Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

5. RÉSZ

Isten megismerése

Isten megismerése

AMIKOR tanácstalan vagy, nemde valaki olyanhoz fordulsz, aki méltó a bizalmadra? Ha megbízol abban a forrásban, ahonnan a tanács jön, nagyobb késztetést érzel arra, hogy kövesd a tanácsot, függetlenül attól, hogy rögtön hasznát látod-e, vagy sem. Ha igazán szeretnéd a javadra fordítani a Bibliában található gyakorlatias tanácsokat, meg kell ismerkedned a Szerzőjével. Sőt talán még odáig is eljutsz, hogy a ’barátjának’ tekintenek majd (Ézsaiás 41:8).

Az isteni név Ézsaiás könyvének héber nyelvű szövegében

2 Ha szeretnél megbarátkozni valakivel, alighanem tudni akarod, hogy hívják. Vajon a Biblia Istenének van neve? Ő jelentette ki: „Én vagyok a’ Jehova, az, az én nevem, és az én ditsösségemet másnak nem adom, és az én ditséretemet a’ faragott képeknek” (Ézsaiás 42:8, Komáromi-fordítás). A neve tehát „Jehova”, héberül írva יהוה (jobbról balra olvassuk). E név közel 7000-szer fordul elő a Bibliában a Héber Iratokban. Az isteni név jelentését így ismerik: ’előidézi, hogy legyen’. Ez azt jelenti, hogy Jehova előidézi, hogy azzá váljon, amivé csak szükséges válnia szándékának a megvalósítása érdekében és ha kell, ugyanezt az alkotásaival is megteszi. Ezenfelül a Jehova név a héberben egy olyan nyelvtani alakban van, amely a megvalósítás folyamatában lévő cselekvésre utal. Mit fejez ez ki? Elmondja nekünk, hogy Jehova idézte elő és még most is előidézi, hogy a szándéka megvalósuljon. Ő élő Isten, nem pedig személytelen erő!

3 Jehova Teremtő lett (1Mózes 1:1). Ő az „élő Isten, aki alkotta az eget, a földet, a tengert és mindent, ami bennük van” (Cselekedetek 14:15). Jehova teremtett meg mindent, beleértve az első emberpárt, Ádámot és Évát is. Ennélfogva Isten „az élet forrása” (Zsoltárok 36:10). Ezenkívül az élet Fenntartójává is vált. Így „nem hagyta magát tanúság nélkül, hiszen jót cselekedett, esőket adva nektek az égből, és termékeny időszakokat, teljesen betöltve szíveteket eledellel és derűvel” (Cselekedetek 14:17). Afrikában és Ázsiában sokan azért imádják az őseiket, mert tőlük kapták az életüket. Vajon nem kellene sokkal nagyobb hálát érezniük a Teremtő és az élet Fenntartója iránt, aki megteremtette az első házaspárt, és megajándékozta őket a szaporodás képességével? Ha eltűnődsz ezen a gondolaton, talán arra indít majd, hogy így kiálts fel: „Méltó vagy, Jehova, igen, Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztelet és a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett és teremtetett” (Jelenések 4:11).

4 A Biblia lapjain megismerheted Teremtődet, Jehovát, és megtudhatod róla, milyen Isten is ő. A Biblia feltárja, hogy „Isten szeretet” (1János 4:16; 2Mózes 34:6, 7). Miközben olvasod a Bibliát a Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig, jó néhány beszámolót találsz majd, melyek megmutatják, hogy ő valóban szerető Isten. Miért ne tennéd szokásoddá, hogy naponta olvasod Isten Szavát azzal a céllal, hogy megismerd Teremtődet? Tanulmányozd alaposan a Bibliát olyanok segítségével, akik már jól ismerik, miről szól (Cselekedetek 8:26–35). Ha így teszel, megérted majd, hogy ő egyben az igazságosság Istene is, aki nem fogja örökké eltűrni a gonoszságot (5Mózes 32:4). Az embereknek nem könnyű egyensúlyt tartaniuk a szeretet és az igazságosság között, Jehova azonban a bölcsességével tökéletes egyensúlyban tudja tartani ezt a két tulajdonságot (Róma 11:33; 16:27). Mint mindenható Isten, megvan a hatalma ahhoz, hogy megtegyen bármit, amit csak akar, a szándéka megvalósítása érdekében (1Mózes 17:1). Igyekezz alkalmazni a Bibliában található bölcs tanácsokat, és még nagyobb értékelést érzel majd a Teremtőd iránt, mivel felismered, hogy az ő tanácsai mindig a javunkat szolgálják.

Miért ne közelednél Jehovához imában?

5 De van még egy másik módja is annak, ahogyan közeledhetünk Istenhez. Az ima által. Jehova a ’könyörgés meghallgatója’ (Zsoltárok 65:3). Ő „még annál is többet tehet, mint ami jóval meghaladja mindazt, amit kérünk vagy elképzelünk” (Efézus 3:20). De vajon mit gondolnál egy olyan „barátról”, aki csak akkor jön hozzád, ha valamilyen szívességet szeretne kérni tőled? Nem valószínű, hogy sokra tartanád őt. Így bizonyára te sem szeretnéd csupán arra használni az ima kiváltságát, hogy a kívánságaiddal fordulj Istenhez, hanem arra is, hogy köszönetet mondj neki és dicsőítsd őt (Filippi 4:6, 7; 1Tesszalonika 5:17, 18).