Bibliai történetek gyerekeknek

A teremtéstől kezdve Jézus Krisztus idején át a királyság eljöveteléig sok történetet tartalmaz ez a könyv. Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt tanulságos.

Levél a vezetőtestülettől

Hogyan használjuk a könyvet?

1. FEJEZET

Isten megalkotja az eget és a földet

A Biblia azt mondja, hogy Isten teremtette az eget és a földet. De tudod, hogy milyen céllal teremtette az első angyalt minden és mindenki más előtt?

2. FEJEZET

Isten megteremti az első férfit és nőt

Isten megteremti az első férfit és nőt, és az Éden-kertbe helyezi őket. Azt akarja, hogy gyerekeik szülessenek, és az egész földet paradicsommá tegyék.

3. FEJEZET

Ádám és Éva engedetlenné válik

Miben különbözik az egyik fa az összes többitől az Éden-kertben? Miért eszik a gyümölcséből Éva?

4. FEJEZET

A harag gyilkossághoz vezet

Isten elfogadja Ábel felajánlását, de Káinét nem. Amikor Káin ezt látja, nagyon megharagszik, és szörnyű dolgot tesz.

5. FEJEZET

Noé bárkája

Amikor a gonosz angyalok nőket vesznek feleségül a földön, fiaik születnek, akik óriás termetűek és zsarnokok. Erőszak itat át mindent. De Noé más, ő szereti Istent, és engedelmeskedik neki.

6. FEJEZET

Nyolcan túlélik az özönvizet

Az özönvíz idején 40 nap és 40 éjjel esik az eső. Miután Noé a családjával együtt több mint egy évig a bárkában van, végül elhagyhatják.

7. FEJEZET

Bábel tornya

Az emberek egy várost akarnak építeni, meg egy tornyot, melynek a teteje az égig ér. Miért idézi elő Isten, hogy különféle nyelveken kezdjenek beszélni?

8. FEJEZET

Ábrahám és Sára engedelmeskedik Istennek

Miért cseréli fel Ábrahám és Sára a városi életet azzal, hogy Kánaán földjén vándoroljon?

9. FEJEZET

A várva várt fiú!

Hogyan teljesíti Isten, amit Ábrahámnak ígért? Melyik fián keresztül, Izsákon vagy Izmaelen keresztül?

10. FEJEZET

Emlékezzetek Lót feleségére!

Isten tüzet és ként zúdít Szodomára és Gomorrára. Miért pusztul el ez a két város? Miért kell emlékeznünk Lót feleségére?

11. FEJEZET

Hitpróba

Isten így szól Ábrahámhoz: „Kérlek, áldozd fel nekem az egyetlen fiadat Mórija földjén, az egyik hegyen.” Hogyan néz szembe Ábrahám ezzel a hitpróbával?

12. FEJEZET

Jákob megszerzi az örökséget

Izsáknak és Rebekának ikreik születnek: Ézsau és Jákob. Ézsau jön először a világra, ezért neki különleges örökség jár. De miért cseréli el egy tányér főzelékre?

13. FEJEZET

Jákob és Ézsau kibékülnek

Hogyan kap Jákob áldást egy angyaltól? És hogyan békül ki Ézsauval?

14. FEJEZET

Egy hűséges rabszolga

József azt teszi, ami helyes, mégis nagyon sokat szenved. Miért?

15. FEJEZET

Jehova nem feledkezik meg Józsefről

Noha József távol él a családjától, Isten mindig vele van.

16. FEJEZET

Ki Jób?

Még akkor is engedelmeskedik Jehovának, amikor ez nehéz.

17. FEJEZET

Mózes Jehovát választja Istenének

Édesanyja zseniális tervének köszönhetően a kis Mózes megmenekül.

18. FEJEZET

Az égő bokor

Miért nem égett el a tűzben a bokor?

19. FEJEZET

Az első három csapás

A fáraó miatt csapások érik az izraelitákat, mert túl büszke ahhoz, hogy egyszerűen elengedje az izraelitákat.

20. FEJEZET

A következő hat csapás

Miben különböznek ezek a csapások az első háromtól?

21. FEJEZET

A tizedik csapás

Ez a csapás olyan megsemmisítő, hogy még a büszke fáraó ellenállását is megtöri.

22. FEJEZET

Csoda a Vörös-tengernél

A fáraó sértetlenül kerül ki a tíz csapásból. De vajon ebből a helyzetből is?

23. FEJEZET

Ígéret Jehovának

Az izraeliták különleges ígéretet tesznek Istennek a Sínai-hegynél.

24. FEJEZET

Nem tartják be az ígéretüket

Mire Mózes megkapja a tízparancsolatot, a nép szörnyű bűnt követ el.

25. FEJEZET

A hajlék

Ebben a különleges sátorban tartják a szövetségládát.

26. FEJEZET

A tizenkét kém

Józsué és Káleb mást mond, mint a tíz kém, akik szintén kikémlelték Kánaán földjét.

27. FEJEZET

Fellázadnak Jehova ellen

Kórah, Dátán, Abirám és még 250 férfi nem vesz figyelembe valami fontos dolgot Jehovával kapcsolatban.

28. FEJEZET

Bálám szamara megszólal

A szamár lát valakit, akit Bálám nem.

29. FEJEZET

Jehova Józsuét választja

Isten olyan útmutatással látja el Józsuét, mely nekünk is segít napjainkban.

30. FEJEZET

Ráháb elrejti a kémeket

Jerikó falai leomlanak, de Ráháb háza sértetlen, noha a falra épült.

31. FEJEZET

Józsué és a gibeoniak

Józsué azt kéri Istentől, hogy a nap ne menjen le.

32. FEJEZET

Izrael új vezetője és két bátor asszony

Józsué halála után bálványokat kezdenek imádni az izraeliták. Sanyargatja őket az ellenség, de Bárák bíró, Debóra prófétanő és Jáhel segít rajtuk.

33. FEJEZET

Ruth és Naomi

Két özvegyasszony Izraelbe érkezik. Az egyikük, Ruth elmegy gabonát szedegetni a szántóföldre, ahol felfigyel rá Boáz.

34. FEJEZET

Gedeon legyőzi a midiánitákat

Mivel a midiániták megkeserítik az izraeliták életét, Jehovához fordulnak segítségért. Hogyan tudja Gedeon 300 katonával legyőzni a 135 000 fős ellenséget?

35. FEJEZET

Anna kisfiút szeretne

Elkána elviszi Annát, Peninnát és a gyerekeit, hogy együtt imádják Jehovát a hajléknál, Silóban. Itt Anna kisfiúért imádkozik. Egy évvel később megszületik Sámuel.

36. FEJEZET

Jefte ígérete

Mit ígér Jefte, és miért? Hogyan fogadja Jefte lánya az apja ígéretét?

37. FEJEZET

Jehova szólítja Sámuelt

Éli főpap két fia papként szolgál a hajléknál, de nem tartják be Isten törvényeit. A kis Sámuel más, mint ők. Egyik éjszaka Jehova szólítja őt.

38. FEJEZET

Jehova erőssé teszi Sámsont

Isten erőssé teszi Sámsont, hogy harcoljon a filiszteusokkal, de amikor rossz döntést hoz, elfogják.

39. FEJEZET

Izrael első királya

Isten bírákat nevezett ki az izraeliták fölé, de most királyt akarnak. Sámuel felkeni Sault, az első királyt, de Jehova később elveti őt. Miért?

40. FEJEZET

Dávid és Góliát

Jehova Dávidot választja Izrael következő királyának, és Dávid bebizonyítja, hogy méltó rá.

41. FEJEZET

Dávid és Saul

Kettőjük közül ki gyűlöli a másikat, és miért? Mit tesz az, amelyikük a gyűlölet célpontja?

42. FEJEZET

A bátor és hűséges Jonatán

A király fia barátságot köt Dáviddal.

43. FEJEZET

Dávid király bűne

Egy hibás döntésnek rengeteg rossz következménye van.

44. FEJEZET

Templomot építenek Jehovának

Isten teljesíti Salamon király kérését, és gazdagon megjutalmazza.

45. FEJEZET

A királyság két részre szakad

Sok izraelita már nem Jehovát szolgálja.

46. FEJEZET

Ki az igaz Isten?

Jehova vagy Baál?

47. FEJEZET

Jehova erőt önt Illésbe

Szerinted téged is meg tud erősíteni?

48. FEJEZET

Egy özvegyasszony fia feltámad

Két csoda egy házban.

49. FEJEZET

Megbüntetik a gonosz királynét

Jezabel megöleti Nábótot, hogy megszerezhesse a szőlőskertjét. Ám Jehova Isten látja, hogy Jezabel milyen gonosz és igazságtalan.

50. FEJEZET

Jehova megvédi Josafátot

Josafát jó király. Istenhez imádkozik, amikor Júdát ellenséges nemzetek támadják meg.

51. FEJEZET

Egy kislány segít a hadvezéren

Egy izraelita kislány elmondja úrnőjének, milyen nagy hatalma van Jehovának: képes csodát tenni, hogy meggyógyítsa Naámánt.

52. FEJEZET

Jehova tüzes harci szekerei

Honnan tudja meg Elizeus szolgája is, hogy többen vannak velük, mint ellenük?

53. FEJEZET

Jójada bátor tette

A hű főpap bátran szembeszáll a gonosz királynővel.

54. FEJEZET

Jehova türelmes Jónással

Hogy került Isten prófétája egy nagy hal gyomrába? Hogyan menekült meg? És milyen tanulságai vannak ennek a történetnek?

55. FEJEZET

Jehova angyala megvédi Ezékiást

Júda ellenségei azt állítják, hogy Jehova nem fogja megvédeni a népét, de nagyot tévednek.

56. FEJEZET

Jósiás tiszteli Isten törvényeit

Jósiás nyolcévesen lesz király, és segít a népének, hogy Jehovát imádja.

57. FEJEZET

Jehova nagy feladattal bízza meg Jeremiást

Mit mondhat a fiatal próféta, ami úgy felidegesíti Júda vezetőit?

58. FEJEZET

Lerombolják Jeruzsálemet

Júdában az emberek bálványokat imádnak, ezért Jehova elhagyja őket.

59. FEJEZET

Négy engedelmes fiú

A Júdából jött fiatal fiúk elhatározzák, hogy hűségesek maradnak Jehovához még Nabukodonozor király udvarában is, Babilonban.

60. FEJEZET

Örökké fennálló királyság

Dániel megmagyarázza, mit jelent Nabukodonozor különös álma.

61. FEJEZET

Nem hajolnak meg a szobor előtt

Sidrák, Misák és Abednegó nem imádja az aranyszobrot, melyet Babilon királya állított fel.

62. FEJEZET

Az égig érő fa

Nabukodonozor álma a saját jövőjéről szól.

63. FEJEZET

Kézírás a falon

Mikor jelenik meg ez a titokzatos írás a falon, és mit jelent?

64. FEJEZET

Dániel az oroszlánok vermében

Mindennap imádkozz Jehovához, úgy, mint Dániel!

65. FEJEZET

Eszter megmenti a népét

A távoli országból származó, árva, fiatal lány királyné lesz.

66. FEJEZET

Ezsdrás Isten törvényére tanítja a népet

Az izraeliták meghallgatják Ezsdrást, majd ígéretet tesznek Istennek.

67. FEJEZET

Jeruzsálem falai

Miért nem ijed meg Nehémiás, amikor megtudja, hogy az ellenség támadásra készül?

68. FEJEZET

Erzsébetnek gyermeke születik

Miért mondják Erzsébet férjének, hogy néma marad a gyermeke születéséig?

69. FEJEZET

Gábriel meglátogatja Máriát

Az üzenete megváltoztatja Mária életét.

70. FEJEZET

Az angyalok bejelentik Jézus születését

Miután a pásztorok hallják az angyalokat, rögtön útnak indulnak.

71. FEJEZET

Jehova megvédi Jézust

Egy gonosz király Jézus életére tör.

72. FEJEZET

A fiatal Jézus

Mivel ejti ámulatba a tanítókat a templomban?

73. FEJEZET

János előkészíti az utat Jézusnak

Jánosból próféta lesz, és a Messiás eljöveteléről tanítja az embereket. Hogyan fogadják az üzenetét?

74. FEJEZET

Jézus a Messiás

Mit ért János azon, hogy Jézus Istennek a báránya?

75. FEJEZET

Az Ördög próbára teszi Jézust

Az Ördög háromszor teszi próbára Jézust. Mivel kísérti meg? Hogyan válaszol Jézus?

76. FEJEZET

Jézus megtisztítja a templomot

Miért hajtja ki az állatokat a templomból Jézus, és miért borítja fel a pénzváltók asztalait?

77. FEJEZET

Különös beszélgetés a kútnál

A szamáriai asszony nagyon meglepődik, hogy Jézus beszél vele. Vajon miért? Mit mond neki Jézus, amit még senkinek nem mondott?

78. FEJEZET

Jézus hirdeti a királyságról szóló üzenetet

Jézus arra kéri néhány tanítványát, hogy legyenek emberek halászai. Később felkészíti 70 tanítványát, hogy prédikálják a jó hírt.

79. FEJEZET

Jézus sok csodát tesz

Bárhol jár is Jézus, a betegek megkeresik, és ő meggyógyítja őket. Egy kislányt még fel is támaszt.

80. FEJEZET

Jézus kiválasztja a 12 apostolát

Milyen feladatot kapnak? Emlékszel a nevükre?

81. FEJEZET

Hegyi beszéd

Jézus nagyszerű dolgokat tanít egy sokaságnak.

82. FEJEZET

Jézus imádkozni tanítja a tanítványait

Mit mond, milyen dolgokért imádkozzanak?

83. FEJEZET

Jézus sok ezer embernek ad enni

Mit mutat ez a csoda Jézusról és Jehováról?

84. FEJEZET

Jézus jár a vízen

El tudod képzelni, hogy mit éreznek a csoda láttán az apostolok?

85. FEJEZET

Jézus sabbaton gyógyít

Miért nem örülnek ennek egyesek?

86. FEJEZET

Jézus feltámasztja Lázárt

Amikor Jézus látja Máriát sírni, ő is könnyekre fakad. De a szomorúságuk hamar örömre változik.

87. FEJEZET

Az utolsó vacsora

Jézus fontos utasításokat ad az apostolainak az utolsó vacsorán.

88. FEJEZET

Elfogják Jézust

Iskariót Júdás egy kardokkal és dorongokkal felszerelt csoportot a Gecsemáné-kertbe vezet, hogy elfogják Jézust.

89. FEJEZET

Péter letagadja, hogy ismeri Jézust

Mi történik Kajafás udvarában? És mi történik Jézussal Kajafás házában?

90. FEJEZET

Jézus meghal

Miért hagyja Pilátus, hogy kivégezzék Jézust?

91. FEJEZET

Jézus feltámad

Milyen meglepő dolgok történnek Jézus halála után pár nappal?

92. FEJEZET

Jézus megjelenik a tengernél

Hogyan kelti fel Jézus a tanítványok figyelmét?

93. FEJEZET

Jézus visszamegy az égbe

Ám előtte nagyon fontos utasításokat ad a tanítványainak.

94. FEJEZET

A tanítványok megkapják a szent szellemet

Mire teszi ez őket képessé?

95. FEJEZET

Semmi sem állítja meg őket

A papok, akik megölték Jézust, megpróbálják elhallgattatni a tanítványokat, de nem járnak sikerrel.

96. FEJEZET

Jézus kiválasztja Sault

Saul ádáz ellensége volt a keresztényeknek, de megváltozott.

97. FEJEZET

Kornéliusz megkapja a szent szellemet

Miért küldi Isten Pétert ennek a nem zsidó férfinak a házába?

98. FEJEZET

A keresztények sokfelé elviszik a jó hírt

Pál apostol a misszionáriustársaival távoli helyeket jár be a jó hírrel.

99. FEJEZET

Egy börtönőr keresztény lesz

Hogy kerül ebbe a történetbe egy démon, egy földrengés és egy kard?

100. FEJEZET

Pál és Timóteusz

Jó barátok, és évek óta együtt szolgálják Jehovát.

101. FEJEZET

Jézus Rómába küldi Pált

Az út nem kevés veszéllyel jár, de az apostolt semmi sem bátortalanítja el.

102. FEJEZET

János látomásai

János 16 látomást kap Jézustól a jövőről.

103. FEJEZET

„Jöjjön el a királyságod”

János látomásaiból kiderül, hogyan fogja Isten királysága megváltoztatni az életet a földön.