Ugrás a tartalomra

Ugrás a tartalomjegyzékre

Tetrarcha

Tetrarcha

A görög te·tra·arʹkhész kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy ’uralkodó egynegyed fölött’, azaz egy tartomány vagy terület negyede fölött.

A Biblia a következő tetrarchákat, vagyis területi uralkodókat említi meg: Heródes Antipaszt, Galilea és Perea uralkodóját; a testvérét, Fülöpöt, Iturea és Trakónitisz uralkodóját; valamint Lizániászt, Abiléné uralkodóját. Ők mindannyian egy olyan terület felett uralkodtak, melyet a római hatalmak jelöltek ki, és Róma fennhatósága alá tartozott (Lk 3:1). Heródes Antipasz hivatalos római címe a tetrarcha volt, de legtöbbször inkább királyként utaltak rá, talán udvariasságból. (Lásd a Mt 14:1, 9-hez; a Mr 6:14-hez;Lk 3:1-hez tartozó magyarázó jegyzeteket.)