Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 14. RÉSZ

Miért van Istennek szervezett népe?

Miért van Istennek szervezett népe?

1. Miért szervezte Isten nemzetté az izraelitákat?

Ábrahám patriarcha leszármazottait Isten nemzetté szervezte, és törvényekkel látta el. A népet Izraelnek nevezte. Ők képviselték az igaz imádatot, és megőrizték Isten szavait (Zsoltárok 147:19, 20). Istennek az volt a célja velük, hogy minden nemzet áldására legyenek. Olvassátok fel: 1Mózes 22:18.

Isten azért választotta ki az izraelitákat, hogy tanúskodjanak róla. Ókori történelmük jól mutatja, hogyan válik az emberek javára, ha betartják Isten törvényeit (5Mózes 4:6). Az izraeliták példájából az emberek sok mindent megtudtak az igaz Istenről. Olvassátok fel: Ézsaiás 43:10, 12.

2. Miért van szervezetük az igaz keresztényeknek?

Az izraeliták idővel nem voltak méltók arra, hogy Isten népe legyenek, ezért Jehova a helyükbe a keresztény gyülekezetet léptette (Máté 21:43; 23:37, 38). Míg korábban az izraeliták voltak Jehova Istennek a tanúi, most az igaz keresztények azok. Olvassátok fel: Cselekedetek 15:14, 17.

Jézus arra tanította a követőit, hogy szervezetten prédikáljanak és képezzenek tanítványokat minden nemzetben (Máté 10:7, 11; 24:14; 28:19, 20). Ez a munka napjainkban, a jelenlegi világrendszer végének az idején a legkiterjedtebb. Jehova lehetővé teszi, hogy több millióan mindenféle nemzetből csatlakozzanak az igaz imádathoz (Jelenések 7:9, 10). Az igaz keresztények szervezettségüknek köszönhetően bátorítani és segíteni tudják egymást. Összejöveteleiken világszerte ugyanazt a bibliai oktatást kapják. Olvassátok fel: Héberek 10:24, 25.

 3. Hogyan kezdődött Jehova Tanúi modern kori szervezetének a munkája?

Az 1870-es években a Bibliakutatók kicsiny csoportja rég elfeledett bibliai igazságokra derített fényt. Tudták, hogy Jézus a prédikálómunka céljából alapította meg a keresztény gyülekezetet. Ezért az egész világon hirdetni kezdték a királyságról szóló üzenetet. 1931-ben pedig felvették a Jehova Tanúi nevet. Olvassátok fel: Cselekedetek 1:8; 2:1, 4; 5:42.

4. Hogyan működik Jehova Tanúinak a szervezete?

Az első században sokfelé voltak keresztény gyülekezetek. Javukra vált, hogy egy központi testület, a vezetőtestület irányította őket, mely Jézust ismerte el a keresztény gyülekezet fejének (Cselekedetek 16:4, 5). Jehova Tanúi ma szintén hasznot merítenek abból, hogy tapasztalt pásztorokból álló vezetőtestület irányítja őket. A vezetőtestület felvigyázza Jehova Tanúi fiókhivatalait, melyekben több mint 600 nyelvre fordítanak, illetve ennyi nyelven nyomtatnak bibliatanulmányozásra alkalmas kiadványokat. A vezetőtestület tehát a Szentírás alapján bátorítja és vezeti a több mint 100 000 gyülekezetet. A gyülekezetekben a pásztori feladatokat erre alkalmas férfiak, azaz vének látják el. Szeretettel gondoskodnak Isten nyájáról. Olvassátok fel: 1Péter 5:2, 3.

Jehova Tanúi szervezetten adják át az embereknek a Biblia üzenetét és képeznek tanítványokat. Ahogyan az apostolok tették, ők is házanként prédikálnak (Cselekedetek 20:20). Bibliatanulmányozást ajánlanak azoknak, akik őszintén vágynak arra, hogy megismerjék az igazságot. Nemcsak egy szervezetet, hanem egy családot alkotnak, amelynek szerető Atyja van, és a tagjai testvérként törődnek egymással (2Tesszalonika 1:3). Az teszi őket a legboldogabb családdá a földön, hogy szeretnének örömet szerezni Istennek és segíteni az embereknek. Olvassátok fel: Zsoltárok 33:12; Cselekedetek 20:35.