Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Számít, hogy mit hiszel?

Számít, hogy mit hiszel?

Szerinted van célja az életnek? William B. Provine evolucionista ezt mondja: „Az, amit az evolúciós fejlődésről megtudtunk, nagyon nagy horderejű, befolyásolja az élet értelméről alkotott képünket.” Neki mi a következtetése? „Nem látom, hogy lenne az emberi életnek kozmikus vagy végső célja.”32

Vegyük szemügyre, mit is jelentenek ezek a szavak. Ha az életnek alapvetően nem lenne értelme, akkor semmi egyéb célunk nem lenne, mint hogy megpróbálunk jó tetteket végrehajtani, és talán átszármaztatni a genetikai jellegzetességeinket a következő nemzedékre. A halálunkkor örökre megszűnnénk létezni. Az agyunk, minden képességével együtt – hogy tudunk gondolkodni, következtetéseket levonni és az élet értelmén elmélkedni –, egyszerűen csak a természet véletlen szüleménye lenne.

És ez még nem minden. Sokan, akik az evolúcióban hisznek, azt bizonygatják, hogy Isten vagy nem létezik, vagy nem szól bele az emberek ügyeibe. Ha ez igaz lenne, akkor politikai és vallási vezetők, illetve tudósok kezében lenne a jövőnk. Az eddigi tevékenységeikből ítélve folytatódna a káosz, a viszály és a korrupció, melyek tönkreteszik az emberi társadalmat. Ha valóban igaz lenne az evolúció, akkor bőven lenne rá okunk, hogy azt a fatalista jeligét valljuk, hogy „együnk, igyunk, holnap úgyis meghalunk” (1Korintusz 15:32).

Ezzel szemben a Biblia ezt tanítja: „nálad [Istennél] van az élet forrása” (Zsoltárok 36:9). Ezek jelentőségteljes szavak.

Ha igaz, amit a Biblia ír, akkor az életnek igenis van értelme. A Teremtőnknek szeretetteljes szándéka van az emberekkel, melyben mindenki helyet kaphat, aki úgy dönt, hogy az ő akarata szerint él (Prédikátor 12:13). Például megígérte, hogy lesz egy olyan világ, ahol megszűnik a káosz, a viszály és a korrupció, sőt, még a halál is (Zsoltárok 37:10, 11; Ézsaiás 25:6–8).

Jó okkal hisznek abban a világon milliók, hogy ha Istenről tanulnak, és engedelmeskednek neki, az több értelmet ad az életüknek, mint bármi más! (János 17:3). Ez a meggyőződés nem puszta ábrándozásból táplálkozik. Nyilvánvaló tény, hogy az élet egy Teremtő keze műve.