Végre helyreáll Jehova tiszta imádata!

Ezékiel könyvének sok próféciája a tiszta imádat helyreállításáról szól. Hogyan érintenek minket ezek a próféciák?

Levél a vezetőtestülettől

Szívből kívánjuk, hogy segítsen neked ez a könyv úgy imádni Jehovát, ahogy neki tetszik, és amire ő olyannyira méltó!

A könyv jellegzetességei

A kiegészítő részek és az időegyenesek olyan információkat tartalmaznak, melyek segítenek jobban megérteni Ezékiel könyvét.

1. FEJEZET

„Jehovát, a te Istenedet imádd”

Azzal, hogy Sátán lázadást szított az Édenben, nemcsak azt kérdőjelezte meg, hogy Jehovának joga van-e uralkodni, hanem egyúttal a tiszta imádat ellen is támadást indított.

2. FEJEZET

Isten elfogadta az ajándékaikat

Az ókori hűségesek példájából kiderül, hogy négy fő követelménynek kell eleget tenni ahhoz, hogy az imádat elfogadható legyen Isten szemében.

3. FEJEZET

„Istentől jövő látomásokat kezdtem látni”

Ezékiel első látomása teljesen lenyűgözte őt. A látomás sokatmondó Isten ma élő hűséges szolgái számára is.

4. FEJEZET

A négyarcú élő teremtmények

Jehova látomásokat adott Ezékielnek, melyek segítenek felfognunk a láthatatlan valóságokat.

5. FEJEZET

„Nézd meg, milyen gonosz utálatosságokat művelnek”

Ezékiel négy felkavaró jelenetet lát arról, hogy mennyire beszennyeződött a tiszta imádat.

6. FEJEZET

„Most elért téged a vég!”

Az Ezékiel által eljátszott jelenetek rámutattak, hogy hogyan fogja Jehova kifejezésre juttatni a haragját Jeruzsálemen.

7. FEJEZET

A nemzetek „megtudják, hogy én vagyok Jehova”

Azoknak a nemzeteknek, melyek gyalázatot hoztak Jehova nevére, és üldözték vagy megrontották az ő népét, szembe kellett nézniük a tetteik következményeivel. Mit tanulhatunk abból, hogy milyen kapcsolata volt Izraelnek ezekkel a nemzetekkel?

8. FEJEZET

„Egyetlen pásztort jelölök ki”

Ezékiel a Messiásról, Jehova népének jövőbeli uralkodójáról és pásztoráról jövendöl, aki végérvényesen helyreállítja a tiszta imádatot.

9. FEJEZET

„Egységes szívet adok nekik”

Milyen jelentősége van számunkra azoknak a próféciáknak, melyek a Babilonban élő hűséges zsidó száműzötteknek szóltak?

10. FEJEZET

„Életre keltek”

Ezékiel látomást kap arról, hogy egy völgyben heverő száraz csontok életre kelnek. Mit jelent a látomás?

11. FEJEZET

„Őrállónak jelöltelek ki”

Mi a feladata ennek az őrállónak? Milyen figyelmeztetést kell kihirdetnie?

12. FEJEZET

„Egyetlen nemzetté teszem őket”

Jehova azt ígéri, hogy egységessé teszi a népét.

13. FEJEZET

„Beszélj részletesen a templomról”

Mit jelent Ezékiel templomról szóló látomása?

14. FEJEZET

„Ez a templom törvénye”

Milyen tanulságokat szűrhettek le a zsidók Ezékiel napjaiban a templomról szóló látomásból? És milyen tanulságai vannak napjainkban?

15. FEJEZET

„Véget vetek szajhaságodnak”

Mit tanulhatunk az Ezékiel és a Jelenések könyvében szereplő prostituáltakról szóló leírásokból?

16. FEJEZET

„Tégy jelet azoknak az embereknek a homlokára”

Nagy jelentősége van számunkra annak, hogy hogyan jelölték meg a hűségeseket Ezékiel napjaiban.

17. FEJEZET

„Én ellened vagyok, ó, Góg. . .!”

Ki a magógi Góg, és milyen országba vonul be?

18. FEJEZET

„Nagy haragra gyúlok”

Góg támadása felbőszíti Jehovát. Ennek hatására Isten megvédi a népét.

19. FEJEZET

„Ahová a folyó eljut, ott minden élni fog”

Miért mondhatjuk, hogy Ezékielnek a templomból eredő folyóról szóló látomása beteljesedett a múltban, teljesedik napjainkban, és be fog teljesedni a jövőben?

20. FEJEZET

Osszátok fel „örökségül az országot”!

Egy látomásban Isten arra utasítja Ezékielt és a többi száműzöttet, hogy osszák fel az ígéret földjét Izrael törzsei között.

21. FEJEZET

„Ez lesz a város neve: Jehova van ott”

Milyen tanulságokat vonhatunk le Ezékiel látomásából, mely a városról és a nevéről szól?

22. FEJEZET

„Istent imádd!”

Ennek a kiadványnak az a célja, hogy megerősítsen bennünket abban, hogy egyedül Jehova Istent imádjuk.

Összefoglaló az új értelmezésekről

Miért került kiigazításra az Ezékiel könyvében található próféciák némelyikének az értelmezése?

1A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Mit jelent az imádat?

Hogyan határozhatjuk meg az „imádat” szót? Hogyan kerül előtérbe Ezékiel könyvében? Mit foglal magában a tiszta imádat?

1B KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Ezékiel könyvének áttekintése

A könyv számos kronológiai és téma szerinti egységre osztható.

2A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Hogyan érthetjük meg Ezékiel próféciáit?

Ezékiel könyvében olvashatunk látomásokról, szemléltetésekről, példázatokról és eljátszott jelenetekről. Ezek közül sok Istentől ihletett üzenet, mely a jövőre vonatkozik.

2B KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Ezékiel élete és a kor, amelyben élt

Ezékiel egy időben élt más prófétákkal. Az élete során sok fontos esemény történt a népével.

3A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

A Babilóniába vezető hosszú út

Valószínűleg melyik útvonalon mentek Júdából Babilonba a száműzöttek?

4A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

„Néztem az élő teremtményeket”

Mi különböztette meg az Ezékiel látomásában szereplő négy teremtményt az ókori Asszíriában és Babilóniában található óriási szobroktól?

5A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

„Látod ezt, embernek fia?”

Ezékiel négy utálatos dolgot lát a templomban és az udvarán.

6A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

„Borotváld le a fejed és a szakállad”

Ezékiel Isten parancsára eljátszik olyan jeleneteket, melyek bemutatják, hogy mi fog rövid időn belül történni Jeruzsálemmel.

7A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

A Jeruzsálemet körülvevő nemzetek

Júda és a környező területek számos hatalmi harc színtere volt.

7B KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Kulcskifejezések Ezékiel könyvében

Bizonyos kulcskifejezések rengetegszer visszatérnek ebben a prófétai könyvben.

8A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Prófécia a Messiásról – A fenséges cédrusfa

Mit jelent az Ezékiel könyve 17. fejezetében feljegyzett rejtvény?

8B KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Három prófécia a Messiásról

Ezékiel megjövendölte, hogy Isten népe felett olyan uralkodó lesz, aki megérdemli a bizalmunkat.

9A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Jehova megtartja az ígéreteit – Ókor

Isten arra ihlette Ezékielt, hogy mondjon el öt próféciát a nép kiszabadulásáról és az imádat helyreállításáról.

9B KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Miért 1919?

Miért mondjuk azt, hogy Isten népe 1919-ben szabadult ki Nagy Babilon fogságából?

9C KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Jehova megtartja az ígéreteit – Modern kor

Hogyan teljesedik Isten néhány ígérete napjainkban is?

9D KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Próféciák a fogságról és a helyreállításról

A babiloni fogságról és a tiszta imádat helyreállításáról szóló sok próféciának volt egy nagyobb beteljesedése is, amikor a keresztény gyülekezet jóval később Nagy Babilon fogságába került, majd kiszabadult.

9E KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Az időszak, amikor minden helyre lesz állítva

Péter apostol ihletés alatt arról az időszakról jövendölt, mely akkor kezdődött, amikor Krisztus ki lett nevezve királynak, és az 1000 év végéig tart.

10A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Fokozatosan helyreáll a tiszta imádat

Milyen események készítették elő az utat a modern kori prédikálómunkának?

10B KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

A „száraz csontok” és a két tanú – Mi a kapcsolat köztük?

Hogyan teljesedtek be ezek a próféciák a modern korban?

10C KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Jehova segít talpra állnunk

Időnként teljesen kimeríthetnek minket az élet gondjai-bajai, de erőt adhat nekünk az a látomás, mely a száraz csontok életre keléséről szól.

11A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Követésre méltó őrállók

Ellenségeskedéssel néztek szembe, hűségesek maradtak, valamint egyaránt hirdettek figyelmeztetéseket és jó hírt.

12A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

A két bot eggyé lesz

Kiket jelképeztek a botok az ókorban, és kiket jelképeznek a modern korban?

13A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Különböző templomok különböző tanulságokkal

Miben különbözik az Ezékiel látomásában szereplő templom a Pál apostol által részletezett templomtól?

14A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Tanulságok Ezékiel templomról szóló látomásából

Milyen tanulságokat szeretnél átültetni a gyakorlatba Ezékiel látomásából, hogy elfogadhatóan tudd imádni Jehovát?

15A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

A két prostituált lánytestvér

Jehova leírása Oholáról és Oholibáról jól szemlélteti, hogy mit gondol azokról, akik hamis színben tüntetik fel a szent nevét, és elferdítik a tiszta imádatra vonatkozó irányadó mértékeit.

16A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Vajon a hamis kereszténység Jeruzsálem ellenképe?

Miért igazítottuk ki a korábbi értelmezésünket?

16B KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Sóhajtozás és nyögés, megjelölés, öldöklés – Mikor és hogyan?

Az Ezékiel 9. fejezetében lejegyzett látomás segít, hogy magabiztosabban tudjunk szembenézni ennek a világrendszernek a végével.

18A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Jehova figyelmeztet a közelgő nagy csatára

A Biblia egy nagy horderejű csatáról jövendöl, melyben Isten elpusztítja az ellenségeit.

19A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Áldást hozó folyók Jehovától

Több bibliaíró is ugyanazzal szemlélteti Jehova áldásait.

19B KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Egy kis patakból nagy folyó lesz!

Mit jelképez az Isten szentélyéből eredő folyó?

20A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

Az ország felosztása

Ezékielnek az ország felosztásáról szóló látomása nemcsak a zsidó száműzötteknek volt ösztönző, hanem Isten ma élő népének is.

21A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

„Különítsetek el egy adományt”

Milyen részekre osztható fel az a terület, melyet Isten elkülönített? Milyen célt szolgálnak ezek?

22A KIEGÉSZÍTŐ RÉSZ

A végső próba

Milyen jövő vár azokra, akik kiállják a végső próbát?