki a visszatérő zsidók között volt. Azt írta, hogy a „nemzetekből tíz ember. . . megragadja egy zsidó férfi ruháját”, és ezt mondják: „Veletek szeretnénk menni, mert hallottuk, hogy Isten veletek van!” (Zak 8:23). Az „egy zsidó férfi” kifejezés nem egyetlen emberre utal, hanem egy csoportra, melyet ma a felkent maradék, vagyis a szellemi zsidók szemléltetnek (Róma 2:28, 29). A „tíz ember” a földi reménységű személyeket jeleníti meg. Ők megragadják a felkenteket, és velük mennek (Ézs 2:2, 3; Máté 25:40). A „megragadja” és a „veletek szeretnénk menni” kifejezések  azt domborítják ki, hogy ez a két csoport teljesen eggyé válik.

17. Mit mondott Jézus az egységünkről?

17 Jézus talán Ezékielnek erre a próféciájára gondolt, amikor pásztorként utalt magára, akinek az irányítása alatt a juhai (a felkentek) egy nyájjá lesznek a más juhokkal (akiknek földi reménységük van) (Ján 10:16; Ez 34:23; 37:24, 25). Milyen érzékletesek Jézus szavai és az ókorban kijelentett próféciák! Jól szemléltetik a bámulatos egységünket, függetlenül attól, hogy milyen reménységünk van. Míg a hamis vallás számtalan csoportra bomlott, mi csodaszámba menő egységnek örvendünk.

Ma a felkentek és a más juhok egységesen, egy nyájként imádják Jehovát (Lásd a 17. bekezdést.)

„Közöttük lesz a szentélyem örökre”

18. Az Ezékiel 37:28 szerint miért létfontosságú, hogy Isten népe ne legyen része a világnak?

18 Ezékiel próféciájának a befejező szavaiból kiderül, mi a biztosíték arra, hogy az egységünk soha nem fog felbomlani. (Olvassátok fel: Ezékiel 37:28.) Jehova népe azért egységes, mert „közöttük” van Jehova szentélye, vagyis a tiszta imádat. És amíg megszenteltek maradnak, vagyis elkülönülnek Sátán világától, a szentély közöttük is marad (1Kor 6:11; Jel 7:14). Jézus kihangsúlyozta, mennyire fontos, hogy ne legyünk része a világnak. A tanítványaiért mondott szívből jövő imájában ezt mondta: „Szent Atyám, vigyázz rájuk. . . hogy egyek legyenek”. „Ők nem része a világnak. . . Szenteld meg őket az  igazság által” (Ján 17:11, 16, 17). Figyeld meg, hogy Jézus kapcsolatot teremt aközött, hogy a tanítványai „egyek”, és aközött, hogy „nem része a világnak”.

19. a) Mivel bizonyítjuk, hogy Istent utánozzuk? b) Mit nyomatékosított Jézus a halála előtti éjszakán az egységről?

19 Ez az egyetlen feljegyzés a Bibliában, ahol Jézus szent Atyának szólítja Istent. Jehova a szó legteljesebb értelmében tiszta és egyenes. Ezt parancsolta Izraelnek az ókorban: „Legyetek. . . szentek, mert én szent vagyok” (3Móz 11:45). Mivel utánozni akarjuk Istent, szeretnénk, ha minden tettünk azt tükrözné, hogy engedelmeskedünk ennek a parancsnak (Ef 5:1; 1Pét 1:14, 15). A „szent” szó az emberek esetében azt jelenti, hogy el vannak különítve. Jézus tehát a halála előtti éjszakán azt nyomatékosította, hogy a tanítványai egységesek lesznek mindaddig, amíg elhatárolják magukat a világtól és a világra jellemző megosztottságtól.

„Vigyázz rájuk a gonosz miatt”

20–21. a) Mi ébreszt bennünk bizalmat aziránt, hogy Jehova megvéd minket? b) Mit határoztál el?

20 A Jehova Tanúi között tapasztalható kivételes egység elsöprően bizonyítja, hogy Jehova meghallgatta Jézus könyörgését: „vigyázz rájuk a gonosz miatt.” (Olvassátok fel: János 17:14, 15.) Igen, ha látjuk, hogy Sátán nem tudja kikezdeni Isten népének az egységét, az még inkább bizalmat ébreszt bennünk aziránt, hogy Jehova megvéd minket. Ezékiel próféciájában Jehova ezt mondta a két botról: „eggyé válnak a kezemben.” Vagyis maga Jehova az, aki csodával határos módon egységessé tette a népét a védelmező keze alatt, ott, ahová Sátán nem ér el!

21 Mit határozzunk el ennek fényében? Azt, hogy minden erőnkkel hozzájárulunk ehhez a páratlan egységhez. Ezt úgy tehetjük meg a leginkább, hogy rendszeresen imádjuk Jehovát a jelképes templomában. De mi mindent foglal magában a tiszta imádat? A következő fejezetek ezt fogják részletezni.

^ 7. bek. A tíz törzs királyságában lakókat („Efraim botja”) úgy 200 évvel azelőtt vitték száműzetésbe az asszírok, hogy Isten közölte Ezékiellel ezt a próféciát (2Kir 17:23).

^ 11. bek. Ezzel a próféciával a kiadvány 8. fejezete foglalkozik részletesen.