Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 9. RÉSZ

Örvendj kielégítő életnek most és mindörökké!

Örvendj kielégítő életnek most és mindörökké!

Kielégítő életet élhetsz, ha barátságot ápolsz Istennel

ÁBRAHÁM, a Biblia történetében egy kiemelkedő, hithű férfi, kényelmes életet hagyott hátra a virágzó Ur városában. Miután valamennyi ideig Háránban maradt, életének hátralevő részében nomádként sátorban élt, és nem volt állandó lakóhelye (1Mózes 12:1–3; Cselekedetek 7:2–7; Héberek 11:8–10). Mégis ezt jegyezték fel: „Ábrahám. . . kilehelte utolsó leheletét, és igen öreg korában halt meg, idősen és elégedetten” (1Mózes 25:8NW). Mi tette az életét ilyen kielégítővé? Ő nem egyszerűen csak egy idős ember volt, aki elégedettséget érzett a halálos ágyán azért, amit megvalósított az életében. Ábrahámot később „Jehova barátjának” hívták, mivel kiemelkedő volt az Istenbe vetett hite (Jakab 2:23; Ézsaiás 41:8). Életét tehát az a szoros kapcsolat tette kielégítővé, melyet Teremtőjével ápolt.

Lehet-e az életed még Ábraháménál is kielégítőbb?

2 Te is élhetsz ma tartalmas, kielégítő életet, ha barátságot ápolsz Istennel, miként Ábrahám is tette mintegy négyezer évvel ezelőtt. Talán meglep téged az a gondolat, hogy a világegyetem Teremtőjének legyél a barátja, ám ez mégis lehetséges. Hogyan? Úgy, ha megismered és megszereted őt (1Korintus 8:3; Galácia 4:9). Ez a Teremtővel ápolt kapcsolat teheti az életedet értékessé és kielégítővé.

3 Azoknak, akik hajlandók elfogadni Jézus Krisztus váltságáldozatát, Jehova olyan útmutatást ad,  melynek segítségével boldog életet élhetnek (Ézsaiás 48:17). Emlékezz vissza, Ádám azzal lázadt fel Isten ellen, hogy ő maga döntötte el, mi a jó, és mi a rossz. Jehova ugyan megvásárolta az emberi családot a Fia váltságáldozata révén, és utat nyitott számukra a bűn és a halál rabszolgaságából való szabadulásra, mégis mindenkinek egyénileg kell elfogadnia a váltságot, és felhagynia azzal, hogy saját maga szabja meg, mi a jó, és mi a rossz. Alá kell vetnünk magunkat a törvényeknek és alapelveknek, melyeket Isten ad azoknak, akik elfogadják Jézus váltságáldozatát.

„Mutasd meg nékem a te útadat”

4 Amint folytatod a Biblia tanulmányozását, és alkalmazod a benne lefektetett alapelveket, bizonyára felismered majd azt, mennyire értékesek Isten zsinórmértékei a jóra és a rosszra vonatkozóan (Zsoltárok 19:8–10). Ösztönzést érzel majd arra, hogy úgy szólj Istenhez, miként Mózes, Jehova prófétája: „Most azért ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a te útadat, hogy ismerjelek meg téged” (2Mózes 33:13; Zsoltárok 25:4). A Biblia olyan alapelvekről gondoskodik, melyek irányítást adnak, amikor gondjaid merülnek fel ezekben a ’válságos időkben, amelyekkel nehéz megküzdeni’ (2Timóteus 3:1). Értékelésed növekedni fog, és arra indít majd, hogy jobban megismerd Jehovát, és megerősítsd a hozzá fűződő barátságodat.

5 Ábrahám ugyan „idősen és elégedetten” halt meg, de amíg valakinek meg kell halnia, addig az élete még mindig túlságosan rövidnek mondható. Mindannyiunkban ösztönösen bennünk van az élni akarás, akármilyen idősek vagyunk is. Ez abból fakad, hogy Isten „az örökkévalóságot is az emberi értelem elé tárta, de az ember mégsem tudja felfogni Isten alkotásait elejétől végig, amelyeket megalkotott” (Prédikátor 3:11Úf.). Még egy örökké tartó életen át sem lennénk képesek Jehova minden alkotását felfogni. Végeláthatatlanok Jehova csodálatos művei, melyeket megfigyelhetnénk, tanulmányozhatnánk, és amelyeknek örvendezhetnénk! (Zsoltárok 19:2–5; 104:24; 139:14).

6 Valószínűleg nem vonz az, hogy örökké élj, ha ennyi baj tölti be a földet, miként azt napjainkban látjuk. De nincs okunk az aggodalomra. A Biblia ezt ígéri: „új egeket és új földet várunk az ő ígérete szerint, és ezekben  igazságosság fog lakni” (2Péter 3:13). Az „új egek” kifejezés az új égi kormányzatra, Isten Királyságára utal, mely az egész föld felett uralkodik majd. Az „új föld” pedig egy új emberi társadalom, melyet olyan személyek alkotnak, akik engedelmeskednek e Királyság uralmának. Hogy ezt valóra váltsa, Jehova hamarosan fellép azokkal szemben, „akik pusztítják a földet” (Jelenések 11:18; 2Péter 3:10).

7 De hát mennyire hamar? Jézus Krisztus a nemzeteket magával sodró háborúkat, az „élelmiszerhiányokat meg földrengéseket egyik hely után a másikon”, a „járványos betegségeket” és a „törvénytelenség növekedését” is azokhoz az eseményekhez sorolta, melyek beletartoznak a ’dolgok rendszere befejezésének jelébe’ (Máté 24:3–13; Lukács 21:10, 11; 2Timóteus 3:1–5). Majd ezt jövendölte: „amikor látjátok ezeket megtörténni, tudjátok meg, hogy közel az Isten királysága” (Lukács 21:31). Igen, gyorsan közeledik az idő, amikor Jehova elpusztítja a gonoszokat. *

8 A „mindenható Isten nagy napja” után, amikor Jehova megtisztítja a földet a gonoszságtól, bolygónk paradicsommá fog válni (Jelenések 16:14, 16; Ézsaiás 51:3). Ekkor majd „az igazak öröklik a földet, és mindvégig rajta lakoznak” (Zsoltárok 37:29). De mi lesz vajon azokkal, akik már meghaltak? „Ne csodálkozzatok ezen – mondta Jézus –, mert eljön az óra, amelyben mindazok, akik az emléksírokban vannak, hallani fogják az ő hangját, és kijönnek: akik jó dolgokat tettek, az élet feltámadására, akik hitványságot gyakoroltak, az ítélet feltámadására” (János 5:28, 29). Jehova, akit minden egyes ember érdekel, életre akarja majd kelteni azokat, akik halálalvásban vannak. A tudósok talán arra törekednének, hogy a génsebészet segítségével klónozzanak embereket, a Teremtőnek viszont nem kell klónozáshoz folyamodnia. Mindegyik megváltható embernél képes visszaemlékezni a legapróbb részletekre is, és vissza tudja hozni ezeket az embereket az életbe. Igen, van kilátás arra,  hogy viszontláthasd elhunyt szeretteidet a paradicsomi földön!

9 Milyen lesz az élet a Paradicsomban? A föld tele lesz boldog férfiakkal és nőkkel, akik egységben dicsőítik a Teremtőt. „Nem mondja a lakos: beteg vagyok!” (Ézsaiás 33:24; 54:13). Senki sem lesz kitéve egészségtelen stressznek, és senkinél sem alakulnak majd ki érzelmi és szellemi rendellenességek. Mindenkinek bőven lesz mit ennie, és örömét lelheti abban, hogy Isten szándékával összhangban lévő, értelmes munkát végezhet (Zsoltárok 72:16; Ézsaiás 65:23). Élvezhetik majd, hogy békében lesznek az állatokkal és az embertársaikkal, mindenekelőtt pedig az ’Istennel való békének’ örvendhetnek (Róma 5:1; Zsoltárok 37:11; 72:7; Ézsaiás 11:6–9).

10 Mit kell tenned, hogy ott legyél a Paradicsomban, és teljes mértékben kielégítő életet élhess? Jézus Krisztus ezt mondta: „Az jelenti az örök életet, hogy ismeretet fogadjanak magukba rólad, az egyedüli igaz Istenről, és arról, akit elküldtél, Jézus Krisztusról” (János 17:3). Továbbra is fogadj be tehát ismeretet Jehováról és Jézus Krisztusról, hogy megtanuld, mit kíván meg tőled Isten. Így elnyerheted Jehova Isten tetszését, és ez teszi majd életedet a legteljesebb értelemben kielégítővé.

^ 7. bek. Többet is megtudhatsz e próféciáról a Mit tanít valójában a Biblia? című könyv 9. fejezetében; Jehova Tanúi kiadványa.