Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 11. RÉSZ

Hogyan válnak javunkra a bibliai alapelvek?

Hogyan válnak javunkra a bibliai alapelvek?

1. Miért van szükségünk útmutatásra?

Mire ösztönöz bennünket az a bibliai alapelv, hogy az élet ajándék Istentől? (ZSOLTÁROK 36:9)

A Teremtőnk bölcsebb, mint mi. Szerető apaként törődik velünk. Úgy alkotott meg minket, hogy az irányítását figyelmen kívül hagyva nem tudunk boldogok lenni (Jeremiás 10:23). Ahogy a gyerekeknek szükségük van a szüleik vezetésére, ugyanúgy nekünk is Isten útmutatására (Ézsaiás 48:17, 18). Nagyszerű ajándék, hogy a bibliai alapelvekkel vezet minket. Olvassátok fel: 2Timóteusz 3:16.

Jehova törvényei és alapelvei rámutatnak, mi a legjobb nekünk, és hogyan nyerhetünk örökké tartó áldásokat a jövőben. Mivel Isten teremtett minket, helyénvaló, ha örömmel engedelmeskedünk neki. Olvassátok fel: Zsoltárok 19:7, 11; Jelenések 4:11.

2. Mik a bibliai alapelvek?

A bibliai alapelvek alapvető igazságok. A törvények pedig általában meghatározott helyzetekre vonatkoznak (5Mózes 22:8). Hogy egy adott helyzetben hogyan alkalmazható egy alapelv, azt mindig át kell gondolnunk (Példabeszédek 2:10–12). Például a Biblia azt tanítja, hogy az élet ajándék Istentől. Ezt az alapelvet figyelembe vesszük a munkahelyünkön, az otthonunkban és utazás közben, és ezért megtesszük a kellő óvintézkedéseket. Olvassátok fel: Cselekedetek 17:28.

3. Melyik a két legfontosabb alapelv?

Jézus elmondta, melyik a két legfontosabb alapelv. Az első feltárja, mi az ember életének a célja: az, hogy megismerjük Istent, szeressük őt és hűségesen szolgáljuk. Ezt minden döntésünknél figyelembe kell vennünk  (Példabeszédek 3:6). Akik megszívlelik ezt az alapelvet, Isten barátai lesznek, valódi boldogságra találnak, és örökké élhetnek. Olvassátok fel: Máté 22:36–38.

A második alapelv megmutatja, hogyan élhetünk békés kapcsolatban másokkal (1Korintusz 13:4–7). Ennek az alapelvnek akkor teszünk eleget, ha úgy bánunk az emberekkel, ahogy Isten. Olvassátok fel: Máté 7:12; 22:39, 40.

4. Hogyan válnak javunkra a bibliai alapelvek?

Ha a családtagok a Biblia alapelvei szerint élnek, a szeretet egybekovácsolja őket (Kolosszé 3:12–14). Isten Szava azt tanítja, hogy a házasságnak tartós kapcsolatnak kell lennie. Ez az alapelv szintén védelmezi a családokat. Olvassátok fel: 1Mózes 2:24.

A Biblia tanításai anyagilag és érzelmileg is a javunkra válnak. Például a munkaadók sokszor szívesebben alkalmaznak olyan személyeket, akiknek a becsületességről és a szorgalomról alkotott nézetét a Biblia szabja meg (Példabeszédek 10:4, 26; Héberek 13:18). Isten Szava arra is megtanít, hogy elégedjünk meg a legszükségesebbekkel, és hogy az Istennel ápolt barátságunk fontosabb legyen az anyagiaknál. Olvassátok fel: Máté 6:24, 25, 33; 1Timóteusz 6:8–10.

Isten alapelvei az egészségünket is óvják (Példabeszédek 14:30; 22:24, 25). Például ha megtartjuk Istennek azt a törvényét, hogy ne részegedjünk le, elkerülhetjük a halálos betegségeket és baleseteket (Példabeszédek 23:20). Jehova megengedi, hogy fogyasszunk alkoholt, de csak mértékkel (Zsoltárok 104:15; 1Korintusz 6:10). Isten alapelvei a viselkedésünk mellett a gondolkodásmódunkra is jó hatással vannak (Zsoltárok 119:97–100). Ám az igaz keresztények nemcsak azért ragaszkodnak Isten alapelveihez, mert a javukra válnak, hanem mert tisztelik Jehovát. Olvassátok fel: Máté 5:14–16.