Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

 17. FEJEZET

A Királyság-hírnökök képzése

A Királyság-hírnökök képzése

A FEJEZET TÉMÁJA:

Hogyan készítik fel a teokratikus iskolák a Királyság-hírnököket a megbízatásaik ellátására?

1–3. Hogyan adott lendületet Jézus a prédikálómunkának, és milyen kérdések merülhetnek fel bennünk ezzel kapcsolatban?

JÉZUS két éven át Galilea területén prédikált. (Olvassátok fel: Máté 9:35–38.) Sok városba és faluba ellátogatott, tanított a zsinagógákban, és prédikálta a Királyság jó hírét. Bármerre járt, sokan vették körül. Jézus látta, hogy „az aratnivaló sok”, ezért még több munkásra lenne szükség.

2 Hogyan adott lendületet Jézus a prédikálómunkának? Elküldte a 12 apostolát, hogy „prédikálják az Isten királyságát” (Luk 9:1, 2). Biztosan sok kérdés vetődött fel az apostolokban a munka elvégzésével kapcsolatban. Mielőtt Jézus elküldte őket, szeretettől indíttatva, képzést adott nekik a szolgálatuk ellátására, ahogyan neki is képzést adott az égi Atyja.

3 Most talán több kérdés is felmerül bennünk: Milyen képzést kapott Jézus az Atyjától? Milyen képzésben részesítette Jézus az apostolait? És vajon napjainkban is képzést ad a Messiás-Király a követőinek? Ha igen, hogyan?

„Ahogy az Atya tanított, úgy mondom ezeket”

4. Mikor és hol kapott Jézus oktatást az Atyjától?

4 Jézus egyértelműen elismerte, hogy az Atyja tanította őt. A földi szolgálata során ezt mondta: „ahogy az Atya tanított, úgy mondom ezeket” (Ján 8:28). Mikor és hol kapott Jézus oktatást? Minden bizonnyal röviddel azután kezdődött el a képzése, hogy mint Isten elsőszülött Fia meg lett teremtve (Kol 1:15). A Fiú hosszú korszakokon át volt az Atyja mellett az égben, és ezalatt mindvégig figyelte és hallgatta a Nagy Oktatót (Ézs 30:20). Ennek eredményeként páratlan oktatásban részesült, hiszen megismerhette Atyja tulajdonságait, tetteit és szándékát.

5. Milyen képzésben részesítette az Atya a Fiút, hogy el tudja látni a földi szolgálatát?

5 Jehova a megfelelő időben megtanította a Fiának, hogyan kell majd végeznie a földi szolgálatát. Nézzünk meg egy próféciát, melyből kiderül, milyen kapcsolat volt a Nagy Oktató és az elsőszülött Fia között. (Olvassátok fel: Ézsaiás 50:4, 5.) A prófécia szerint Jehova „reggelről reggelre”  fölserkentette a Fiát. Ez a szókép egy tanítót juttat az eszünkbe, aki korán reggel felébreszti a tanulóját, hogy tanítsa őt. Egy bibliai forrásműben ez olvasható: „Jehova. . . elviszi őt, miként el szokták vinni az iskolába a tanulókat, és megtanítja arra, hogy miről és hogyan prédikáljon.” Ebben az égi „iskolában” Jehova megtanította a Fiának, hogy mit mondjon, és mit beszéljen (Ján 12:49). Arra is kiképezte őt, hogy hogyan tanítson. * Mialatt Jézus a földön volt, nemcsak a saját szolgálatában hasznosította ezt a képzést, hanem a követőit is kiképezte, hogy ők is el tudják látni a szolgálatukat.

6–7. a) Milyen képzést adott Jézus az apostolainak, és ez mire készítette fel őket? b) Milyenfajta képzésről gondoskodik Jézus napjainkban?

6 Milyen képzést adott Jézus az apostolainak, ahogyan arra a bevezetőben utaltunk? Máté evangéliumának a 10. fejezete szerint konkrét utasításokkal látta el őket a szolgálatra vonatkozóan. Egyebek között ezekkel: hol prédikáljanak (5. és 6. vers); miről beszéljenek (7. vers); bízzanak Jehovában (9. és 10. vers); hogyan viszonyuljanak a házigazdákhoz (11–13. vers); hogyan reagáljanak az elutasításra (14. és 15. vers), és mit tegyenek, amikor üldözik őket (16–23. vers). * A Jézustól kapott képzés felkészítette az apostolokat arra, hogy élen tudjanak járni a jó hír hirdetésében az i. sz. első században.

7 És mi a helyzet napjainkban? Jézus, Isten Királyságának a királya azt a mindennél fontosabb megbízatást adta a követőinek, hogy prédikálják a Királyság jó hírét „az egész lakott földön tanúságul minden nemzetnek” (Máté 24:14). Vajon a Király kiképez minket erre a munkára? Igen! Az égi Király gondoskodik arról, hogy a követői megkapják az ahhoz szükséges képzést, hogy prédikálni tudjanak a gyülekezeten kívül, és el tudják látni a különleges megbízatásaikat azon belül.

A hírnökök felkészítése az evangéliumhirdetésre

8–9. a) Mi volt az elsődleges célja a teokratikus szolgálati iskolának? b) Hogyan segít neked a hétköznap tartott összejövetel hatékonyabb hírnökké válnod?

8 Jehova szervezete már régóta képzésről gondoskodik az evangéliumhirdetők számára a kongresszusok és a gyülekezeti összejövetelek, egyebek közt a szolgálati összejövetel által. Azonban a főhivatalban szolgáló testvérek az 1940-es évektől kezdődően különféle iskolákat is elkezdtek szervezni.

9 Teokratikus szolgálati iskola. Ahogy az előző fejezetben olvashattunk róla, ezt az iskolát 1943-ban indították el. Ám nem csupán az volt a célja, hogy a tanulókat ügyes előadókká képezze ki, hanem elsődlegesen az, hogy Isten népe a beszéd ajándékát Jehova dicsőítésére használja a szolgálatban (Zsolt 150:6). Az iskola minden beiratkozott testvért  és testvérnőt felkészített arra, hogy hatékonyabban prédikáljon. Napjainkban a hétköznap megtartott összejövetelen kapunk erre képzést.

10–11. Kik vehetnek részt most a Gileád Iskolán, és mi az iskola célja?

10 Őrtorony Gileád Bibliaiskola. Ez az iskola 1943. február 1-jén, hétfőn kezdődött el. Az iskola eredetileg arra képezte ki az úttörőket és más teljes idejű szolgákat, hogy misszionáriusként szolgáljanak a világ valamelyik részén. Ám 2011 októbere óta csak különleges teljes idejű szolgák vehetnek részt az iskolán: különleges úttörők, utazófelvigyázók és feleségeik, Bétel-szolgák, és azok a szántóföldön szolgáló misszionáriusok, akik még nem vettek részt ezen az iskolán.

11 Mi a célja a Gileád Iskola tananyagának? Egy testvér, aki már régóta oktató az iskolán, ezt mondja: „Egyrészt az, hogy megerősítse a tanulók hitét Isten Szavának alapos tanulmányozása által, másrészt az, hogy segítsen nekik kifejleszteni azokat a szellemi tulajdonságokat, melyek ahhoz szükségesek, hogy megbirkózzanak a megbízatásuk során felmerülő nehézségekkel. A tananyagnak egy további lényeges célja az, hogy fokozza a tanulókban az evangéliumhirdető munka iránti vágyat” (Ef 4:11).

12–13. Milyen hatással volt a Gileád Iskola a világszerte folyó prédikálómunkára? Mondj példát!

12 Milyen hatással volt a Gileád Iskola a világszerte folyó prédikálómunkára? 1943 óta több mint 8500-an kaptak képzést az iskolán, * és a Gileádot végzett misszionáriusok eddig több mint 170 országban szolgáltak. A misszionáriusok jó hasznát veszik a képzésüknek. Buzgók a szolgálatban, és másokat is arra tanítanak, hogy kövessék a példájukat. A misszionáriusok sokszor olyan területeken jártak élen a munkában, ahol egyáltalán nem voltak Királyság-hírnökök, vagy csak nagyon kevesen.

13 Figyeljük meg például, mi történt Japánban, ahol a II. világháború idején majdnem teljesen leállt a szervezett prédikálás. 1949 augusztusára kevesebb mint tíz helyi hírnök volt az országban. Ám az év végén már 13 Gileádot végzett misszionárius prédikált buzgón Japánban. Később még több misszionárius érkezett. Eleinte a nagyobb városokban prédikáltak, majd máshová költöztek. Lelkesen arra buzdították a tanulmányozóikat és másokat, hogy legyenek úttörők. Buzgó erőfeszítéseik nagyszerű eredményekkel jártak. Ma már több mint 216 000 Királyság-hirdető van Japánban, és közel 40 százalékuk úttörőként szolgál. *

14. Mit bizonyítanak a teokratikus iskolák? (Lásd az „ Iskolák Királyság-hírnököknek” című kiemelt részt is.)

14 Más teokratikus iskolák. Az úttörőszolgálati iskola, a házaspárok bibliaiskolája és az egyedülálló testvérek bibliaiskolája abban segít, illetve segített a tanulóknak, hogy megerősítsék az Istennel ápolt kapcsolatukat, és hogy buzgón  végezzék az evangéliumhirdető munkát. * Ezek az iskolák egyértelműen bizonyítják, hogy a Királyunk teljesen felkészít minket arra, hogy el tudjuk látni a szolgálatunkat (2Tim 4:5).

A testvérek felkészítése különleges megbízatások ellátására

15. Hogyan szeretnék Jézus példáját követni azok a férfiak, akik felelősségteljes feladatokat látnak el?

15 Emlékezzünk vissza Ézsaiás próféciájára, mely szerint Jehova oktatja Jézust. Az égi „iskolában” a Fiú megtanulta, hogy „milyen beszéddel [válaszoljon] a megfáradtnak” (Ézs 50:4). Jézus alkalmazta, amit tanult, és a földi szolgálata során felüdítette azokat, akik keményen fáradoztak, és meg voltak terhelve (Máté 11:28–30). Azok a férfiak, akik felelősségteljes feladatokat látnak el a gyülekezetben, Jézus példáját követve, szeretnék felüdíteni a testvéreiket és testvérnőiket. Ezért Jehova szervezete különféle iskolákat hozott létre, hogy segítsen ezeknek a férfiaknak hatékonyabban szolgálni a hittársaikat.

16–17. Mi a Királyság-szolgálati iskola célja? (Lásd a széljegyzetet is.)

 16 Királyság-szolgálati iskola. Ennek az iskolának az első osztálya 1959. március 9-én indult South Lansingben (New York állam, USA). Az utazófelvigyázókat is, és a gyülekezetszolgákat is meghívták, hogy vegyenek részt az egy hónapos oktatáson. A későbbiekben a tananyagot lefordították angolról más nyelvekre is, és az iskola keretén belül idővel az egész világon képzést kaptak a testvérek. *

Lloyd Barry testvér a Királyság-szolgálati iskolán oktat Japánban, 1970-ben

17 Jehova Tanúi 1962-es angol évkönyve ezt írta a Királyság-szolgálati iskola céljáról: „Ebben a rohanó világban Jehova Tanúi gyülekezetében egy felvigyázónak olyan férfinak kell lennie, aki képes úgy szervezni az életét, hogy a gyülekezetben mindenkire kellő figyelmet tudjon fordítani, és az áldásukra legyen. Ám olyan férfi nem lehet felvigyázó, aki a gyülekezet miatt elhanyagolja a családját, ehelyett józan elméjűnek kell lennie. Az egész világon nagyszerű lehetőség nyílt meg a gyülekezetszolgák előtt azáltal, hogy képzést kaphatnak a Királyság-szolgálati iskolán. Az iskola hozzájárul ahhoz, hogy eleget tudjanak tenni a felvigyázókra  vonatkozó bibliai elvárásoknak” (1Tim 3:1–7; Tit 1:5–9).

18. Hogyan fordítja a javára Isten népének minden tagja a Királyság-szolgálati iskolát?

18 Isten népének minden tagja a javára fordítja a Királyság-szolgálati iskolát. Hogyan? Amikor a vének és a kisegítőszolgák alkalmazzák az iskolán tanultakat, akkor Jézushoz hasonlóan felüdítik a hittársaikat. Biztosan te is nagyra értékeled, ha a törődő vének és kisegítőszolgák kedvesen beszélnek veled, figyelmesen meghallgatnak, vagy meglátogatnak, hogy erőt öntsenek beléd (1Tessz 5:11). Igazi áldást jelentenek az ilyen képesített férfiak a gyülekezetben!

19. Milyen iskolákat felvigyáz még a vezetőtestület tanítói bizottsága, és mi az iskolák célja?

19 Más teokratikus iskolák. A vezetőtestület tanítói bizottsága más iskolákat is felvigyáz, melyek képzést adnak azoknak a testvéreknek, akik felelősségteljes feladatokat látnak el a szervezetben. Ezek az iskolák segítenek a gyülekezeti felvigyázóknak, az utazófelvigyázóknak és a fiókbizottsági tagoknak, hogy hatékonyabban tudják ellátni a feladataikat. A Biblián alapuló képzés arra ösztönzi őket, hogy erősítsék a hitüket, és hogy a szentírási alapelvekkel összhangban törődjenek a nyáj értékes tagjaival, akiket Jehova a gondjaikra bízott (1Pét 5:1–3).

A szolgálati kiképzőiskola első osztálya 2007-ben indult Malawiban

20. Miért mondhatta azt Jézus, hogy „mindannyian Jehovától tanítottak” vagyunk, és mi az elhatározásod?

20 A Messiás-Király kétségkívül mindent megtesz azért, hogy a követői jól képzettek legyenek. Minden képzés fentről, Jehovától származik: ő kiképezte a Fiát, a Fia pedig a követőit. Ezért Jézus joggal jelenthette ki, hogy „mindannyian Jehovától tanítottak” vagyunk (Ján 6:45; Ézs 54:13). Határozzuk el, hogy teljesen a javunkra fordítjuk azt a képzést, melyről a Királyunk gondoskodik! Ne felejtsük el, hogy a képzésünk legfőbb célja az, hogy megerősítse az Istennel ápolt kapcsolatunkat, és így teljesen el tudjuk látni a szolgálatunkat.

^ 5. bek. Honnan tudjuk, hogy az Atya megtanította a Fiának azt, hogy hogyan tanítson? Gondoljunk csak a következőkre: Azzal, hogy Jézus sok szemléltetést használt, amikor másokat tanított, beteljesített egy próféciát, melyet évszázadokkal a születése előtt jegyeztek fel (Zsolt 78:2; Máté 13:34, 35). Nyilvánvaló, hogy Jehova, akitől a próféciák származnak, már jó előre elhatározta, hogy a Fia szemléltetések, vagyis példázatok által fog tanítani (2Tim 3:16, 17).

^ 6. bek. Hónapokkal később Jézus „kijelölt hetven másikat, és elküldte őket kettesével” prédikálni. Ki is képezte őket (Luk 10:1–16).

^ 12. bek. Voltak, akik többször is elvégezték a Gileád Iskolát.

^ 13. bek. A Jehova Tanúi – Isten Királyságának hirdetői című könyv 23. fejezetében még több részletet olvashatsz arról, hogy milyen hatással voltak a Gileádot végzett misszionáriusok a világszerte folyó prédikálómunkára.

^ 14. bek. A két utóbbi iskolát felváltotta a Királyság-hirdetők iskolája.

^ 16. bek. Ma már minden felvigyázó hasznot merít a Királyság-szolgálati iskolából. Az iskola időtartama változó, és néhány évente tartják meg. 1984 óta a kisegítőszolgák is képzést kapnak ezen az iskolán.