Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 7. RÉSZ

Mi Isten királysága?

Mi Isten királysága?

1. Mi Isten királysága?

Mi teszi Jézust alkalmassá arra, hogy király legyen? (MÁRK 1:40–42)

Isten királysága egy égi kormányzat. Felváltja az összes többi kormányzatot, és megvalósítja Isten akaratát az égben és a földön. Milyen jó ezt tudni! Nemsokára teljesül az emberiségnek az a vágya, hogy egy jó kormányzat uralkodjon felette. A királyság minden embert egyesít majd a földön. Olvassátok fel: Dániel 2:44; Máté 6:9, 10; 24:14.

Jehova a Fiát, Jézus Krisztust nevezte ki királynak. Olvassátok fel: Jelenések 11:15.

Nézd meg a Mi Isten királysága? című kisfilmet!

2. Miért Jézus a legalkalmasabb királynak?

Azért, mert kedves, és síkraszáll az igazságosságért (Máté 11:28–30). Elég hatalma is van ahhoz, hogy segítsen az embereknek, mert az égből fog uralkodni a föld felett. A feltámadása és égbe menetele után Jehova jobbján várt (Héberek 10:12, 13). Majd miután hatalmat kapott Istentől, uralkodni kezdett. Olvassátok fel: Dániel 7:13, 14.

3. Kik fognak uralkodni Jézussal?

„A legfőbb Úr szentjeiből” álló csoport (Dániel 7:27). Az első tagjai Jézus hűséges apostolai voltak. Jehova azóta is kiválaszt további hűséges férfiakat és nőket, hogy a szentek közé tartozzanak. Jézushoz hasonlóan ők is szellemi testben támadnak fel. Olvassátok fel: János 14:1–3; 1Korintusz 15:42–44.

Hányan kerülnek az égbe? Jézus azt mondta, hogy egy „kicsiny nyáj” (Lukács 12:32). 144 000-en lesznek, és a föld felett fognak uralkodni Jézussal. Olvassátok fel: Jelenések 14:1.

 4. Mi történt, amikor Jézus uralkodni kezdett?

Isten királysága 1914-ben kezdett uralkodni. * Miután Jézus király lett, ledobta Sátánt és démonait a földre. Sátán ettől éktelen haragra gyulladt, és csapásokat zúdít a földre (Jelenések 12:7–10, 12). Mióta ledobták, egyre-másra érik a bajok az emberiséget. A világot sújtó háborúk, éhínségek, járványok és földrengések mind része annak a jelnek, mely mutatja, hogy hamarosan teljes mértékben a királyság fog uralkodni a föld felett. Olvassátok fel: Lukács 21:7, 10, 11, 31.

5. Mit valósít meg Isten királysága?

Isten királysága irányítja az egész földre kiterjedő prédikálómunkát, és így egy minden nemzetből álló nagy sokaságot egyesít. Ez a több millió szelíd ember Jézusnak az alattvalója. Amikor a királyság véget vet a mai gonosz világrendszernek a földön, védelmet fog nyújtani a nagy sokaságnak. Tehát akik szeretnék ennek a királyságnak az áldásait élvezni, azoknak meg kell tanulniuk, hogyan lehetnek Jézus engedelmes alattvalói. Olvassátok fel: Jelenések 7:9, 14, 16, 17.

A királyság 1000 év alatt megvalósítja majd Istennek az emberiséggel kapcsolatos szándékát. A földön mindenhol paradicsomi állapotok lesznek. Az 1000 év végén Jézus átadja a királyságot az Atyjának (1Korintusz 15:24–26). Van valaki, akivel szívesen megosztanád, amit Isten királyságáról megtudtál? Olvassátok fel: Zsoltárok 37:10, 11, 29.

 

^ 6. bek. Az 1914-es évhez kapcsolódó bibliai próféciákkal részletesen foglalkozik a Mit tudhatunk meg a Bibliából? című könyv a 217–220. oldalán.